Loga UE

/ Roboty drogowe

km 414+750, pobieranie próbek gruntu, 02.08.2019

km 414+750, pobieranie próbek gruntu, 02.08.2019

Węzeł Mykanów, łącznica ŁBC, badanie VSS, 02.08.2019

Węzeł Mykanów, łącznica ŁBC, badanie VSS, 02.08.2019

Węzeł Mykanów łącznica ŁBC, wykonanie nasypów, 02.08.2019

Węzeł Mykanów łącznica ŁBC, wykonanie nasypów, 02.08.2019

Węzeł Mykanów łącznica ŁBC, wykonanie nasypów, 02.08.2019

Węzeł Mykanów łącznica ŁBC, wykonanie nasypów, 02.08.2019

DP1059S, wykonanie nasypów, 02.08.2019

DP1059S, wykonanie nasypów, 02.08.2019

DP1059S, wykonanie nasypów, 02.08.2019

DP1059S, wykonanie nasypów, 02.08.2019

DP1059S, wykonanie nasypów, 02.08.2019

DP1059S, wykonanie nasypów, 02.08.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC badanie stabilizowanego podłoża pod konstrukcje, 05.08.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC badanie stabilizowanego podłoża pod konstrukcje, 05.08.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC badanie stabilizowanego podłoża pod konstrukcje, 05.08.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC badanie stabilizowanego podłoża pod konstrukcje, 05.08.2019

km 409+220 do 409+525 str. P, 06.08.2019

km 409+220 do 409+525 str. P, 06.08.2019

km 409+220 do 409+525 str. P, 06.08.2019

km 409+220 do 409+525 str. P, 06.08.2019

hałda humusu przy Rzece Pijawce, 07.08.2019

hałda humusu przy Rzece Pijawce, 07.08.2019

hałda humusu przy Rzece Pijawce, 07.08.2019

hałda humusu przy Rzece Pijawce, 07.08.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 07.08.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 07.08.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 07.08.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 07.08.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 07.08.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 07.08.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 07.08.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 07.08.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 07.08.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 07.08.2019

km 403+400 str.P Stary MOP, 07.08.2019

km 403+400 str.P Stary MOP, 07.08.2019

km 403+400 str.P Stary MOP, 07.08.2019

km 403+400 str.P Stary MOP, 07.08.2019

Kopalnia kruszywa Piława Górna, 08.08.2019

Kopalnia kruszywa Piława Górna, 08.08.2019

Kopalnia kruszywa Piława Górna, 08.08.2019

Kopalnia kruszywa Piława Górna, 08.08.2019

Kopalnia kruszywa Piława Górna, 08.08.2019

Kopalnia kruszywa Piława Górna, 08.08.2019

km 414+800 str. P, Frezowanie nawierzchnii,09.08.2019

km 414+800 str. P, Frezowanie nawierzchnii,09.08.2019

km 403+710 do 404+075,  podłoże pod nasyp, 12.08.2019

km 403+710 do 404+075, podłoże pod nasyp, 12.08.2019

km 403+710 do 404+075,  podłoże pod nasyp, 12.08.2019

km 403+710 do 404+075, podłoże pod nasyp, 12.08.2019

km 412+095 do 412+145, badanie warstwy 9 nasypu, trasa główna, 14.08.2019

km 412+095 do 412+145, badanie warstwy 9 nasypu, trasa główna, 14.08.2019

km 412+095 do 412+145, badanie warstwy 9 nasypu, trasa główna, 14.08.2019

km 412+095 do 412+145, badanie warstwy 9 nasypu, trasa główna, 14.08.2019

km 412+095 do 412+145, badanie warstwy 9 nasypu, trasa główna, 14.08.2019

km 412+095 do 412+145, badanie warstwy 9 nasypu, trasa główna, 14.08.2019

km 412+095 do 412+145, badanie warstwy 9 nasypu, trasa główna, 14.08.2019

km 412+095 do 412+145, badanie warstwy 9 nasypu, trasa główna, 14.08.2019

km 412+095 do 412+145, badanie warstwy 9 nasypu, trasa główna, 14.08.2019

km 412+095 do 412+145, badanie warstwy 9 nasypu, trasa główna, 14.08.2019

Transport kruszywa na GWN, 12.08.2019

Transport kruszywa na GWN, 12.08.2019

Prace ziemne w rejonie węzła Mykanów, 12.08.2019

Prace ziemne w rejonie węzła Mykanów, 12.08.2019

Wprowadzenie TOR etap 2, 14.08.2019

Wprowadzenie TOR etap 2, 14.08.2019

Wprowadzenie TOR etap 2, 14.08.2019

Wprowadzenie TOR etap 2, 14.08.2019

km 412+275 do 412+430 str P, 19.08.2019

km 412+275 do 412+430 str P, 19.08.2019

km 412+275 do 412+430 str P, 19.08.2019

km 412+275 do 412+430 str P, 19.08.2019

km 0+000 do 0+315, DP1018 stabilizowane podłoże, 20.08.2019

km 0+000 do 0+315, DP1018 stabilizowane podłoże, 20.08.2019

km 0+000 do 0+315, DP1018 stabilizowane podłoże, 20.08.2019

km 0+000 do 0+315, DP1018 stabilizowane podłoże, 20.08.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol w miejscowości Biała, 20.08.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol w miejscowości Biała, 20.08.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol w miejscowości Biała, 20.08.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol w miejscowości Biała, 20.08.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol w miejscowości Biała, 20.08.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol w miejscowości Biała, 20.08.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol w miejscowości Biała, 20.08.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol w miejscowości Biała, 20.08.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol w miejscowości Biała, 20.08.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol w miejscowości Biała, 20.08.2019

km 412+800,badanie płytą VSS, DP03 1025S 20.08.2019

km 412+800,badanie płytą VSS, DP03 1025S 20.08.2019

km 406+200, wzmacnianie podłoża str. P, 20.08.2019

km 406+200, wzmacnianie podłoża str. P, 20.08.2019

km 406+200, wzmacnianie podłoża str. P, 20.08.2019

km 406+200, wzmacnianie podłoża str. P, 20.08.2019

km 406+200, wzmacnianie podłoża str. P, 20.08.2019

km 406+200, wzmacnianie podłoża str. P, 20.08.2019

km 409+900 str. L,  21.08.2019

km 409+900 str. L, 21.08.2019

składowanie destruktu w okolicach starego „MOP”, 22.08.2019

składowanie destruktu w okolicach starego „MOP”, 22.08.2019

składowanie destruktu w okolicach starego „MOP”, 22.08.2019

składowanie destruktu w okolicach starego „MOP”, 22.08.2019

km 414+735, widok na A1, 27.08.2019

km 414+735, widok na A1, 27.08.2019

km 414+735, widok na A1 oraz  DS19, 27.08.2019

km 414+735, widok na A1 oraz DS19, 27.08.2019

km 409+000 str. P, badanie VSS, 26.08.2019

km 409+000 str. P, badanie VSS, 26.08.2019

km 410+300 DP1018S, 26.08.2019

km 410+300 DP1018S, 26.08.2019

km 410+200, poszerzenie na DL07, 28.08.2019

km 410+200, poszerzenie na DL07, 28.08.2019

km 407+000, profilowanie poszerzeń, 28.08.2019

km 407+000, profilowanie poszerzeń, 28.08.2019

km 409+200, frezowanie nawierzchni, 28.08.2019

km 409+200, frezowanie nawierzchni, 28.08.2019

km 409+200, frezowanie nawierzchni, 28.08.2019

km 409+200, frezowanie nawierzchni, 28.08.2019

km 409+200, frezowanie nawierzchni, 28.08.2019

km 409+200, frezowanie nawierzchni, 28.08.2019

Script logo