Loga UE

/ Roboty drogowe

km 404+700 str. P, wykop TG, 04.09.2019

km 404+700 str. P, wykop TG, 04.09.2019

km 400+800 str. L, frezowanie nawierzchni, 04.09.2019

km 400+800 str. L, frezowanie nawierzchni, 04.09.2019

km 400+800 str. L, frezowanie nawierzchni, 04.09.2019

km 400+800 str. L, frezowanie nawierzchni, 04.09.2019

km 400+950 do 401+450 str. L, stabilizowanie podłoża, 04.09.2019

km 400+950 do 401+450 str. L, stabilizowanie podłoża, 04.09.2019

km 404+500, wytwórnia betonu Budpol, 04.09.2019

km 404+500, wytwórnia betonu Budpol, 04.09.2019

km 404+500, wytwórnia betonu Budpol, 04.09.2019

km 404+500, wytwórnia betonu Budpol, 04.09.2019

km 411+500, zagęszczanie podłoża, 04.09.2019

km 411+500, zagęszczanie podłoża, 04.09.2019

km 0+030 do 0+115, węzeł Mykanów, 04.09.2019

km 0+030 do 0+115, węzeł Mykanów, 04.09.2019

km 0+030 do 0+115, węzeł Mykanów, 04.09.2019

km 0+030 do 0+115, węzeł Mykanów, 04.09.2019

km 0+030 do 0+115, węzeł Mykanów, 04.09.2019

km 0+030 do 0+115, węzeł Mykanów, 04.09.2019

km 0+030 do 0+115, węzeł Mykanów, 04.09.2019

km 0+030 do 0+115, węzeł Mykanów, 04.09.2019

km 0+030 do 0+115, węzeł Mykanów, 04.09.2019

km 0+030 do 0+115, węzeł Mykanów, 04.09.2019

Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK1 z DP1025S w m. Łochynia, 06.09.2019

Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK1 z DP1025S w m. Łochynia, 06.09.2019

Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK1 z DP1025S w m. Łochynia, 06.09.2019

Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK1 z DP1025S w m. Łochynia, 06.09.2019

km 410+400, badanie VSS na drodze DP1018S, 06.09.2019

km 410+400, badanie VSS na drodze DP1018S, 06.09.2019

km 402+500, frezowanie nawierzchni TG str. L, 04.09.2019

km 402+500, frezowanie nawierzchni TG str. L, 04.09.2019

km 407+000 str. P TG, frezowanie nawierzchni 10.09.2019

km 407+000 str. P TG, frezowanie nawierzchni 10.09.2019

km 407+900 str. P, demontaż barier, 10.09.2019

km 407+900 str. P, demontaż barier, 10.09.2019

km 413+900 str. P, wykop TG, 10.09.2019

km 413+900 str. P, wykop TG, 10.09.2019

km 413+600 str. P, stabilizowanie podłoża, 10.09.2019

km 413+600 str. P, stabilizowanie podłoża, 10.09.2019

km 410+250, badanie VSS, 13.09.2019

km 410+250, badanie VSS, 13.09.2019

km 409+200 str. L, budowa nasypu, 13.09.2019

km 409+200 str. L, budowa nasypu, 13.09.2019

km 409+200 str. L, budowa nasypu, 13.09.2019

km 409+200 str. L, budowa nasypu, 13.09.2019

km 409+200 str. L, budowa nasypu, 13.09.2019

km 409+200 str. L, budowa nasypu, 13.09.2019

km 416+500 str. P, nasyp TG, 17.09.2019

km 416+500 str. P, nasyp TG, 17.09.2019

km 405+800 str. L, warstwa nasypu TG, 17.09.2019

km 405+800 str. L, warstwa nasypu TG, 17.09.2019

km 405+500 str. L, warstwa nasypu TG, 17.09.2019

km 405+500 str. L, warstwa nasypu TG, 17.09.2019

km 405+150 str. L, wykop TG, 17.09.2019

km 405+150 str. L, wykop TG, 17.09.2019

km 401+900 str. L, stabilizowanie podłoża, 17.09.2019

km 401+900 str. L, stabilizowanie podłoża, 17.09.2019

km 401+900 str. L, stabilizowanie podłoża, 17.09.2019

km 401+900 str. L, stabilizowanie podłoża, 17.09.2019

km 410+780 do 411+260 str. P, 17.09.2019

km 410+780 do 411+260 str. P, 17.09.2019

km 405+380 -405+900 str. L, 18.09.2019

km 405+380 -405+900 str. L, 18.09.2019

km 405+380 -405+900 str. L, 18.09.2019

km 405+380 -405+900 str. L, 18.09.2019

km 411+000 do 411+260 str. P, 18.09.2019

km 411+000 do 411+260 str. P, 18.09.2019

km 411+000 do 411+260 str. P, 18.09.2019

km 411+000 do 411+260 str. P, 18.09.2019

km 411+000 do 411+260 str. P, 18.09.2019

km 411+000 do 411+260 str. P, 18.09.2019

Bypass DP1059 śladem DG05, 20.09.2019

Bypass DP1059 śladem DG05, 20.09.2019

Bypass DP1059 śladem DG05, 20.09.2019

Bypass DP1059 śladem DG05, 20.09.2019

Bypass DP1059 śladem DG05, 20.09.2019

Bypass DP1059 śladem DG05, 20.09.2019

km 402+515 do 402+750, 23.09.2019

km 402+515 do 402+750, 23.09.2019

km 402+515 do 402+750, 23.09.2019

km 402+515 do 402+750, 23.09.2019

km 407+300 str. P , 24.09.2019

km 407+300 str. P , 24.09.2019

km 407+300 str. P , 24.09.2019

km 407+300 str. P , 24.09.2019

Zbiornik zastępczy dla płazów, 24.09.2019

Zbiornik zastępczy dla płazów, 24.09.2019

km 0+360 do 0+490, 24.09.2019

km 0+360 do 0+490, 24.09.2019

km 0+360 do 0+490, 24.09.2019

km 0+360 do 0+490, 24.09.2019

km 0+360 do 0+490, 24.09.2019

km 0+360 do 0+490, 24.09.2019

km 405+250 str. L, odhumusowanie pasa rozdziału, 25.09.2019

km 405+250 str. L, odhumusowanie pasa rozdziału, 25.09.2019

km 405+250 str. L, odhumusowanie pasa rozdziału, 25.09.2019

km 405+250 str. L, odhumusowanie pasa rozdziału, 25.09.2019

km 409+090 str. P, badanie VSS, 25.09.2019

km 409+090 str. P, badanie VSS, 25.09.2019

km 409+600 str. P, badanie VSS, 25.09.2019

km 409+600 str. P, badanie VSS, 25.09.2019

km 406+700, budowa warstwy nasypu, 27.09.2019

km 406+700, budowa warstwy nasypu, 27.09.2019

km 401+900 str. L, budowa warstwy nasypu, 27.09.2019

km 401+900 str. L, budowa warstwy nasypu, 27.09.2019

Opublikowano: śro, 28/08/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo