Loga UE

/ Roboty branżowe

km 413+000, przebudowa gazociągu G1, 02.01.2020

km 413+000, przebudowa gazociągu G1, 02.01.2020

km 413+000, przebudowa gazociągu G1, 02.01.2020

km 413+000, przebudowa gazociągu G1, 02.01.2020

km 412+500, likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 08.01.2020

km 412+500, likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 08.01.2020

km 412+500, likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 08.01.2020

km 412+500, likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 08.01.2020

Przebudowa wodociągu, 08.01.2020

Przebudowa wodociągu, 08.01.2020

Przebudowa wodociągu, 08.01.2020

Przebudowa wodociągu, 08.01.2020

km 409+025 do 410+310, budowa Kanału Technologicznego, 14.01.2020

km 409+025 do 410+310, budowa Kanału Technologicznego, 14.01.2020

km 409+025 do 410+310, budowa Kanału Technologicznego, 15.01.2020

km 409+025 do 410+310, budowa Kanału Technologicznego, 15.01.2020

km 409+025 do 410+310, budowa Kanału Technologicznego, 15.01.2020

km 409+025 do 410+310, budowa Kanału Technologicznego, 15.01.2020

km 409+025 do 410+310, budowa Kanału Technologicznego, 15.01.2020

km 409+025 do 410+310, budowa Kanału Technologicznego, 15.01.2020

km 412+500, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 13.01.2020

km 412+500, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 13.01.2020

km408+350, kolizja SN03, 20.01.2020

km408+350, kolizja SN03, 20.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

Budowa kanału technologicznego, 21.01.2020

km 406+350, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 22.01.2020

km 406+350, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 22.01.2020

km 406+350, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 22.01.2020

km 406+350, rozbiórka kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału, 22.01.2020

km 406+800, montaż wpustów deszczowych, 22.01.2020

km 406+800, montaż wpustów deszczowych, 22.01.2020

km 413+173,5, kolizja 2ESN08, 27.01.2020

km 413+173,5, kolizja 2ESN08, 27.01.2020

DS06.1, budowa przykanalików, 28.01.2020

DS06.1, budowa przykanalików, 28.01.2020

km 403+200, budowa kanału deszczowego, 27.01.2020

km 403+200, budowa kanału deszczowego, 27.01.2020

km 403+200, budowa kanału deszczowego, 28.01.2020

km 403+200, budowa kanału deszczowego, 28.01.2020

Opublikowano: pią, 03/01/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo