/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 05.11.2019

śro, 06/11/19

Roboty branżowe

km 401+550 do 401+625 str. L, warstwa nasypu, 06.11.2019

śro, 06/11/19

Roboty drogowe

km 412+100, ob. Ppz11, zabetonowanie ustroju nośnego, 06.11.2019

śro, 06/11/19

Roboty mostowe

km 399+800

śro, 11/12/19

Zdjęcia lotnicze