Loga UE

/ Roboty branżowe

km 409+300, Wykonywanie kanalizacji deszczowej - wpusty deszczowe, 06.05.2021

km 409+300, Wykonywanie kanalizacji deszczowej - wpusty deszczowe, 06.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 07.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 07.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 07.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 07.05.2021

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 07.05.2021

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 07.05.2021

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 07.05.2021

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 07.05.2021

km 402+800, Budowa zbiornika ZB3, 14.05.2021

km 402+800, Budowa zbiornika ZB3, 14.05.2021

km 402+800, Budowa zbiornika ZB3, 14.05.2021

km 402+800, Budowa zbiornika ZB3, 14.05.2021

km 402+800, Budowa zbiornika ZB3, 14.05.2021

km 402+800, Budowa zbiornika ZB3, 14.05.2021

Łącznica D, Roboty teletechniczne, 17.05.2021

Łącznica D, Roboty teletechniczne, 17.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 21.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 21.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 21.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 21.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 21.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 21.05.2021

km 404+100, Wykonanie sączka z geokompozytu, 26.05.2021

km 404+100, Wykonanie sączka z geokompozytu, 26.05.2021

km 404+100, Wykonanie sączka z geokompozytu, 26.05.2021

km 404+100, Wykonanie sączka z geokompozytu, 26.05.2021

km 410+500, Wykonywanie zbiornika ZB12, 26.05.2021

km 410+500, Wykonywanie zbiornika ZB12, 26.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 26.05.2021

km 402+900, Wykonywanie zbiornika ZB3, 26.05.2021

km 414+550, Wykonanie kanału technologicznego – Kabel teletechniczny, 27.05.2021

km 414+550, Wykonanie kanału technologicznego – Kabel teletechniczny, 27.05.2021

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 28.05.2021

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 28.05.2021

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 28.05.2021

Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 28.05.2021

Opublikowano: pią, 28/05/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo