Loga UE

/ Roboty branżowe

Zbiornik ZB18, 02.03.2021

Zbiornik ZB18, 02.03.2021

Zbiornik ZB18, 02.03.2021

Zbiornik ZB18, 02.03.2021

Zbiornik ZB18, 02.03.2021

Zbiornik ZB18, 02.03.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 05.03.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 05.03.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 05.03.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 05.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 05.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 05.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 05.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 05.03.2021

km 413+800, Rozbiórka kanalizacji deszczowej, 10.03.2021

km 413+800, Rozbiórka kanalizacji deszczowej, 10.03.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 12.03.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 12.03.2021

Montaż studni, 12.03.2021

Montaż studni, 12.03.2021

Montaż przykanalików, 12.03.2021

Montaż przykanalików, 12.03.2021

km 406+000, Kanalizacja deszczowa - Umocnienie wylotów przykanalików, 15.03.2021

km 406+000, Kanalizacja deszczowa - Umocnienie wylotów przykanalików, 15.03.2021

km 415+500, Przepusty do zasilania, 18.03.2021

km 415+500, Przepusty do zasilania, 18.03.2021

Wykonywanie wodociągów, 19.03.2021

Wykonywanie wodociągów, 19.03.2021

Wykonywanie wodociągów, 19.03.2021

Wykonywanie wodociągów, 19.03.2021

Wykonywanie wodociągów, 19.03.2021

Wykonywanie wodociągów, 19.03.2021

Wykonywanie wodociągów, 19.03.2021

Wykonywanie wodociągów, 19.03.2021

Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej, 19.03.2021

Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej, 19.03.2021

Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej, 19.03.2021

Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej, 19.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 19.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 19.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 19.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 19.03.2021

km 414+000, Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej, 25.03.2021

km 414+000, Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej, 25.03.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 26.03.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 26.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.03.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 26.03.2021

Instalacja wodociągów, 26.03.2021

Instalacja wodociągów, 26.03.2021

Instalacja wodociągów, 26.03.2021

Instalacja wodociągów, 26.03.2021

Instalacja wodociągów, 26.03.2021

Instalacja wodociągów, 26.03.2021

Opublikowano: pią, 26/03/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo