Loga UE

/ Roboty drogowe

km 405+700, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wkładkami, 03.08.2020

km 405+700, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wkładkami, 03.08.2020

km 405+700, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wkładkami, 03.08.2020

km 405+700, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych wkładkami, 03.08.2020

km 417+200, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 417+200, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 417+200, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 417+200, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 417+200, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 417+200, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 05.08.2020

km 411+850, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 411+850, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 411+850, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 411+850, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 411+850, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 411+850, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 05.08.2020

km 405+800, Bariery drogowe, 03.08.2020

km 405+800, Bariery drogowe, 03.08.2020

km 405+800, Bariery drogowe, 03.08.2020

km 405+800, Bariery drogowe, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 405+800, Wypełnianie spoin, 03.08.2020

km 408+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 408+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 408+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 408+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 408+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 408+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 408+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 408+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 408+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 408+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 12.08.2020

km 0+110, DP1059S, Skropienie, 14.08.2020

km 0+110, DP1059S, Skropienie, 14.08.2020

km 408+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 14.08.2020

km 408+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 14.08.2020

km 408+500,Wykonywanie nawierzchni betonowej, 14.08.2020

km 408+500,Wykonywanie nawierzchni betonowej, 14.08.2020

km 413+800,Wykonywanie ścieku trójkątnego, 14.08.2020

km 413+800,Wykonywanie ścieku trójkątnego, 14.08.2020

km 413+800, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 14.08.2020

km 413+800, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 14.08.2020

km 407+900, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 407+900, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.08.2020

km 413+800, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.08.2020

km 413+800, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.08.2020

km 413+800, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.08.2020

km 413+800, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.08.2020

km 404+270, Wykonywanie MCE, 18.08.2020

km 404+270, Wykonywanie MCE, 18.08.2020

km 404+270, Wykonywanie MCE, 18.08.2020

km 404+270, Wykonywanie MCE, 18.08.2020

km 404+270, Wykonywanie MCE, 18.08.2020

km 404+270, Wykonywanie MCE, 18.08.2020

km 412+500, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 20.08.2020

km 412+500, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 20.08.2020

km 412+500, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 20.08.2020

km 412+500, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 20.08.2020

km 405+500, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

km 405+500, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

km 405+500, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

km 405+500, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

km 405+500, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

km 405+500, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 20.08.2020

Wykonanie ścieku trójkątnego, 20.08.2020

Wykonanie ścieku trójkątnego, 20.08.2020

km 401+000, Montaż barier, 26.08.2020

km 401+000, Montaż barier, 26.08.2020

km 401+000, Montaż barier, 26.08.2020

km 401+000, Montaż barier, 26.08.2020

km 401+000, Montaż barier, 26.08.2020

km 401+000, Montaż barier, 26.08.2020

km 403+500, Frezowanie nawierzchni betonowej, 26.08.2020

km 403+500, Frezowanie nawierzchni betonowej, 26.08.2020

km 403+500, Frezowanie nawierzchni betonowej, 26.08.2020

km 403+500, Frezowanie nawierzchni betonowej, 26.08.2020

km 406+160, Podbudowa zasadnicza C8/10, 26.08.2020

km 406+160, Podbudowa zasadnicza C8/10, 26.08.2020

km 406+160, Podbudowa zasadnicza C8/10, 26.08.2020

km 406+160, Podbudowa zasadnicza C8/10, 26.08.2020

km 416+000, Wykonywanie odwiertów, 26.08.2020

km 416+000, Wykonywanie odwiertów, 26.08.2020

km 416+000, Wykonywanie odwiertów, 26.08.2020

km 416+000, Wykonywanie odwiertów, 26.08.2020

km 405+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 26.08.2020

km 405+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 26.08.2020

km 405+600, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.08.2020

km 405+600, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.08.2020

km 405+950, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.08.2020

km 405+950, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.08.2020

Opublikowano: pon, 27/07/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo