/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

km 410+770, Wykonywanie zbiornika, 03.09.2020

Budowa rowu melioracyjnego, 17.09.2020

Budowa rowu melioracyjnego, 17.09.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 17.09.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 17.09.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 17.09.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 17.09.2020

Budowa zbiornika, 17.09.2020

Budowa zbiornika, 17.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

Budowa zbiornika, 25.09.2020

km 407+800, Układanie kabla światłowodowego, 29.09.2020

km 407+800, Układanie kabla światłowodowego, 29.09.2020