/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

Opis kontraktu

Odcinek E to jedno z zadań realizowanych w ramach budowy autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa, o długości ok. 16,9 km. Jest ostatnim brakującym fragmentem tej autostrady na terenie województwa śląskiego. Na północy połączy się z trasą biegnącą w kierunku Radomska, a na południu z budowaną już autostradą do węzła Częstochowa Blachownia. Zadanie jest realizowane w formule „Projektuj i Buduj” przy użyciu środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a także jest przewidziane do współfinansowania z funduszy unii Europejskiej.

Planowanym terminem zakończenia przedmiotowej inwestycji jest 23.06.2022 r. Spodziewanym efektem zrealizowania przedmiotowej inwestycji będą następujące korzyści:

  • utworzenie głównego szlaku komunikacyjnego łączącego Trójmiasto z czeską granicą (przejście graniczne w Gorzyczkach), a pośrednio także z Toruniem, Łodzią i Katowicami,
  • ułatwienie dostępu do polskich portów przedsiębiorcom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie rozwój rodzimej gospodarki,
  • przeniesienie tranzytu oraz dużej części ruchu osobowego z dróg krajowych i lokalnych,
  • zmniejszenie czasu podróży między Pyrzowicami a granicą województw o ponad połowę,
  • podniesienie komfortu podróży, obniżenie ryzyka wypadków, poprawa warunków ruchu pieszych,
  • redukcja emisji spalin oraz poziomu hałasu na obecnie użytkowanych obszarach.

Schemat przebiegu drogi (Zamienna Decyzja ZRID z 2019 r.)

Orientacja drogi

Lokalizacja inwestycji na podkładzie mapowym (ostateczny kształt inwestycji będzie ustalony po uzyskaniu zamiennej decyzji ZRID)

Pełny ekran

Wizualizacja przebiegu autostrady A1