Loga UE

/ Roboty branżowe

DL07, km 1+000, Umocnienia wylotów kanalizacji, 01.03.2022

DL07, km 1+000, Umocnienia wylotów kanalizacji, 01.03.2022

Zbiornik retencyjny ZB16, Wykonywanie schodów, 02.03.2022

Zbiornik retencyjny ZB16, Wykonywanie schodów, 02.03.2022

km 413+420, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-16, 02.03.2022

km 413+420, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-16, 02.03.2022

km 413+420, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-16, 02.03.2022

km 413+420, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-16, 02.03.2022

km 413+400, Wykonywanie geokraty w rowie melioracyjnym, 08.03.2022

km 413+400, Wykonywanie geokraty w rowie melioracyjnym, 08.03.2022

km 413+400, Wykonywanie geokraty w rowie melioracyjnym, 08.03.2022

km 413+400, Wykonywanie geokraty w rowie melioracyjnym, 08.03.2022

km 413+400, Wykonywanie geokraty w rowie melioracyjnym, 08.03.2022

km 413+400, Wykonywanie geokraty w rowie melioracyjnym, 08.03.2022

ZB10, km 408+200, Wykonywanie schodów do zbiornika,  08.03.2022

ZB10, km 408+200, Wykonywanie schodów do zbiornika, 08.03.2022

km 410+600, Umacnianie rowu melioracyjnego, 09.03.2022

km 410+600, Umacnianie rowu melioracyjnego, 09.03.2022

ZB07, km 406+600, Zbiornik retencyjny, 10.03.2022

ZB07, km 406+600, Zbiornik retencyjny, 10.03.2022

km 413+420, Umacnianie rowu melioracyjnego R-16, 10.03.2022

km 413+420, Umacnianie rowu melioracyjnego R-16, 10.03.2022

km 409+500, Wykonywanie studzienek kanalizacyjnych, 16.03.2022

km 409+500, Wykonywanie studzienek kanalizacyjnych, 16.03.2022

km 403+200, Agregat prądotwórczy, 17.03.2022

km 403+200, Agregat prądotwórczy, 17.03.2022

km 400+900, Agregat prądotwórczy, 17.03.2022

km 400+900, Agregat prądotwórczy, 17.03.2022

km 408+100, Agregat prądotwórczy, 17.03.2022

km 408+100, Agregat prądotwórczy, 17.03.2022

km 406+800, Transformator obok Trasy Głównej, 17.03.2022

km 406+800, Transformator obok Trasy Głównej, 17.03.2022

km 406+600, Roboty ziemne przy przepuście, 21.03.2022

km 406+600, Roboty ziemne przy przepuście, 21.03.2022

km 406+600, Wylot przykanaliku do rowu drogowego, 21.03.2022

km 406+600, Wylot przykanaliku do rowu drogowego, 21.03.2022

km 410+650, Agregat prądotwórczy, 22.03.2022

km 410+650, Agregat prądotwórczy, 22.03.2022

km 413+300, Prace teletechniczne, 23.03.2022

km 413+300, Prace teletechniczne, 23.03.2022

km 401+650, Wykonywanie kanału technologicznego, 23.03.2022

km 401+650, Wykonywanie kanału technologicznego, 23.03.2022

km 406+617, Umacnianie rowu melioracyjnego, 23.03.2022

km 406+617, Umacnianie rowu melioracyjnego, 23.03.2022

km 400+900, Wykonywanie kanału technologicznego, 28.03.2022

km 400+900, Wykonywanie kanału technologicznego, 28.03.2022

km 406+600, Umacnianie dna rowu melioracyjnego, 30.03.2022

km 406+600, Umacnianie dna rowu melioracyjnego, 30.03.2022

km 402+500, Wykonywanie kanału technologicznego, 30.03.2022

km 402+500, Wykonywanie kanału technologicznego, 30.03.2022

km 413+380, Montaż skrzynki teletechnicznej, 31.03.2022

km 413+380, Montaż skrzynki teletechnicznej, 31.03.2022

Opublikowano: czw, 31/03/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo