Loga UE

/ Roboty branżowe

Łochynia DP1025S, Przepust pod zjazdem, 03.02.2021

Łochynia DP1025S, Przepust pod zjazdem, 03.02.2021

km 407+500, Roboty branżowe, 03.02.2021

km 407+500, Roboty branżowe, 03.02.2021

Kanalizacja deszczowa - Umocnienie wylotów, 04.02.2021

Kanalizacja deszczowa - Umocnienie wylotów, 04.02.2021

Kanalizacja deszczowa - Umocnienie wylotów, 04.02.2021

Kanalizacja deszczowa - Umocnienie wylotów, 04.02.2021

Kanalizacja deszczowa - Montaż wpustów, 04.02.2021

Kanalizacja deszczowa - Montaż wpustów, 04.02.2021

Kanalizacja deszczowa - Montaż osadników, 04.02.2021

Kanalizacja deszczowa - Montaż osadników, 04.02.2021

Kanalizacja deszczowa - Montaż wpustów, 10.02.2021

Kanalizacja deszczowa - Montaż wpustów, 10.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 10.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 10.02.2021

Łącznica B, km 0+730, Montaż oświetlenia, 16.02.2021

Łącznica B, km 0+730, Montaż oświetlenia, 16.02.2021

Łącznica B, km 0+770, Montaż oświetlenia, 16.02.2021

Łącznica B, km 0+770, Montaż oświetlenia, 16.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 19.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 19.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 19.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 19.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 19.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 19.02.2021

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 19.02.2021

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 19.02.2021

km 414+650, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 22.02.2021

km 414+650, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 22.02.2021

km 414+650, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 22.02.2021

km 414+650, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 22.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 25.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 25.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 25.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej z przykanalikami, 25.02.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.02.2021

Opublikowano: pią, 26/02/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo