/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0046/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1, koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

Opis kontraktu

Odcinek E to jedno z zadań realizowanych w ramach budowy autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa, o długości ok. 16,9 km. Jest ostatnim brakującym fragmentem tej autostrady na terenie województwa śląskiego. Na północy połączy się z trasą biegnącą w kierunku Radomska, a na południu z budowaną już autostradą do węzła Częstochowa Blachownia. Kontrakt realizowany jest w formule „Projektuj i Buduj” według Warunków Ogólnych Kontraktu pt.: Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robot budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédéracion Internationale des Ingénieurs – Conseils) oraz Warunków Szczególnych Kontraktu opracowanych przez Zamawiającego. Inwestycja finansowana jest ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz współfinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowanym terminem zakończenia przedmiotowej inwestycji jest 23.06.2022 r. Spodziewanym efektem zrealizowania przedmiotowej inwestycji będą następujące korzyści:

  • utworzenie głównego szlaku komunikacyjnego łączącego Trójmiasto z czeską granicą (przejście graniczne w Gorzyczkach), a pośrednio także z Toruniem, Łodzią i Katowicami,
  • ułatwienie dostępu do polskich portów przedsiębiorcom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie rozwój rodzimej gospodarki,
  • przeniesienie tranzytu oraz dużej części ruchu osobowego z dróg krajowych i lokalnych,
  • zmniejszenie czasu podróży między Pyrzowicami a granicą województw o ponad połowę,
  • podniesienie komfortu podróży, obniżenie ryzyka wypadków, poprawa warunków ruchu pieszych,
  • redukcja emisji spalin oraz poziomu hałasu na obecnie użytkowanych obszarach.

Schemat przebiegu drogi (Zamienna Decyzja ZRID z 2019 r.)

Orientacja drogi

Lokalizacja inwestycji na podkładzie mapowym (ostateczny kształt inwestycji będzie ustalony po uzyskaniu zamiennej decyzji ZRID)

Pełny ekran

Wizualizacja przebiegu autostrady A1