/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0046/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1, koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 414+850, przebudowa kanalizacji sanitarnej, 04.05.2020

śro, 06/05/20

Roboty branżowe

km 414+700, podbudowa pomocnicza C5/6, 04.05.2020

śro, 06/05/20

Roboty drogowe

km 414+735, ob. WD-351, kapa chodnikowa, zbrojenie, 06.05.2020

śro, 06/05/20

Roboty mostowe

399+800

śro, 06/05/20

Zdjęcia lotnicze