/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 414+850, przebudowa kanalizacji sanitarnej, 04.05.2020

km 414+850, przebudowa kanalizacji sanitarnej, 04.05.2020

km 410+400, kolizja telekomunikacyjna nr 8, 07.05.2020

km 410+400, kolizja telekomunikacyjna nr 8, 07.05.2020

km 410+400, kolizja telekomunikacyjna nr 8, 07.05.2020

km 410+400, kolizja telekomunikacyjna nr 8, 07.05.2020

km 402+800, budowa rowu melioracyjnego B-12, 07.05.2020

km 402+800, budowa rowu melioracyjnego B-12, 07.05.2020

km 409+500, betonowanie stropu zbiornika podziemnego ZB11, 07.05.2020

km 409+500, betonowanie stropu zbiornika podziemnego ZB11, 07.05.2020

km 409+500, betonowanie stropu zbiornika podziemnego ZB11, 07.05.2020

km 409+500, betonowanie stropu zbiornika podziemnego ZB11, 07.05.2020

km 414+700, droga DP1059s, przebudowa rurociągu paliwowego PERN – kolizja R6, 14.05.2020

km 414+700, droga DP1059s, przebudowa rurociągu paliwowego PERN – kolizja R6, 14.05.2020

km 414+700, droga DP1059s, przebudowa rurociągu paliwowego PERN – kolizja R6, 14.05.2020

km 414+700, droga DP1059s, przebudowa rurociągu paliwowego PERN – kolizja R6, 14.05.2020

km 405+770, budowa zbiornika ZB5, roboty ziemnie i wykonywanie konstrukcji, 13.05.2020

km 405+770, budowa zbiornika ZB5, roboty ziemnie i wykonywanie konstrukcji, 13.05.2020

km 405+770, budowa zbiornika ZB5, roboty ziemnie i wykonywanie konstrukcji, 13.05.2020

km 405+770, budowa zbiornika ZB5, roboty ziemnie i wykonywanie konstrukcji, 13.05.2020

km 412+200, budowa zbiornika podziemnego ZB14, roboty ziemne, 13.05.2020

km 412+200, budowa zbiornika podziemnego ZB14, roboty ziemne, 13.05.2020

km 405+770, budowa zbiornika infiltracyjnego ZB5, wykonywanie konstrukcji, 21.05.2020

km 405+770, budowa zbiornika infiltracyjnego ZB5, wykonywanie konstrukcji, 21.05.2020

km 414+200, przebudowa rurociągu paliwowego, 22.05.2020

km 414+200, przebudowa rurociągu paliwowego, 22.05.2020

km 412+200, budowa zbiornika podziemnego ZB-14, montaż zbrojenia dna, 22.05.2020

km 412+200, budowa zbiornika podziemnego ZB-14, montaż zbrojenia dna, 22.05.2020

km 412+200, budowa zbiornika podziemnego ZB-14, montaż zbrojenia dna, 22.05.2020

km 412+200, budowa zbiornika podziemnego ZB-14, montaż zbrojenia dna, 22.05.2020

km 403+200, budowa zbiornika ZB-4, roboty ziemne, 27.05.2020

km 403+200, budowa zbiornika ZB-4, roboty ziemne, 27.05.2020

km 405+770, budowa zbiornika infiltracyjnego ZB5, 27.05.2020

km 405+770, budowa zbiornika infiltracyjnego ZB5, 27.05.2020

km 412+200, budowa zbiornika podziemnego ZB14, montaż stropu, 27.05.2020

km 412+200, budowa zbiornika podziemnego ZB14, montaż stropu, 27.05.2020