Loga UE

/ Podwykonawcy

Serwis dla Podwykonawców na stronie GDDKiA

Status: U - usługodawca; DU - dalszy usługodawca; D - dostawca; DD - dalszy dostawca; P - podwykonawca; DP - dalszy podwykonawca

 

L.p. Usługodawca Status Zakres umowy
1 Trakt sp. z o.o. sp. k. U Prace projektowe
2 Geopoint Grzegorz Stychar DU MDCP oraz dokumentacja wg. SP.30.10.00, podział nieruchomości, stabilizacja trwała nowych granic
3 HPC POLGEOL DU Przygotowanie dokumentacji geologicznej
4 Bureau Veritas sp. z o.o. U Kompleksowa obsługa laboratoryjna
5 Mentor Consulting Sp. z o.o. sp k. U Nadzór przyrodniczy i archeologiczny
6 Polservice Geo sp. z o.o. U Kompleksowa obsługa geodezyjna Wykonawcy
7 Ecco Logic sp. z o.o. U Wycinka drzew, karczowanie, oczyszczenie terenu
8 Geopoint Grzegorz Stychar DU Podział nieruchomości + stabilizacja trwała nowych granic po decyzji ZRID
9 WAK Inżynieria Lądowa Artur Krzysiek U Przebicie barier drogowych
10 DROG BUD Sp. z o.o. U Przejazdy i poszerzenia tymczasowe dla potrzeb tymczasowej organizacji ruchu (etap I)
L.p. Dostawca Status Zakres umowy
1 Dawid Elend EL-BUD D Dostawa mieszanki popiołowo-żużlowej frakcji 0-16
L.p. Podwykonawca Status Zakres umowy
1 Nissen Polska sp. z o.o. P Roboty budowlane związane z wprowadzeniem i utrzymaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu
2 FREZBUD Wiesław Barwiński P Frezowanie nawierzchni
Script logo