Loga UE

/ Roboty branżowe

Węzeł Mykanów, Łącznica BC, Wykonywanie wylotów przykanalików do rowu drogowego, 04.10.2021

Węzeł Mykanów, Łącznica BC, Wykonywanie wylotów przykanalików do rowu drogowego, 04.10.2021

km 406+500, Umocnienia wylotów przykanalików do rowu drogowego, 05.10.2021

km 406+500, Umocnienia wylotów przykanalików do rowu drogowego, 05.10.2021

km 406+500, Umocnienia wylotów przykanalików do rowu drogowego, 05.10.2021

km 406+500, Umocnienia wylotów przykanalików do rowu drogowego, 05.10.2021

km 406+600, Wykonywanie kanalizacji deszczowej – wpusty, 05.10.2021

km 406+600, Wykonywanie kanalizacji deszczowej – wpusty, 05.10.2021

km 406+600, Wykonywanie kanalizacji deszczowej – wpusty, 05.10.2021

km 406+600, Wykonywanie kanalizacji deszczowej – wpusty, 05.10.2021

km 406+414, Kanalizacja deszczowa – umocnienia wylotów wpustów, 07.10.2021

km 406+414, Kanalizacja deszczowa – umocnienia wylotów wpustów, 07.10.2021

km 406+414, Kanalizacja deszczowa – umocnienia wylotów wpustów, 07.10.2021

km 406+414, Kanalizacja deszczowa – umocnienia wylotów wpustów, 07.10.2021

km 400+900, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-A, 07.10.2021

km 400+900, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-A, 07.10.2021

km 400+900, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-A, 07.10.2021

km 400+900, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-A, 07.10.2021

km 412+500, Montaż odwodnienia w pasie rozdziału, 11.10.2021

km 412+500, Montaż odwodnienia w pasie rozdziału, 11.10.2021

km 407+800, Wykonywanie przepustów w rowach, 12.10.2021

km 407+800, Wykonywanie przepustów w rowach, 12.10.2021

km 407+000, Kanalizacja deszczowa – umocnienia wylotów, 15.10.2021

km 407+000, Kanalizacja deszczowa – umocnienia wylotów, 15.10.2021

km 400+900, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 15.10.2021

km 400+900, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 15.10.2021

Węzeł Mykanów, Montaż słupów oświetleniowych, 20.10.2021

Węzeł Mykanów, Montaż słupów oświetleniowych, 20.10.2021

km 408+000, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 21.10.2021

km 408+000, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 21.10.2021

km 408+000, Wykonywanie wylotów przykanalików, 21.10.2021

km 408+000, Wykonywanie wylotów przykanalików, 21.10.2021

km 402+790, Wykonywanie rowu R-B, 21.10.2021

km 402+790, Wykonywanie rowu R-B, 21.10.2021

km 402+800, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 22.10.2021

km 402+800, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 22.10.2021

km 409+000, Układanie kabli telekomunikacyjnych, 21.10.2021

km 409+000, Układanie kabli telekomunikacyjnych, 21.10.2021

km 414+000, Montaż oświetlenia, 26.10.2021

km 414+000, Montaż oświetlenia, 26.10.2021

km 403+700, Kanał technologiczny, 26.10.2021

km 403+700, Kanał technologiczny, 26.10.2021

km 399+408, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, umocnienia wylotów, 29.10.2021

km 399+408, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, umocnienia wylotów, 29.10.2021

km 402+790, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-B, 29.10.2021

km 402+790, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-B, 29.10.2021

Opublikowano: nie, 31/10/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo