Loga UE

/ Roboty branżowe

km 408+000, Budowa zbiornika, roboty ziemne ZB9, 02.06.2020

km 408+000, Budowa zbiornika, roboty ziemne ZB9, 02.06.2020

km 408+200, Wykonywanie konstrukcji dna ZB10, 02.06.2020

km 408+200, Wykonywanie konstrukcji dna ZB10, 02.06.2020

km 412+100, Montaż konstrukcji stropu ZB14, 02.06.2020

km 412+100, Montaż konstrukcji stropu ZB14, 02.06.2020

km 414+700, DP1059S Przebudowa sieci gazowej, 02.06.2020

km 414+700, DP1059S Przebudowa sieci gazowej, 02.06.2020

km 412+200, ZB14, Wykonywanie zbrojenia stropu, 06.06.2020

km 412+200, ZB14, Wykonywanie zbrojenia stropu, 06.06.2020

km 412+200, ZB14, Betonowanie stropu, 08.06.2020

km 412+200, ZB14, Betonowanie stropu, 08.06.2020

km 403+380, Rów melioracyjny B-12, montaż studni, 08.06.2020

km 403+380, Rów melioracyjny B-12, montaż studni, 08.06.2020

km 414+850, przy DL07, Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej KST, 08.06.2020

km 414+850, przy DL07, Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej KST, 08.06.2020

km 408+200, ZB10 Wykonywanie zbiornika ZB10, 17.06.2020

km 408+200, ZB10 Wykonywanie zbiornika ZB10, 17.06.2020

km 408+200, ZB10 Wykonywanie zbiornika ZB10, 17.06.2020

km 408+200, ZB10 Wykonywanie zbiornika ZB10, 17.06.2020

km 414+850, DL7, Przebudowa kanalizacji sanitarnej, 19.06.2020

km 414+850, DL7, Przebudowa kanalizacji sanitarnej, 19.06.2020

km 412+610, Budowa kanału KD52, 19.06.2020

km 412+610, Budowa kanału KD52, 19.06.2020

km 406+710, Budowa zbiornika podziemnego ZB8, 19.06.2020

km 406+710, Budowa zbiornika podziemnego ZB8, 19.06.2020

km 403+380, Budowa rowu melioracyjnego B-12, 19.06.2020

km 403+380, Budowa rowu melioracyjnego B-12, 19.06.2020

km Budowa zbiornika ZB4 – roboty ziemne, 19.06.2020

km Budowa zbiornika ZB4 – roboty ziemne, 19.06.2020

km 414 +900, DL7 Przebudowa wodociągu, 26.06.2020

km 414 +900, DL7 Przebudowa wodociągu, 26.06.2020

Script logo