Loga UE

/ Roboty drogowe

km 413+200 do 413+700, tymczasowe płotki herpetologiczne, 03.10.2019

km 413+200 do 413+700, tymczasowe płotki herpetologiczne, 03.10.2019

km 413+200 do 413+700, tymczasowe płotki herpetologiczne, 03.10.2019

km 413+200 do 413+700, tymczasowe płotki herpetologiczne, 03.10.2019

km 407+100 str. P, wykop TG, 30.09.2019

km 407+100 str. P, wykop TG, 30.09.2019

km 402+800 str. L, wymiana gruntu, 01.10.2019

km 402+800 str. L, wymiana gruntu, 01.10.2019

km 402+800 str. L, wymiana gruntu, 01.10.2019

km 402+800 str. L, wymiana gruntu, 01.10.2019

km 402+800 str. L, wymiana gruntu, 01.10.2019

km 402+800 str. L, wymiana gruntu, 01.10.2019

km 402+800 str. L, wymiana gruntu, 01.10.2019

km 402+800 str. L, wymiana gruntu, 01.10.2019

km 402+970 str. L, wymiana gruntu, 03.10.2019

km 402+970 str. L, wymiana gruntu, 03.10.2019

km 416+300 str. P, wykop A1, 10.10.2019

km 416+300 str. P, wykop A1, 10.10.2019

km 416+400 str. P, wykop A1, 10.10.2019

km 416+400 str. P, wykop A1, 10.10.2019

km 402+850 str. L, wymiana gruntu, 10.10.2019

km 402+850 str. L, wymiana gruntu, 10.10.2019

km 407+500 str. L, odhumusowanie pasa rozdziału, 10.10.2019

km 407+500 str. L, odhumusowanie pasa rozdziału, 10.10.2019

DS.09 odebrana warstwa nasypu, 15.10.2019

DS.09 odebrana warstwa nasypu, 15.10.2019

km 400+800 str. L, wymiana gruntu, 15.10.2019

km 400+800 str. L, wymiana gruntu, 15.10.2019

km 400+800 str. L, wymiana gruntu, 15.10.2019

km 400+800 str. L, wymiana gruntu, 15.10.2019

DS.02 – wykonywanie odwiertów, 16.10.2019

DS.02 – wykonywanie odwiertów, 16.10.2019

DS.02 – wykonywanie odwiertów, 16.10.2019

DS.02 – wykonywanie odwiertów, 16.10.2019

DS09 w km 0+000 do 0+450, 21.10.2019

DS09 w km 0+000 do 0+450, 21.10.2019

DS09 w km 0+000 do 0+450, 21.10.2019

DS09 w km 0+000 do 0+450, 21.10.2019

km 407+700 str. L, wykop A1, 22.10.2019

km 407+700 str. L, wykop A1, 22.10.2019

km 409+500 str. P, budowa zbiornika ZB11, 21.10.2019

km 409+500 str. P, budowa zbiornika ZB11, 21.10.2019

km 409+500 str. P, budowa zbiornika ZB11, 21.10.2019

km 409+500 str. P, budowa zbiornika ZB11, 21.10.2019

km 409+500 str. P, budowa zbiornika ZB11, 22.10.2019

km 409+500 str. P, budowa zbiornika ZB11, 22.10.2019

km 410+000 str. P, prace geodezyjne, 24.10.2019

km 410+000 str. P, prace geodezyjne, 24.10.2019

km 407+600 str. P , wykop TG, 24.10.2019

km 407+600 str. P , wykop TG, 24.10.2019

km 407+600 str. P , wykop TG, 24.10.2019

km 407+600 str. P , wykop TG, 24.10.2019

km 405+200 str. L , wykop TG, 24.10.2019

km 405+200 str. L , wykop TG, 24.10.2019

– km 401+300 str. L, budowa warstwy nasypu, 24.10.2019

– km 401+300 str. L, budowa warstwy nasypu, 24.10.2019

DP1018, warstwy nasypu, 25.10.2019

DP1018, warstwy nasypu, 25.10.2019

km 409+400 str. P, frezowanie nawierzchni, 31.10.2019

km 409+400 str. P, frezowanie nawierzchni, 31.10.2019

km 408+600 str. P, budowa warstwy nasypu, 31.10.2019

km 408+600 str. P, budowa warstwy nasypu, 31.10.2019

km 408+600 str. P, budowa warstwy nasypu, 31.10.2019

km 408+600 str. P, budowa warstwy nasypu, 31.10.2019

km 408+600 str. P, budowa warstwy nasypu, 31.10.2019

km 408+600 str. P, budowa warstwy nasypu, 31.10.2019

km 403+200, zagęszczanie warstwy nasypu, 31.10.2019

km 403+200, zagęszczanie warstwy nasypu, 31.10.2019

- km 405+500, wykonywanie wykopu, 31.10.2019

- km 405+500, wykonywanie wykopu, 31.10.2019

km 409+200, zakończenie wymiany gruntu, 30.10.2019

km 409+200, zakończenie wymiany gruntu, 30.10.2019

km 409+200, zakończenie wymiany gruntu, 30.10.2019

km 409+200, zakończenie wymiany gruntu, 30.10.2019

km 410+400 str.P, wymiana gruntu na pasie technologicznym, 30.10.2019

km 410+400 str.P, wymiana gruntu na pasie technologicznym, 30.10.2019

km 410+400 str.P, wymiana gruntu na pasie technologicznym, 30.10.2019

km 410+400 str.P, wymiana gruntu na pasie technologicznym, 30.10.2019

km 408+500 str. L, wykop TG, 30.10.2019

km 408+500 str. L, wykop TG, 30.10.2019

km 0+000 do 0+250 DP1018s, stabilizacja warstwy nasypu, 30.10.2019

km 0+000 do 0+250 DP1018s, stabilizacja warstwy nasypu, 30.10.2019

km 0+000 do 0+250 DP1018s, stabilizacja warstwy nasypu, 30.10.2019

km 0+000 do 0+250 DP1018s, stabilizacja warstwy nasypu, 30.10.2019

Opublikowano: czw, 03/10/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo