Loga UE

/ Roboty drogowe

km 405+050 str. L, frezowanie warstw bitumicznych, 02.04.2020

km 405+050 str. L, frezowanie warstw bitumicznych, 02.04.2020

km 411+900 do 412+025 str. P, nasyp warstwa 1, 02.04.2020

km 411+900 do 412+025 str. P, nasyp warstwa 1, 02.04.2020

km 412+800 do 412+900 str. P, nasyp warstwa 2, 02.04.2020

km 412+800 do 412+900 str. P, nasyp warstwa 2, 02.04.2020

km 410+600 do 410+680 str. L, odhumusowanie Pas technologiczny A1, 02.04.2020

km 410+600 do 410+680 str. L, odhumusowanie Pas technologiczny A1, 02.04.2020

km 410+600 str. L, przekopy kontrolne do wymiany gruntów, 03.04.2020

km 410+600 str. L, przekopy kontrolne do wymiany gruntów, 03.04.2020

km 410+600 str. L, przekopy kontrolne do wymiany gruntów, 03.04.2020

km 410+600 str. L, przekopy kontrolne do wymiany gruntów, 03.04.2020

km 405+000 do 405+100, A1 str. L,  frezowanie warstw bitumicznych, 06.04.2020

km 405+000 do 405+100, A1 str. L, frezowanie warstw bitumicznych, 06.04.2020

km 405+000 do 405+100, A1 str. L,  frezowanie warstw bitumicznych, 06.04.2020

km 405+000 do 405+100, A1 str. L, frezowanie warstw bitumicznych, 06.04.2020

km 405+000 do 405+100, A1 str. L,  frezowanie warstw bitumicznych, 06.04.2020

km 405+000 do 405+100, A1 str. L, frezowanie warstw bitumicznych, 06.04.2020

km 400+800 str. L, zagęszczenie warstwy nasypu, 06.04.2020

km 400+800 str. L, zagęszczenie warstwy nasypu, 06.04.2020

km 400+800 str. L, zagęszczenie warstwy nasypu, 06.04.2020

km 400+800 str. L, zagęszczenie warstwy nasypu, 06.04.2020

km 415+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 07.04.2020

km 415+200 str. P, budowa warstwy nasypu, 07.04.2020

km 405+950, odcinek próbny C8/10 gr. 20cm, 08.04.2020

km 405+950, odcinek próbny C8/10 gr. 20cm, 08.04.2020

km 405+950, odcinek próbny C8/10 gr. 20cm, 08.04.2020

km 405+950, odcinek próbny C8/10 gr. 20cm, 08.04.2020

km 405+400, podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm, 09.04.2020

km 405+400, podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm, 09.04.2020

km 405+400, podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm, 09.04.2020

km 405+400, podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm, 09.04.2020

km 405+400, podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm, 09.04.2020

km 405+400, podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm, 09.04.2020

km 405+000 do 405+200 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20, 10.04.2020

km 405+000 do 405+200 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20, 10.04.2020

km 405+000 do 405+200 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20, 10.04.2020

km 405+000 do 405+200 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20, 10.04.2020

widok na Łącznice Mykanów, 10.04.2020

widok na Łącznice Mykanów, 10.04.2020

km 412+650, budowa warstwy nasypu, 15.04.2020

km 412+650, budowa warstwy nasypu, 15.04.2020

km 412+650, budowa warstwy nasypu, 15.04.2020

km 412+650, budowa warstwy nasypu, 15.04.2020

km 407+400, frezowanie profilujące, 15.04.2020

km 407+400, frezowanie profilujące, 15.04.2020

km 404+400, stabilizacja GWN, 15.04.2020

km 404+400, stabilizacja GWN, 15.04.2020

km 404+400, stabilizacja GWN, 15.04.2020

km 404+400, stabilizacja GWN, 15.04.2020

km 404+800,  podbudowa pomocnicza C5/6, 15.04.2020

km 404+800, podbudowa pomocnicza C5/6, 15.04.2020

km 401+500, frezowanie nawierzchni bitumicznej, 16.04.2020

km 401+500, frezowanie nawierzchni bitumicznej, 16.04.2020

km 404+250, podbudowa pomocnicza C5/6, 16.04.2020

km 404+250, podbudowa pomocnicza C5/6, 16.04.2020

km 402+720 str. L, badanie GWN stabilizowany cementem - odcinek próbny, 16.04.2020

km 402+720 str. L, badanie GWN stabilizowany cementem - odcinek próbny, 16.04.2020

km 402+650 str. L, GWN stabilizowany cementem - odcinek próbny, 16.04.2020

km 402+650 str. L, GWN stabilizowany cementem - odcinek próbny, 16.04.2020

km 404+500, odwierty kontrolne z podbudowy pomocnicze C5/6, 17.04.2020

km 404+500, odwierty kontrolne z podbudowy pomocnicze C5/6, 17.04.2020

km 401+600, budowa warstwy nasypu, 17.04.2020

km 401+600, budowa warstwy nasypu, 17.04.2020

Odbiór wytwórni BITUM, 20.04.2020

Odbiór wytwórni BITUM, 20.04.2020

Odbiór wytwórni BITUM, 20.04.2020

Odbiór wytwórni BITUM, 20.04.2020

km 413+700, podbudowa pomocnicza C5/6, 22.04.2020

km 413+700, podbudowa pomocnicza C5/6, 22.04.2020

km 413+700, podbudowa pomocnicza C5/6, 22.04.2020

km 413+700, podbudowa pomocnicza C5/6, 22.04.2020

km 412+800, ulepszanie warstwy nasypu na DP1025s, 22.04.2020

km 412+800, ulepszanie warstwy nasypu na DP1025s, 22.04.2020

km 413+500, podbudowa pomocnicza C5/6, 22.04.2020

km 413+500, podbudowa pomocnicza C5/6, 22.04.2020

km 413+620, skarpowanie nasypu, 22.04.2020

km 413+620, skarpowanie nasypu, 22.04.2020

km 412+800, badanie VSS na DP1025s, 23.04.2020

km 412+800, badanie VSS na DP1025s, 23.04.2020

km 413+600, pielęgnacja podbudowy C5/6, 23.04.2020

km 413+600, pielęgnacja podbudowy C5/6, 23.04.2020

km 399+950 str. L, podbudowa C5/6, 23.04.2020

km 399+950 str. L, podbudowa C5/6, 23.04.2020

km 400+250 str. L, podbudowa C5/6, 24.04.2020

km 400+250 str. L, podbudowa C5/6, 24.04.2020

km 400+300 str. L, podbudowa C5/6, 24.04.2020

km 400+300 str. L, podbudowa C5/6, 24.04.2020

km 400+800, podbudowa pomocnicza C5/6, 27.04.2020

km 400+800, podbudowa pomocnicza C5/6, 27.04.2020

km 400+800, podbudowa pomocnicza C5/6, 27.04.2020

km 400+800, podbudowa pomocnicza C5/6, 27.04.2020

km 400+800, podbudowa pomocnicza C5/6, 27.04.2020

km 400+800, podbudowa pomocnicza C5/6, 27.04.2020

km 399+880, podbudowa zasadnicza C8/10, 27.04.2020

km 399+880, podbudowa zasadnicza C8/10, 27.04.2020

km 399+880, podbudowa zasadnicza C8/10, 27.04.2020

km 399+880, podbudowa zasadnicza C8/10, 27.04.2020

km 399+880, podbudowa zasadnicza C8/10, 27.04.2020

km 399+880, podbudowa zasadnicza C8/10, 27.04.2020

km 401+550, podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm, 28.04.2020

km 401+550, podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm, 28.04.2020

km 401+550, podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm, 28.04.2020

km 401+550, podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm, 28.04.2020

km 410+800, stabilizacja GWN, 28.04.2020

km 410+800, stabilizacja GWN, 28.04.2020

km 404+500, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzanego, 29.04.2020

km 404+500, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzanego, 29.04.2020

Opublikowano: wto, 31/03/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo