Loga UE

/ Podwykonawcy

Serwis dla Podwykonawców na stronie GDDKiA

Status: U - usługodawca; DU - dalszy usługodawca; D - dostawca; DD - dalszy dostawca; P - podwykonawca; DP - dalszy podwykonawca

 

L.p. Usługodawca Status Zakres umowy
1 Trakt sp. z o.o. sp. k. U Prace projektowe
2 Geopoint Grzegorz Stychar DU MDCP oraz dokumentacja wg. SP.30.10.00, podział nieruchomości, stabilizacja trwała nowych granic
3 HPC POLGEOL DU Przygotowanie dokumentacji geologicznej
4 Bureau Veritas sp. z o.o. U Kompleksowa obsługa laboratoryjna
5 Mentor Consulting Sp. z o.o. sp k. U Nadzór przyrodniczy i archeologiczny
6 Polservice Geo sp. z o.o. U Kompleksowa obsługa geodezyjna Wykonawcy
7 Ecco Logic sp. z o.o. U Wycinka drzew, karczowanie, oczyszczenie terenu
8 Geopoint Grzegorz Stychar DU Podział nieruchomości + stabilizacja trwała nowych granic po decyzji ZRID
9 WAK Inżynieria Lądowa Artur Krzysiek U Przebicie barier drogowych
10 DROG BUD Sp. z o.o. U Przejazdy i poszerzenia tymczasowe dla potrzeb tymczasowej organizacji ruchu (etap I)
11 Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. U Najem stojaka hydrantowego z wodomierzem oraz zaopatrzenie w wodę
12 Przedsiębiorstwo JASTA Sp. z o.o. U Odbiór i utylizacja martwych zwierząt
13 PILETEST DU Wykonanie projektu i badań próbnych obciążeń statycznych pali oraz opracowanie wyników tych badań
14 ZAKŁAD TRANSPORTOWO -USŁUGOWY JAROSŁAW TOMASZEWSKI DU Wynajem sprzętu transportowego
15 MKOP MICHAŁ STRACHOWSKI U Usługi dot. BHP
16 ASMAR U Utrzymanie czystości na drogach przyległych do placu budowy
17 ULMA CONSTRUCCION U Najem deskowań
18 BUD MAXI U Transport
L.p. Dostawca Status Zakres umowy
1 Dawid Elend EL-BUD D Dostawa mieszanki popiołowo-żużlowej frakcji 0-16
2 VIACON POLSKA SP Z O.O D Dostawa elementów budowlanych - przepusty drogowe
3 BUD MAXI D Sprzedaż kruszyw
4 EURO TED D Dostawa sali zbrojeniowej
5 GÓRAŻDŻE BETON D Dostawa betonu
6 EKOTECH TRADE SP. Z O O D Dostawa materiału (tefra)
L.p. Podwykonawca Status Zakres umowy
1 Nissen Polska sp. z o.o. P Roboty budowlane związane z wprowadzeniem i utrzymaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu
2 FREZBUD Wiesław Barwiński P Frezowanie nawierzchni
3 EJMAX Sp. z o.o. P Wykonanie zbiornika zastępczego, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne, drogi technologiczne
4 BUDPOL Sp. z o.o. P Wykonanie nawierzchni betonowej i podbudowy betonowej
5 Przedsiębiorstwo Budownictwa INŻYNIERYJNEGO BUD-INŻ Sp. z o.o. P Wykonanie ścianek szczelnych na obiektach mostowych
6 MOSTMARPAL Sp.z o.o. P Wykonanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350
7 Łukasz Filipowicz prowadzący działaność pod firmą - Łukasz Filipowicz - firma budowlana P Wykonanie obiektów inżynierskich: Pm DS 16.1, Ppz-11a,PG-347, PG-346, MDPZ-345a, MA-345, Ppz-10, Ppz-9, Pm DS.06.3-1, DS.06.1-2, Pm-08, PZ-340a.
8 KOMPLIDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P Wykonanie obiektów inżynieryjnych WD 344, WD 348, PZ 349a PG 349, Pz 349b, WD 351
9 Daniel Podsiedlik Zakład Usługowo-Handlowy "MEGA POL" P Roboty rozbiórkowe
10 ZBT SPÓŁKA Z O.O P Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
11 LUK -MEL SP. Z O.O P Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
12 DARIUSZ MEJER, M.D. KOPTRANS USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE P Roboty ziemne przy obiektach inżynierskich
13 TOLOS P Wykonanie palowania pod obiekty inżynierskie PZ-338a, PZ-338b, PZ-340a
14 STAHLBETON DP Wykonanie obiektów inżynierskich WD-344, WD-348, WD-350, WD-351
15 USŁUGI BUDOWLANE ZBROJENIA ZENON DŁUGOSZ DP Roboty zbrojarskie
Script logo