Loga UE

/ Roboty branżowe

Budowa kanalizacji deszczowej, 07.08.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 07.08.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 07.08.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 07.08.2020

km 404+000, Budowa zbiornika, 14.08.2020

km 404+000, Budowa zbiornika, 14.08.2020

km 404+000, Budowa zbiornika, 14.08.2020

km 404+000, Budowa zbiornika, 14.08.2020

km 404+000, Budowa zbiornika, 14.08.2020

km 404+000, Budowa zbiornika, 14.08.2020

km 414+435, WD-351, Wykonywanie oświetlenia drogowego, 17.08.2020

km 414+435, WD-351, Wykonywanie oświetlenia drogowego, 17.08.2020

km 414+435, WD-351, Wykonywanie oświetlenia drogowego, 17.08.2020

km 414+435, WD-351, Wykonywanie oświetlenia drogowego, 17.08.2020

Budowa rowu melioracyjnego, 20.08.2020

Budowa rowu melioracyjnego, 20.08.2020

Budowa kanalizacji drogowej, 20.08.2020

Budowa kanalizacji drogowej, 20.08.2020

Budowa kanalizacji drogowej, 20.08.2020

Budowa kanalizacji drogowej, 20.08.2020

Budowa kanalizacji deszczowej. 26.08.2020

Budowa kanalizacji deszczowej. 26.08.2020

Budowa kanalizacji deszczowej. 26.08.2020

Budowa kanalizacji deszczowej. 26.08.2020

Budowa kanalizacji deszczowej. 26.08.2020

Budowa kanalizacji deszczowej. 26.08.2020

Opublikowano: pon, 27/07/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo