Loga UE

/ Roboty drogowe

Odbiór wytwórni betonu BUD-MAXI sp. z o.o., 02.03.2020

Odbiór wytwórni betonu BUD-MAXI sp. z o.o., 02.03.2020

Odbiór wytwórni betonu BUD-MAXI sp. z o.o., 02.03.2020

Odbiór wytwórni betonu BUD-MAXI sp. z o.o., 02.03.2020

km 399+800 str. L, formowanie nasypu, 05.03.2020

km 399+800 str. L, formowanie nasypu, 05.03.2020

km 406+300 str. P, tymczasowa nawierzchnia z destruktu na pasie technologicznym, 04.03.2020

km 406+300 str. P, tymczasowa nawierzchnia z destruktu na pasie technologicznym, 04.03.2020

DS06.1, przygotowanie warstwy nasypu z wykopu do stabilizacji, 05.03.2020

DS06.1, przygotowanie warstwy nasypu z wykopu do stabilizacji, 05.03.2020

DS06.1, przygotowanie warstwy nasypu z wykopu do stabilizacji, 05.03.2020

DS06.1, przygotowanie warstwy nasypu z wykopu do stabilizacji, 05.03.2020

km 402+500 str. L , przygotowany do stabilizacji GWN, 03.03.2020

km 402+500 str. L , przygotowany do stabilizacji GWN, 03.03.2020

km 402+700 str. L, Skarpowanie nasypu, 05.03.2020

km 402+700 str. L, Skarpowanie nasypu, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Odbiór wytwórni betonu Kocela, 05.03.2020

Droga dojazdowa do węzła - tymczasowa nawierzchnia z destruktu, 06.03.2020

Droga dojazdowa do węzła - tymczasowa nawierzchnia z destruktu, 06.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 411+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 11.03.2020

km 406+500, węzeł betoniarski BUD-MAXI, 12.03.2020

km 406+500, węzeł betoniarski BUD-MAXI, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 405+300, odcinek próbny C5/6, 12.03.2020

km 402+600, budowa warstwy nasypu, 09.03.2020

km 402+600, budowa warstwy nasypu, 09.03.2020

km 402+600, budowa warstwy nasypu, 09.03.2020

km 402+600, budowa warstwy nasypu, 09.03.2020

km 0+314, droga DP1025s, budowa przepustu, 13.03.2020

km 0+314, droga DP1025s, budowa przepustu, 13.03.2020

km 411+000 do 411+260 str. P, Nasyp GWN A1, 13.03.2020

km 411+000 do 411+260 str. P, Nasyp GWN A1, 13.03.2020

badanie sprawdzające GDDKiA w km 402+950 str.L, 17.03.2020

badanie sprawdzające GDDKiA w km 402+950 str.L, 17.03.2020

frezowanie warstw bitumicznych w km 400+200 str. L od pasa rozdziału

frezowanie warstw bitumicznych w km 400+200 str. L od pasa rozdziału

frezowanie warstw bitumicznych w km	401+300 str.L  od pasa rozdziału, 17.03.2020

frezowanie warstw bitumicznych w km 401+300 str.L od pasa rozdziału, 17.03.2020

GWN stabilizacja w km 403+400 str.L, 17.03.2020

GWN stabilizacja w km 403+400 str.L, 17.03.2020

Pielęgnacja podbudowy C5 na 6 w km 405+300 str. L, 17.03.2020

Pielęgnacja podbudowy C5 na 6 w km 405+300 str. L, 17.03.2020

Podbudowa C5 na 6 w km 405+400 str. L oraz pielęgnacja odcinka próbnego

Podbudowa C5 na 6 w km 405+400 str. L oraz pielęgnacja odcinka próbnego

Podbudowa pomocnicza C5 na 6 w km 405+600 str. L, 17.03.2020

Podbudowa pomocnicza C5 na 6 w km 405+600 str. L, 17.03.2020

Rozbiórka 0,5 m masy bitumicznej od pasa rozdziału w km 400+100 str.L

Rozbiórka 0,5 m masy bitumicznej od pasa rozdziału w km 400+100 str.L

Zagęszczenie nasypu na wjeździe awaryjnym w km 406+457 str.P, 17.03.2020

Zagęszczenie nasypu na wjeździe awaryjnym w km 406+457 str.P, 17.03.2020

km 406+200, wytwórnia betonu BUD-MAXI, 17.03.2020

km 406+200, wytwórnia betonu BUD-MAXI, 17.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

odbiór wytwórni Budpol sp. z o.o. (węzeł zlokalizowany w miejscowości Wikłów) 24.03.2020

km 401+700 – 402+070 stabilizowane podłoże 24.03.2020

km 401+700 – 402+070 stabilizowane podłoże 24.03.2020

km 408+800 str. L rozkładanie betonu C5/6, 26.03.2020

km 408+800 str. L rozkładanie betonu C5/6, 26.03.2020

km 408+800 str. L rozkładanie betonu C5/6, 26.03.2020

km 408+800 str. L rozkładanie betonu C5/6, 26.03.2020

km 402+800 str. L, podbudowa C5 na 6, 23.03.2020

km 402+800 str. L, podbudowa C5 na 6, 23.03.2020

km 402+100 str. L, przygotowany do stabilizacji GWN, 23.02.2020

km 402+100 str. L, przygotowany do stabilizacji GWN, 23.02.2020

km 406+300 str. P, roboty ziemne, 24.03.2020

km 406+300 str. P, roboty ziemne, 24.03.2020

km 406+500 str. P, zagęszczanie 3 warstwy nasypu, 24.03.2020

km 406+500 str. P, zagęszczanie 3 warstwy nasypu, 24.03.2020

km 404+000 str. L, roboty ziemne, 30.03.2020

km 404+000 str. L, roboty ziemne, 30.03.2020

km 406+500 str. P, roboty ziemne, 30.03.2020

km 406+500 str. P, roboty ziemne, 30.03.2020

km 406+800 str. P, roboty ziemne, 30.03.2020

km 406+800 str. P, roboty ziemne, 30.03.2020

km 406+800 str. P, stabilizacja GWN, 30.03.2020

km 406+800 str. P, stabilizacja GWN, 30.03.2020

km 407+200 str. P, stabilizacja GWN, 31.03.2020

km 407+200 str. P, stabilizacja GWN, 31.03.2020

km 403+850 str. P, zagęszczanie 3 warstwy nasypu, 30.03.2020

km 403+850 str. P, zagęszczanie 3 warstwy nasypu, 30.03.2020

km 406+700 str. P, zagęszczanie GWN, 31.03.2020

km 406+700 str. P, zagęszczanie GWN, 31.03.2020

Opublikowano: czw, 05/03/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo