Loga UE

/ Roboty drogowe

km 399+800 str. L, formowanie nasypu, 05.03.2020

km 399+800 str. L, formowanie nasypu, 05.03.2020

DS06.1, przygotowanie warstwy nasypu z wykopu do stabilizacji, 05.03.2020

DS06.1, przygotowanie warstwy nasypu z wykopu do stabilizacji, 05.03.2020

DS06.1, przygotowanie warstwy nasypu z wykopu do stabilizacji, 05.03.2020

DS06.1, przygotowanie warstwy nasypu z wykopu do stabilizacji, 05.03.2020

km 402+500 str. L , przygotowany do stabilizacji GWN, 03.03.2020

km 402+500 str. L , przygotowany do stabilizacji GWN, 03.03.2020

km 402+700 str. L, skarpowanie nasypu, 05.03.2020

km 402+700 str. L, skarpowanie nasypu, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 406+500, węzeł betoniarski BUD-MAXI, 12.03.2020

km 406+500, węzeł betoniarski BUD-MAXI, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 402+600, budowa warstwy nasypu, 09.03.2020

km 402+600, budowa warstwy nasypu, 09.03.2020

km 402+600, budowa warstwy nasypu, 09.03.2020

km 402+600, budowa warstwy nasypu, 09.03.2020

km 0+314, droga DP1025s, budowa przepustu, 13.03.2020

km 0+314, droga DP1025s, budowa przepustu, 13.03.2020

km 411+000 do 411+260 str. P, Nasyp GWN A1, 13.03.2020

km 411+000 do 411+260 str. P, Nasyp GWN A1, 13.03.2020

km 402+950 str.L, badanie sprawdzające GDDKiA, 17.03.2020

km 402+950 str.L, badanie sprawdzające GDDKiA, 17.03.2020

km 400+200 str. L, frezowanie warstw bitumicznych od pasa rozdziału, 16.03.2020

km 400+200 str. L, frezowanie warstw bitumicznych od pasa rozdziału, 16.03.2020

km 401+300 str. L, frezowanie warstw bitumicznych od pasa rozdziału, 16.03.2020

km 401+300 str. L, frezowanie warstw bitumicznych od pasa rozdziału, 16.03.2020

km 403+400 str.L, GWN stabilizacja, 17.03.2020

km 403+400 str.L, GWN stabilizacja, 17.03.2020

km 405+300 str. L, pielęgnacja podbudowy C5 na 6, 17.03.2020

km 405+300 str. L, pielęgnacja podbudowy C5 na 6, 17.03.2020

km 405+600 str. L, podbudowa pomocnicza C5 na 6, 17.03.2020

km 405+600 str. L, podbudowa pomocnicza C5 na 6, 17.03.2020

km 400+100 str.L, rozbiórka 0,5 m masy bitumicznej od pasa rozdziału, 16.03.2020

km 400+100 str.L, rozbiórka 0,5 m masy bitumicznej od pasa rozdziału, 16.03.2020

km 406+450, zjazd awaryjny, roboty ziemne, 16.03.2020

km 406+450, zjazd awaryjny, roboty ziemne, 16.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

km 401+700 do 402+070, stabilizowane podłoże 24.03.2020

km 401+700 do 402+070, stabilizowane podłoże 24.03.2020

km 408+800 str. L rozkładanie betonu C5/6, 26.03.2020

km 408+800 str. L rozkładanie betonu C5/6, 26.03.2020

km 408+800 str. L rozkładanie betonu C5/6, 26.03.2020

km 408+800 str. L rozkładanie betonu C5/6, 26.03.2020

km 402+800 str. L, podbudowa C5 na 6, 23.03.2020

km 402+800 str. L, podbudowa C5 na 6, 23.03.2020

km 402+100 str. L, przygotowany do stabilizacji GWN, 23.02.2020

km 402+100 str. L, przygotowany do stabilizacji GWN, 23.02.2020

km 406+300 str. P, roboty ziemne, 24.03.2020

km 406+300 str. P, roboty ziemne, 24.03.2020

km 406+500 str. P, zagęszczanie 3 warstwy nasypu, 24.03.2020

km 406+500 str. P, zagęszczanie 3 warstwy nasypu, 24.03.2020

Script logo