Loga UE

/ Roboty branżowe

km 403+200, Humusowanie zbiornika ZB4, 04.12.2020

km 403+200, Humusowanie zbiornika ZB4, 04.12.2020

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 04.12.2020

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 04.12.2020

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 04.12.2020

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 04.12.2020

Wykonywanie rowu melioracyjnego R-PK, 04.12.2020

Wykonywanie rowu melioracyjnego R-PK, 04.12.2020

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 04.12.2020

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 04.12.2020

Demontaż kanalizacji deszczowej, 11.12.2020

Demontaż kanalizacji deszczowej, 11.12.2020

Kanalizacja deszczowa KD14, 11.12.2020

Kanalizacja deszczowa KD14, 11.12.2020

Wykonywanie zbiornika ZB2, 11.12.2020

Wykonywanie zbiornika ZB2, 11.12.2020

Demontaż kanalizacji deszczowej, 11.12.2020

Demontaż kanalizacji deszczowej, 11.12.2020

Kanalizacja deszczowa KD14, 11.12.2020

Kanalizacja deszczowa KD14, 11.12.2020

km 408+200, Zasypka wykopu pod kanalizację, 16.12.2020

km 408+200, Zasypka wykopu pod kanalizację, 16.12.2020

km 408+200, Zasypka wykopu pod kanalizację, 16.12.2020

km 408+200, Zasypka wykopu pod kanalizację, 16.12.2020

ZB14, Zasyp, 18.12.2020

ZB14, Zasyp, 18.12.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 18.12.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 18.12.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 18.12.2020

Budowa kanalizacji deszczowej, 18.12.2020

km 412+100, Budowa zbiornika ZB14, 21.12.2020

km 412+100, Budowa zbiornika ZB14, 21.12.2020

km 416+200, Rozbiórka kanału deszczowego, 29.12.2020

km 416+200, Rozbiórka kanału deszczowego, 29.12.2020

Wykonywanie zbiornika ZB2, 30.12.2020

Wykonywanie zbiornika ZB2, 30.12.2020

Wykonywanie zbiornika ZB2, 30.12.2020

Wykonywanie zbiornika ZB2, 30.12.2020

km 416+200, Rozbiórka kanału deszczowego, 30.12.2020

km 416+200, Rozbiórka kanału deszczowego, 30.12.2020

Opublikowano: pon, 30/11/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo