Loga UE

/ Roboty branżowe

km 413+900, Umocnienia wylotów przykanalików, 01.12.2021

km 413+900, Umocnienia wylotów przykanalików, 01.12.2021

km 401+800, Wykonywanie kanału technologicznego, 03.12.2021

km 401+800, Wykonywanie kanału technologicznego, 03.12.2021

km 401+600, Wykonywanie kanału technologicznego, 03.12.2021

km 401+600, Wykonywanie kanału technologicznego, 03.12.2021

km 413+400, Przebudowa rowu melioracyjnego, 03.12.2021

km 413+400, Przebudowa rowu melioracyjnego, 03.12.2021

km 413+400, Przebudowa rowu melioracyjnego, 03.12.2021

km 413+400, Przebudowa rowu melioracyjnego, 03.12.2021

km 413+414, Kanalizacja deszczowa – wykonywanie przykanalików, 03.12.2021

km 413+414, Kanalizacja deszczowa – wykonywanie przykanalików, 03.12.2021

km 409+100, Wykonywanie kanału technologicznego, 07.12.2021

km 409+100, Wykonywanie kanału technologicznego, 07.12.2021

km 413+700, Montaż telekomunikacji, 07.12.2021

km 413+700, Montaż telekomunikacji, 07.12.2021

km 413+900, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 07.12.2021

km 413+900, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 07.12.2021

km 409+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 09.12.2021

km 409+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 09.12.2021

km 413+900, Wykonywanie kanału technologicznego, 09.12.2021

km 413+900, Wykonywanie kanału technologicznego, 09.12.2021

km 414+100, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 09.12.2021

km 414+100, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 09.12.2021

km 416+600, Wykonywanie robót energetycznych, 13.12.2021

km 416+600, Wykonywanie robót energetycznych, 13.12.2021

km 416+600, Wykonywanie robót energetycznych, 13.12.2021

km 416+600, Wykonywanie robót energetycznych, 13.12.2021

km 412+700, Wykonywanie kanału technologicznego, 14.12.2021

km 412+700, Wykonywanie kanału technologicznego, 14.12.2021

km 405+900, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 14.12.2021

km 405+900, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 14.12.2021

km 405+900, Wykonywanie kanału technologicznego, 20.12.2021

km 405+900, Wykonywanie kanału technologicznego, 20.12.2021

km 405+900, Wykonywanie kanału technologicznego, 20.12.2021

km 405+900, Wykonywanie kanału technologicznego, 20.12.2021

km 405+100, Wykonywanie kanału technologicznego, 22.12.2021

km 405+100, Wykonywanie kanału technologicznego, 22.12.2021

km 414+700, Wykonywanie kanalizacji deszczowej – wyloty, 29.12.2021

km 414+700, Wykonywanie kanalizacji deszczowej – wyloty, 29.12.2021

km 414+700, Wykonywanie kanalizacji deszczowej – wyloty, 29.12.2021

km 414+700, Wykonywanie kanalizacji deszczowej – wyloty, 29.12.2021

km 409+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 29.12.2021

km 409+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 29.12.2021

km 409+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 29.12.2021

km 409+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 29.12.2021

Opublikowano: czw, 30/12/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo