Loga UE

/ Roboty branżowe

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

Budowa rowu melioracyjnego, 17.09.2020

Budowa rowu melioracyjnego, 17.09.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 17.09.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 17.09.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 17.09.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 17.09.2020

Budowa zbiornika, 17.09.2020

Budowa zbiornika, 17.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

km 407+800, Układanie kabla światłowodowego, 29.09.2020

km 407+800, Układanie kabla światłowodowego, 29.09.2020

Opublikowano: śro, 02/09/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo