Loga UE

/ Kwiecień 2021

Opublikowano: pią, 30/04/21

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 02.04.2021

pią, 30/04/21

Roboty branżowe

km 415+900, Humusowanie skarp, 01.04.2021

pią, 30/04/21

Roboty drogowe

WA-339, Montaż belek prefabrykowanych, 02.04.2021

pią, 30/04/21

Roboty mostowe

399+800

pią, 30/04/21

Zdjęcia lotnicze

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo