Loga UE

/ Maj 2021

Opublikowano: pon, 31/05/21

km 409+300, Wykonywanie kanalizacji deszczowej - wpusty deszczowe, 06.05.2021

pią, 28/05/21

Roboty branżowe

DL07, Betonowanie głowic pali ekranów akustycznych, 04.05.2021

pon, 31/05/21

Roboty drogowe

PG-347, Deskowanie ścian ramy, 07.05.2021

pią, 28/05/21

Roboty mostowe

399+800

pon, 31/05/21

Zdjęcia lotnicze

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo