/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 405+700, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wkładkami, 03.08.2020

km 405+700, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wkładkami, 03.08.2020

km 405+700, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wkładkami, 03.08.2020

km 405+700, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wkładkami, 03.08.2020

km 417+200, Układanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 417+200, Układanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 417+200, Układanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 417+200, Układanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 417+200, Układanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 417+200, Układanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 411+850, Układanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 411+850, Układanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 411+850, Układanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 411+850, Układanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 411+850, Układanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 411+850, Układanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 405+800, Bariery drogowe, 03.08.2020

km 405+800, Bariery drogowe, 03.08.2020

km 405+800, Bariery drogowe, 03.08.2020

km 405+800, Bariery drogowe, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 408+500, Układanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 408+500, Układanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 408+500, Układanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 408+500, Układanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 408+000, Układanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 408+000, Układanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 408+000, Układanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 408+000, Układanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 408+000, Układanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 408+000, Układanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 0+110, DP1059S, Skropienie, 14.08.2020

km 0+110, DP1059S, Skropienie, 14.08.2020

km 408+500, Układanie nawierzchni betonowej, 14.08.2020

km 408+500, Układanie nawierzchni betonowej, 14.08.2020

km 408+500, Układanie nawierzchni betonowej, 14.08.2020

km 408+500, Układanie nawierzchni betonowej, 14.08.2020

km 413+800, Układanie ścieku trójkątnego, 14.08.2020

km 413+800, Układanie ścieku trójkątnego, 14.08.2020

km 413+800, Układanie ścieku trójkątnego, 14.08.2020

km 413+800, Układanie ścieku trójkątnego, 14.08.2020

km 407+900, Układanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 407+900, Układanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 413+800, Układanie ścieku trójkątnego, 18.08.2020

km 413+800, Układanie ścieku trójkątnego, 18.08.2020

km 413+800, Układanie ścieku trójkątnego, 18.08.2020

km 413+800, Układanie ścieku trójkątnego, 18.08.2020

km 404+270, Układanie MCE, 18.08.2020

km 404+270, Układanie MCE, 18.08.2020

km 404+270, Układanie MCE, 18.08.2020

km 404+270, Układanie MCE, 18.08.2020

km 404+270, Układanie MCE, 18.08.2020

km 404+270, Układanie MCE, 18.08.2020

km 412+500, Układanie ścieku trójkątnego, 20.08.2020

km 412+500, Układanie ścieku trójkątnego, 20.08.2020

km 412+500, Układanie ścieku trójkątnego, 20.08.2020

km 412+500, Układanie ścieku trójkątnego, 20.08.2020

km 405+500, Układanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

km 405+500, Układanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

km 405+500, Układanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

km 405+500, Układanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

km 405+500, Układanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

km 405+500, Układanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

Budowa ścieku trójkątnego, 20.08.2020

Budowa ścieku trójkątnego, 20.08.2020

km 401+000, Montowanie barier, 26.08.2020

km 401+000, Montowanie barier, 26.08.2020

km 401+000, Montowanie barier, 26.08.2020

km 401+000, Montowanie barier, 26.08.2020

km 401+000, Montowanie barier, 26.08.2020

km 401+000, Montowanie barier, 26.08.2020

km 403+500, Frezowanie nawierzchni betonowej, 26.08.2020

km 403+500, Frezowanie nawierzchni betonowej, 26.08.2020

km 403+500, Frezowanie nawierzchni betonowej, 26.08.2020

km 403+500, Frezowanie nawierzchni betonowej, 26.08.2020

km 406+160, Podbudowa zasadnicza C8/10, 26.08.2020

km 406+160, Podbudowa zasadnicza C8/10, 26.08.2020

km 406+160, Podbudowa zasadnicza C8/10, 26.08.2020

km 406+160, Podbudowa zasadnicza C8/10, 26.08.2020

km 416+000, Wykonywanie odwiertów, 26.08.2020

km 416+000, Wykonywanie odwiertów, 26.08.2020

km 416+000, Wykonywanie odwiertów, 26.08.2020

km 416+000, Wykonywanie odwiertów, 26.08.2020

km 405+600, Układanie podbudowy pomocniczej C5/6, 26.08.2020

km 405+600, Układanie podbudowy pomocniczej C5/6, 26.08.2020

km 405+600, Układanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.08.2020

km 405+600, Układanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.08.2020

km 405+950, Układanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.08.2020

km 405+950, Układanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.08.2020