Loga UE

/ Roboty branżowe

km 414+600, Wykonywanie kanału technologicznego, 05.11.2021

km 414+600, Wykonywanie kanału technologicznego, 05.11.2021

km 408+412, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 05.11.2021

km 408+412, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 05.11.2021

km 408+412, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 05.11.2021

km 408+412, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 05.11.2021

km 410+700, Umocnienie brzegów rzeki Pijawka, 05.11.2021

km 410+700, Umocnienie brzegów rzeki Pijawka, 05.11.2021

km 409+412, Umacnianie kanału deszczowego, 8.11.2021

km 409+412, Umacnianie kanału deszczowego, 8.11.2021

km 409+589, Wykonanie rowu melioracyjnego R1E, 8.11.2021

km 409+589, Wykonanie rowu melioracyjnego R1E, 8.11.2021

km 410+700, Umocnienie brzegów rzeki Pijawka, 8.11.2021

km 410+700, Umocnienie brzegów rzeki Pijawka, 8.11.2021

km 410+700, Profilowanie brzegów rzeki Pijawka, 16.11.2021

km 410+700, Profilowanie brzegów rzeki Pijawka, 16.11.2021

km 410+300, Wykonywanie kanału technologicznego, 16.11.2021

km 410+300, Wykonywanie kanału technologicznego, 16.11.2021

km 410+300, Wykonywanie kanału technologicznego, 16.11.2021

km 410+300, Wykonywanie kanału technologicznego, 16.11.2021

km 409+200, Umocnienia wylotów z kanalizacji do rowu drogowego, 16.11.2021

km 409+200, Umocnienia wylotów z kanalizacji do rowu drogowego, 16.11.2021

km 414+500, Wykonywanie kanału technologicznego, 18.11.2021

km 414+500, Wykonywanie kanału technologicznego, 18.11.2021

km 409+412, Wykonywanie umocnień wylotów przykanalików do rowu drogowego, 19.11.2021

km 409+412, Wykonywanie umocnień wylotów przykanalików do rowu drogowego, 19.11.2021

km 410+412, Przebudowa rzeki Pijawka i rowu melioracyjnego  RE, 19.11.2021

km 410+412, Przebudowa rzeki Pijawka i rowu melioracyjnego RE, 19.11.2021

km 410+412, Przebudowa rzeki Pijawka i rowu melioracyjnego  RE, 19.11.2021

km 410+412, Przebudowa rzeki Pijawka i rowu melioracyjnego RE, 19.11.2021

km 411+700, Umocnienie wylotu przykanaliku do rowu drogowego, 23.11.2021

km 411+700, Umocnienie wylotu przykanaliku do rowu drogowego, 23.11.2021

km 412+100, Umacnianie dna rowu melioracyjnego, 23.11.2021

km 412+100, Umacnianie dna rowu melioracyjnego, 23.11.2021

km 406+800, Montaż stacji transformatorowej, 26.11.2021

km 406+800, Montaż stacji transformatorowej, 26.11.2021

Opublikowano: wto, 30/11/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo