/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
Budowa zbiornika infiltracyjnego ZB6 - wykonywanie konstrukcji dna i skarp, 04.03.2020

Budowa zbiornika infiltracyjnego ZB6 - wykonywanie konstrukcji dna i skarp, 04.03.2020

Budowa zbiornika infiltracyjnego ZB6 - wykonywanie konstrukcji dna i skarp, 04.03.2020

Budowa zbiornika infiltracyjnego ZB6 - wykonywanie konstrukcji dna i skarp, 04.03.2020

Budowa zbiornika infiltracyjnego ZB6 - wykonywanie konstrukcji dna i skarp, 04.03.2020

Budowa zbiornika infiltracyjnego ZB6 - wykonywanie konstrukcji dna i skarp, 04.03.2020

km 408+200, zbiornik ZB10, 11.03.2020

km 408+200, zbiornik ZB10, 11.03.2020

km 408+200, zbiornik ZB10, 11.03.2020

km 408+200, zbiornik ZB10, 11.03.2020

km 408+200, zbiornik ZB10, 11.03.2020

km 408+200, zbiornik ZB10, 11.03.2020

budowa zbiornika infiltracyjnego ZB-8 km 406+400

budowa zbiornika infiltracyjnego ZB-8 km 406+400

budowa zbiornika infiltracyjnego ZB-8 km 406+400

budowa zbiornika infiltracyjnego ZB-8 km 406+400

budowa rowu melioracyjnego B-12 km 402+800 – 403+200, 19.03.2020

budowa rowu melioracyjnego B-12 km 402+800 – 403+200, 19.03.2020

budowa rowu melioracyjnego B-12 km 402+800 – 403+200, 19.03.2020

budowa rowu melioracyjnego B-12 km 402+800 – 403+200, 19.03.2020

budowa zbiornika km 406+400, 18.03.2020

budowa zbiornika km 406+400, 18.03.2020

demontaż kolektora deszczowego km 410+150-410+250, 19.03.2020

demontaż kolektora deszczowego km 410+150-410+250, 19.03.2020

km 405+900 str. L, przykanaliki KD, 24.03.2020

km 405+900 str. L, przykanaliki KD, 24.03.2020

km 408+200, zbiornik infiltracyjny ZB-10, wykonanie konstrukcji dna zbiornika, 25.03.2020

km 408+200, zbiornik infiltracyjny ZB-10, wykonanie konstrukcji dna zbiornika, 25.03.2020

km 408+200, zbiornik infiltracyjny ZB-10, wykonanie konstrukcji dna zbiornika, 25.03.2020

km 408+200, zbiornik infiltracyjny ZB-10, wykonanie konstrukcji dna zbiornika, 25.03.2020

Budowa zbiornika infiltracyjnego ZB6 - wykonywanie konstrukcji dna i skarp, 24.03.2020

Budowa zbiornika infiltracyjnego ZB6 - wykonywanie konstrukcji dna i skarp, 24.03.2020

Budowa zbiornika infiltracyjnego ZB6 - wykonywanie konstrukcji dna i skarp, 24.03.2020

Budowa zbiornika infiltracyjnego ZB6 - wykonywanie konstrukcji dna i skarp, 24.03.2020