Loga UE

/ Roboty drogowe

km 406+500, węzeł betoniarski, 03.01.2020

km 406+500, węzeł betoniarski, 03.01.2020

km 406+500, węzeł betoniarski, 03.01.2020

km 406+500, węzeł betoniarski, 03.01.2020

km 411+300, profilowanie podłoża, 03.01.2020

km 411+300, profilowanie podłoża, 03.01.2020

km 413+300, roboty ziemne, 03.01.2020

km 413+300, roboty ziemne, 03.01.2020

km 413+300, roboty ziemne, 03.01.2020

km 413+300, roboty ziemne, 03.01.2020

km 410+900 str. P, budowa warstwy nasypu, 08.01.2020

km 410+900 str. P, budowa warstwy nasypu, 08.01.2020

km 410+900 str. P, budowa warstwy nasypu, 08.01.2020

km 410+900 str. P, budowa warstwy nasypu, 08.01.2020

km 410+900 str. P, budowa warstwy nasypu, 08.01.2020

km 410+900 str. P, budowa warstwy nasypu, 08.01.2020

km 410+900 str. P, budowa warstwy nasypu, 08.01.2020

km 410+900 str. P, budowa warstwy nasypu, 08.01.2020

Wytwórnia mieszanki C5/6 - BUD MAXI, 08.01.2020

Wytwórnia mieszanki C5/6 - BUD MAXI, 08.01.2020

Wytwórnia mieszanki C5/6 - BUD MAXI, 08.01.2020

Wytwórnia mieszanki C5/6 - BUD MAXI, 08.01.2020

km 409+400, składowanie humusu, 15.01.2020

km 409+400, składowanie humusu, 15.01.2020

km 409+400, składowanie humusu, 15.01.2020

km 409+400, składowanie humusu, 15.01.2020

km 405+200, warstwa nasypu, 15.01.2020

km 405+200, warstwa nasypu, 15.01.2020

budowa A1 widok z obiektu WD-351, 15.01.2020

budowa A1 widok z obiektu WD-351, 15.01.2020

km 413+000, budowa warstwy nasypu, 17.01.2020

km 413+000, budowa warstwy nasypu, 17.01.2020

km 413+100, badanie VSS, 17.01.2020

km 413+100, badanie VSS, 17.01.2020

km 412+600, budowa warstwy nasypu, 17.01.2020

km 412+600, budowa warstwy nasypu, 17.01.2020

km 412+800, budowa warstwy nasypu, 21.01.2020

km 412+800, budowa warstwy nasypu, 21.01.2020

km 412+800, budowa warstwy nasypu, 21.01.2020

km 412+800, budowa warstwy nasypu, 21.01.2020

km 411+100, budowa warstwy nasypu, 23.01.2020

km 411+100, budowa warstwy nasypu, 23.01.2020

km 408+200, profilowanie warstwy nasypu, 27.01.2020

km 408+200, profilowanie warstwy nasypu, 27.01.2020

km 408+200, profilowanie warstwy nasypu, 27.01.2020

km 408+200, profilowanie warstwy nasypu, 27.01.2020

km 402+800, profilowanie warstwy nasypu, 29.01.2020

km 402+800, profilowanie warstwy nasypu, 29.01.2020

km 410+600, profilowanie GWN, 30.01.2020

km 410+600, profilowanie GWN, 30.01.2020

km 412+700, DP1025S, profilowanie GWN, 29.01.2020

km 412+700, DP1025S, profilowanie GWN, 29.01.2020

km 412+700, DP1025S, profilowanie GWN, 29.01.2020

km 412+700, DP1025S, profilowanie GWN, 29.01.2020

km 412+700, DP1025S, profilowanie GWN, 29.01.2020

km 412+700, DP1025S, profilowanie GWN, 29.01.2020

Wizytacja wytwórni betonu – Dyckerhoff, 27.01.2020

Wizytacja wytwórni betonu – Dyckerhoff, 27.01.2020

Wizytacja wytwórni betonu – Dyckerhoff, 27.01.2020

Wizytacja wytwórni betonu – Dyckerhoff, 27.01.2020

Wizytacja wytwórni betonu – Dyckerhoff, 27.01.2020

Wizytacja wytwórni betonu – Dyckerhoff, 27.01.2020

Opublikowano: pią, 03/01/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo