/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 414+700, podbudowa pomocnicza C5/6, 04.05.2020

km 414+700, podbudowa pomocnicza C5/6, 04.05.2020

km 415+380, podbudowa pomocnicza C5/6, 04.05.2020

km 415+380, podbudowa pomocnicza C5/6, 04.05.2020

km 414+200, skarpowanie nasypu, 04.05.2020

km 414+200, skarpowanie nasypu, 04.05.2020

km 415+800, podbudowa pomocnicza C5/6, 05.05.2020

km 415+800, podbudowa pomocnicza C5/6, 05.05.2020

km 402+800 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10, 05.05.2020

km 402+800 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10, 05.05.2020

km 402+900 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10, 04.05.2020

km 402+900 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10, 04.05.2020

km 403+250 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10, 04.05.2020

km 403+250 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10, 04.05.2020

km 414+200, podbudowa pomocnicza C5/6, 08.05.2020

km 414+200, podbudowa pomocnicza C5/6, 08.05.2020

km 412+180, podbudowa pomocnicza C5/6, 11.05.2020

km 412+180, podbudowa pomocnicza C5/6, 11.05.2020

km 413+360, podbudowa pomocnicza C5/6, 11.05.2020

km 413+360, podbudowa pomocnicza C5/6, 11.05.2020

km 0+400, łącznica BC, drenaż w pasie rozdziału, 11.05.2020

km 0+400, łącznica BC, drenaż w pasie rozdziału, 11.05.2020

km 410+600, wymiana gruntu na drodze DL07, 13.05.2020

km 410+600, wymiana gruntu na drodze DL07, 13.05.2020

km 413+000, podbudowa pomocnicza C5/6, 13.05.2020

km 413+000, podbudowa pomocnicza C5/6, 13.05.2020

km 413+800, skarpowanie wykopu, 14.05.2020

km 413+800, skarpowanie wykopu, 14.05.2020

km 414+900, odwierty próbne, podbudowa pomocnicza C5/6, 14.05.2020

km 414+900, odwierty próbne, podbudowa pomocnicza C5/6, 14.05.2020

km 403+400, zagęszczanie warstwy nasypu, 14.05.2020

km 403+400, zagęszczanie warstwy nasypu, 14.05.2020

km 404+350 str. L podbudowa zasadnicza C8/10, 11.05.2020

km 404+350 str. L podbudowa zasadnicza C8/10, 11.05.2020

km 404+450 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10, 11.05.2020

km 404+450 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10, 11.05.2020

km 404+500 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10, 11.05.2020

km 404+500 str. L, podbudowa zasadnicza C8/10, 11.05.2020

km 416+000, podbudowa zasadnicza C8/10, 18.05.2020

km 416+000, podbudowa zasadnicza C8/10, 18.05.2020

km 416+000, podbudowa zasadnicza C8/10, 18.05.2020

km 416+000, podbudowa zasadnicza C8/10, 18.05.2020

km 416+000, podbudowa zasadnicza C8/10, 18.05.2020

km 416+000, podbudowa zasadnicza C8/10, 18.05.2020

km 411+080, podbudowa pomocnicza C5/6, 18.05.2020

km 411+080, podbudowa pomocnicza C5/6, 18.05.2020

km 415+500, podbudowa zasadnicza C8/10, 19.05.2020

km 415+500, podbudowa zasadnicza C8/10, 19.05.2020

km 414+900 , podbudowa zasadnicza C8/10, 20.05.2020

km 414+900 , podbudowa zasadnicza C8/10, 20.05.2020

km 410+220, podbudowa pomocnicza C5/6, 20.05.2020

km 410+220, podbudowa pomocnicza C5/6, 20.05.2020

km 410+400, podbudowa pomocnicza C5/6, 19.05.2020

km 410+400, podbudowa pomocnicza C5/6, 19.05.2020

km 410+700, podbudowa pomocnicza C5/6, 19.05.2020

km 410+700, podbudowa pomocnicza C5/6, 19.05.2020

km 414+900 , podbudowa zasadnicza C8/10, 19.05.2020

km 414+900 , podbudowa zasadnicza C8/10, 19.05.2020

km 0+780 do0+870, DP01-2 wymiana gruntu, 22.05.2020

km 0+780 do0+870, DP01-2 wymiana gruntu, 22.05.2020

Skarpowanie nasypu przy DP1059 ,25.05.2020

Skarpowanie nasypu przy DP1059 ,25.05.2020

km 0+750 , DP01-2 Wymiana gruntu, 25.05.2020

km 0+750 , DP01-2 Wymiana gruntu, 25.05.2020

km 414+650, podbudowa zasadnicza C8/10, 26.05.2020

km 414+650, podbudowa zasadnicza C8/10, 26.05.2020

km 414+350, skarpowanie nasypu, 26.05.2020

km 414+350, skarpowanie nasypu, 26.05.2020

km 414+060, podbudowa zasadnicza C8/10, 27.05.2020

km 414+060, podbudowa zasadnicza C8/10, 27.05.2020

km 408+100, podbudowa pomocnicza C5/6, 27.05.2020

km 408+100, podbudowa pomocnicza C5/6, 27.05.2020

km 408+100, podbudowa pomocnicza C5/6, 27.05.2020

km 408+100, podbudowa pomocnicza C5/6, 27.05.2020

km 413+460, budowa warstwy podłoża, 28.05.2020

km 413+460, budowa warstwy podłoża, 28.05.2020

km 413+420, podbudowa pomocnicza C5/6, 28.05.2020

km 413+420, podbudowa pomocnicza C5/6, 28.05.2020

km 406+450 str. P, podbudowa pomocnicza C5/6, 28.05.2020

km 406+450 str. P, podbudowa pomocnicza C5/6, 28.05.2020

km 407+300, pielęgnacja podbudowy pomocniczej C5/6, 28.05.2020

km 407+300, pielęgnacja podbudowy pomocniczej C5/6, 28.05.2020

km 407+300 str. P, podbudowa pomocnicza C5/6, 26.05.2020

km 407+300 str. P, podbudowa pomocnicza C5/6, 26.05.2020