Loga UE

/ Roboty drogowe

km 401+550 do 401+625 str. L, warstwa nasypu, 06.11.2019

km 401+550 do 401+625 str. L, warstwa nasypu, 06.11.2019

km 401+550 do 401+625 str. L, warstwa nasypu, 06.11.2019

km 401+550 do 401+625 str. L, warstwa nasypu, 06.11.2019

km 415+800 str. P, skarpowanie wykopu, 07.11.2019

km 415+800 str. P, skarpowanie wykopu, 07.11.2019

km 414+500 str. P, budowa warstwy nasypu na łącznicy B, 07.11.2019

km 414+500 str. P, budowa warstwy nasypu na łącznicy B, 07.11.2019

DP1018S, warstwy nasypu, 07.11.2019

DP1018S, warstwy nasypu, 07.11.2019

DP1018S, warstwy nasypu, 07.11.2019

DP1018S, warstwy nasypu, 07.11.2019

km 408+600 str. P, równanie warstwy nasypu, 07.11.2019

km 408+600 str. P, równanie warstwy nasypu, 07.11.2019

km 403+200 str. L, budowa warstwy nasypu, 07.11.2019

km 403+200 str. L, budowa warstwy nasypu, 07.11.2019

km 400+900 str. L, budowa warstwy nasypu, 07.11.2019

km 400+900 str. L, budowa warstwy nasypu, 07.11.2019

km 405+500 str. L, frezowanie nawierzchni betonowej, 07.11.2019

km 405+500 str. L, frezowanie nawierzchni betonowej, 07.11.2019

km 405+500 str. L, frezowanie nawierzchni betonowej, 07.11.2019

km 405+500 str. L, frezowanie nawierzchni betonowej, 07.11.2019

DP1018S, km 0+110 do 0+254, 12.11.2019

DP1018S, km 0+110 do 0+254, 12.11.2019

DP1018S, km 0+110 do 0+254, 12.11.2019

DP1018S, km 0+110 do 0+254, 12.11.2019

DP1018S, km 0+110 do 0+254, 12.11.2019

DP1018S, km 0+110 do 0+254, 12.11.2019

km 401+200 str. L Pas Technologiczny, badanie VSS, 12.11.2019

km 401+200 str. L Pas Technologiczny, badanie VSS, 12.11.2019

km 401+200 str. L Pas Technologiczny, badanie VSS, 12.11.2019

km 401+200 str. L Pas Technologiczny, badanie VSS, 12.11.2019

km 406+700 str. L, badanie VSS, warstwa 7 nasypu, 15.11.2019

km 406+700 str. L, badanie VSS, warstwa 7 nasypu, 15.11.2019

km 415+920 do 416+230, badanie podłoża pod konstrukcję, 14.11.2019

km 415+920 do 416+230, badanie podłoża pod konstrukcję, 14.11.2019

km 415+920 do 416+230, badanie podłoża pod konstrukcję, 14.11.2019

km 415+920 do 416+230, badanie podłoża pod konstrukcję, 14.11.2019

DS06.1 str. P, stabilizacja podłoża C0,4/0,5, 15.11.2019

DS06.1 str. P, stabilizacja podłoża C0,4/0,5, 15.11.2019

DS06.1 str. P, stabilizacja podłoża C0,4/0,5, 15.11.2019

DS06.1 str. P, stabilizacja podłoża C0,4/0,5, 15.11.2019

km 401+400, Pas Technologiczny, budowa warstwy nasypu, 15.11.2019

km 401+400, Pas Technologiczny, budowa warstwy nasypu, 15.11.2019

km 401+400, Pas Technologiczny, budowa warstwy nasypu, 15.11.2019

km 401+400, Pas Technologiczny, budowa warstwy nasypu, 15.11.2019

km 412+000, przygotowanie podłoża pod nasyp, 19.11.2019

km 412+000, przygotowanie podłoża pod nasyp, 19.11.2019

km 415+900, przygotowanie podłoża pod nasyp, 19.11.2019

km 415+900, przygotowanie podłoża pod nasyp, 19.11.2019

km 410+500 str. P , wykop TG, 21.11.2019

km 410+500 str. P , wykop TG, 21.11.2019

km 409+100 str. P, zagęszczanie warstw nasypu, 21.11.2019

km 409+100 str. P, zagęszczanie warstw nasypu, 21.11.2019

km 408+700 str. P, profilowanie podłoża, 21.11.2019

km 408+700 str. P, profilowanie podłoża, 21.11.2019

km 408+200 str. P, stabilizacja gruntu, 21.11.2019

km 408+200 str. P, stabilizacja gruntu, 21.11.2019

km 408+100 str. P, frezowanie betonu, 21.11.2019

km 408+100 str. P, frezowanie betonu, 21.11.2019

km 408+100 str. P, frezowanie betonu, 21.11.2019

km 408+100 str. P, frezowanie betonu, 21.11.2019

km 407+600 str. L, wykop TG, 21.11.2019

km 407+600 str. L, wykop TG, 21.11.2019

km 407+200 str. P, stabilizacja warstwy nasypu, 21.11.2019

km 407+200 str. P, stabilizacja warstwy nasypu, 21.11.2019

km 412+480 do 412+250, warstwa nasypu, 25.11.2019

km 412+480 do 412+250, warstwa nasypu, 25.11.2019

km 412+480 do 412+250, warstwa nasypu, 25.11.2019

km 412+480 do 412+250, warstwa nasypu, 25.11.2019

km 412+480 do 412+250, warstwa nasypu, 25.11.2019

km 412+480 do 412+250, warstwa nasypu, 25.11.2019

DS03 0+900 - 1+300, warstwa nasypu, 25.11.2019

DS03 0+900 - 1+300, warstwa nasypu, 25.11.2019

DS03 0+900 - 1+300, warstwa nasypu, 25.11.2019

DS03 0+900 - 1+300, warstwa nasypu, 25.11.2019

km 416+510 – 416+656 str. L, warstwa nasypu, 28.11.2019

km 416+510 – 416+656 str. L, warstwa nasypu, 28.11.2019

km 416+510 – 416+656 str. L, warstwa nasypu, 28.11.2019

km 416+510 – 416+656 str. L, warstwa nasypu, 28.11.2019

km 416+150 – 416+300 str. P , warstwa nasypu, 28.11.2019

km 416+150 – 416+300 str. P , warstwa nasypu, 28.11.2019

Opublikowano: śro, 06/11/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo