Loga UE

/ Postęp robót

Postęp inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym

obiekty

Stan na: 31.03.2019 r.  
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 484 972 274,21 -
Narastająco do okresu rozliczeniowego 58 262 476,26 12,01
W okresie rozliczeniowym 0,00 0,00

 

Postęp inwestycji w ujęciu rzeczowym

obiekty

Stan na: 31.03.2019 r.  
Rodzaj robót Do okresu rozliczeniowego [%] W okresie rozliczeniowym [%] Narastająco [%]
Drogowe
Roboty przygotowawcze 3,1 0,0 3,1
Wycinka drzew 60,0 40,0 100,0
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0,0 20,0 20,0
Mostowe
Mostowe 0,0 0,0 0,0
Branżowe
Branżowe 0,0 0,0 0,0
Script logo