/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 402+610, budowa kanału KD5, montaż kanału i studni KD5.4 w kierunku KD5.3, 02.04.2020

km 402+610, budowa kanału KD5, montaż kanału i studni KD5.4 w kierunku KD5.3, 02.04.2020

km 402+610, budowa kanału KD5, montaż kanału i studni KD5.4 w kierunku KD5.3, 02.04.2020

km 402+610, budowa kanału KD5, montaż kanału i studni KD5.4 w kierunku KD5.3, 02.04.2020

km 402+610, budowa kanału KD5, montaż kanału i studni KD5.4 w kierunku KD5.3, 02.04.2020

km 402+610, budowa kanału KD5, montaż kanału i studni KD5.4 w kierunku KD5.3, 02.04.2020

km 402+600, budowa kanału KD5, montaż kanału i studni, 08.04.2020

km 402+600, budowa kanału KD5, montaż kanału i studni, 08.04.2020

km 402+600, budowa kanału KD5, montaż kanału i studni, 08.04.2020

km 402+600, budowa kanału KD5, montaż kanału i studni, 08.04.2020

km 402+780, budowa rowu melioracyjnego B-12, 06.04.2020

km 402+780, budowa rowu melioracyjnego B-12, 06.04.2020

km 402+800, umocnienie korytkami betonowymi rowu melioracyjnego B-12, 15.04.2020

km 402+800, umocnienie korytkami betonowymi rowu melioracyjnego B-12, 15.04.2020

km 402+800, umocnienie korytkami betonowymi rowu melioracyjnego B-12, 15.04.2020

km 402+800, umocnienie korytkami betonowymi rowu melioracyjnego B-12, 15.04.2020

km 414+800, roboty przygotowawcze do przebudowy kanalizacji sanitarnej, 15.04.2020

km 414+800, roboty przygotowawcze do przebudowy kanalizacji sanitarnej, 15.04.2020

km 405+100, budowa kanału deszczowego, 15.04.2020

km 405+100, budowa kanału deszczowego, 15.04.2020

km 414+735, oświetlenie węzła Mykanów, 20.04.2020

km 414+735, oświetlenie węzła Mykanów, 20.04.2020

Układanie płyt betonowych na zbiorniku ZB14, 21.04.2020

Układanie płyt betonowych na zbiorniku ZB14, 21.04.2020

Układanie płyt betonowych na zbiorniku ZB14, 21.04.2020

Układanie płyt betonowych na zbiorniku ZB14, 21.04.2020

km 401+500, budowa kanału, 21.04.2020

km 401+500, budowa kanału, 21.04.2020

km 401+500, budowa kanału, 21.04.2020

km 401+500, budowa kanału, 21.04.2020

km 414+700, przebudowa kanalizacji sanitarnej, 21.04.2020

km 414+700, przebudowa kanalizacji sanitarnej, 21.04.2020

km 411+511, kolizja sN 06, 28.04.2020

km 411+511, kolizja sN 06, 28.04.2020

km 414+700, przebudowa rurociągu paliwowego PERN, 28.04.2020

km 414+700, przebudowa rurociągu paliwowego PERN, 28.04.2020

km 409+700, budowa przykanalika, 28.04.2020

km 409+700, budowa przykanalika, 28.04.2020

km 409+700, budowa przykanalika, 28.04.2020

km 409+700, budowa przykanalika, 28.04.2020

km 408+200, budowa zbiornika ZB10, 29.04.2020

km 408+200, budowa zbiornika ZB10, 29.04.2020

km 408+200, budowa zbiornika ZB10, 29.04.2020

km 408+200, budowa zbiornika ZB10, 29.04.2020

km 409+500, wykonanie płyty fundamentowej oraz montaż stropu prefabrykowanego, 28.04.2020

km 409+500, wykonanie płyty fundamentowej oraz montaż stropu prefabrykowanego, 28.04.2020

km 409+500, wykonanie płyty fundamentowej oraz montaż stropu prefabrykowanego, 28.04.2020

km 409+500, wykonanie płyty fundamentowej oraz montaż stropu prefabrykowanego, 28.04.2020

km 414+700, kolizja telekomunikacyjna nr. 11, 28.04.2020

km 414+700, kolizja telekomunikacyjna nr. 11, 28.04.2020

km 414+700, kolizja telekomunikacyjna nr. 11, 28.04.2020

km 414+700, kolizja telekomunikacyjna nr. 11, 28.04.2020