/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 403+500, skarpowanie, 05.02.2020

km 403+500, skarpowanie, 05.02.2020

km 405+000, naprawa nawierzchni drogowej, 05.02.2020

km 405+000, naprawa nawierzchni drogowej, 05.02.2020

km 405+000, naprawa nawierzchni drogowej, 05.02.2020

km 405+000, naprawa nawierzchni drogowej, 05.02.2020

km 405+000, naprawa nawierzchni drogowej, 05.02.2020

km 405+000, naprawa nawierzchni drogowej, 05.02.2020

km 0+085, Przepust PS-1 Łącznica D, 07.02.2020

km 0+085, Przepust PS-1 Łącznica D, 07.02.2020

km 403+900-404+260, skarpowanie A1 str. L, 07.02.2020

km 403+900-404+260, skarpowanie A1 str. L, 07.02.2020

Warstwa mrozoochronna łącznica A, 07.02.2020

Warstwa mrozoochronna łącznica A, 07.02.2020

Warstwa mrozoochronna łącznica C, 07.02.2020

Warstwa mrozoochronna łącznica C, 07.02.2020

Wykonanie bypassu DS12, 07.02.2020

Wykonanie bypassu DS12, 07.02.2020

km 399+800 str. L, frezowanie podbudowy związanej cementem, 13.02.202

km 399+800 str. L, frezowanie podbudowy związanej cementem, 13.02.202

km 399+800 str. L, frezowanie podbudowy związanej cementem, 13.02.202

km 399+800 str. L, frezowanie podbudowy związanej cementem, 13.02.202

km 399+850 str. L, frezowanie podbudowy związanej cementem, 13.02.2020

km 399+850 str. L, frezowanie podbudowy związanej cementem, 13.02.2020

Remonty cząstkowe masą na gorąco jezdnia prawa, 13.02.2020

Remonty cząstkowe masą na gorąco jezdnia prawa, 13.02.2020

km 403+800 str. L, frezowanie podbudowy związanej cementem, 14.02.2020

km 403+800 str. L, frezowanie podbudowy związanej cementem, 14.02.2020

km 401+500, skarpowanie, 14.02.2020

km 401+500, skarpowanie, 14.02.2020

km 405+550 do 405+830 str. L, pas technologiczny, 19.02.2020

km 405+550 do 405+830 str. L, pas technologiczny, 19.02.2020

km 412+700, zagęszczanie warstwy nasypu, 21.02.2020

km 412+700, zagęszczanie warstwy nasypu, 21.02.2020

km 401+400, wykonanie warstwy nasypu, 20.02.2020

km 401+400, wykonanie warstwy nasypu, 20.02.2020

km 413+200 str. L, przygotowanie pasa technologicznego, 21.02.2020

km 413+200 str. L, przygotowanie pasa technologicznego, 21.02.2020

km 411+500, zagęszczanie warstwy nasypu, 21.02.2020

km 411+500, zagęszczanie warstwy nasypu, 21.02.2020

km 412+095 - 412+250 str. P, stabilizacja GWN A1, 20.02.2020

km 412+095 - 412+250 str. P, stabilizacja GWN A1, 20.02.2020

km 412+095 - 412+250 str. P, stabilizacja GWN A1, 20.02.2020

km 412+095 - 412+250 str. P, stabilizacja GWN A1, 20.02.2020

DP1025s, zagęszczanie warstwy nasypu, 27.02.2020

DP1025s, zagęszczanie warstwy nasypu, 27.02.2020

DP1025s, warstwa nasypu, 27.02.2020

DP1025s, warstwa nasypu, 27.02.2020

km 402+900, formowanie nasypu, 24.02.2020

km 402+900, formowanie nasypu, 24.02.2020

km 405+900 str. P, zagęszczanie nasypu pas technologiczny, 24.02.2020

km 405+900 str. P, zagęszczanie nasypu pas technologiczny, 24.02.2020

km 406+000 str. P, zagęszczanie nasypu pas technologiczny, 24.02.2020

km 406+000 str. P, zagęszczanie nasypu pas technologiczny, 24.02.2020

km 401+900 str. L, wykop, 24.02.2020

km 401+900 str. L, wykop, 24.02.2020

km 405+200, wykonywanie rampy wjazdowej na nasyp, 24.02.2020

km 405+200, wykonywanie rampy wjazdowej na nasyp, 24.02.2020