Loga UE

/ Roboty drogowe

km 416+560, Badanie VSS, 01.09.2020

km 416+560, Badanie VSS, 01.09.2020

km 416+560, Badanie VSS, 01.09.2020

km 416+560, Badanie VSS, 01.09.2020

km 405+900, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 04.09.2020

km 405+900, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 04.09.2020

km 406+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 04.09.2020

km 406+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 04.09.2020

km 406+400, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 04.09.2020

km 406+400, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 04.09.2020

km 406+400, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 04.09.2020

km 406+400, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 04.09.2020

km 406+400, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 04.09.2020

km 406+400, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 04.09.2020

DP1025S, Wykonywanie krawężników, 04.09.2020

DP1025S, Wykonywanie krawężników, 04.09.2020

DP1025S, Wykonywanie krawężników, 04.09.2020

DP1025S, Wykonywanie krawężników, 04.09.2020

km 416+620, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 04.09.2020

km 416+620, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 04.09.2020

km 416+620, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 04.09.2020

km 416+620, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 04.09.2020

km 404+270, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 04.09.2020

km 404+270, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 04.09.2020

km 404+270, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 04.09.2020

km 404+270, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 04.09.2020

km 404+270, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 04.09.2020

km 404+270, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 04.09.2020

km 413+200, Odwierty pod pale ekranów, 03.09.2020

km 413+200, Odwierty pod pale ekranów, 03.09.2020

km 413+200, Odwierty pod pale ekranów, 03.09.2020

km 413+200, Odwierty pod pale ekranów, 03.09.2020

km 408+100, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 08.09.2020

km 408+100, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 08.09.2020

km 408+100, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 08.09.2020

km 408+100, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 08.09.2020

km 408+100, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 08.09.2020

km 408+100, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 08.09.2020

413+000, Montaż pali słupów ekranów akustycznych, 08.09.2020

413+000, Montaż pali słupów ekranów akustycznych, 08.09.2020

413+000, Montaż pali słupów ekranów akustycznych, 08.09.2020

413+000, Montaż pali słupów ekranów akustycznych, 08.09.2020

km 416+300, C8/10 – nacięcia, 10.09.2020

km 416+300, C8/10 – nacięcia, 10.09.2020

km 416+300, C8/10 – nacięcia, 10.09.2020

km 416+300, C8/10 – nacięcia, 10.09.2020

km 415+900, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.09.2020

km 415+900, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.09.2020

km 415+900, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.09.2020

km 415+900, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.09.2020

km 416+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.09.2020

km 416+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 11.09.2020

km 408+800, Powiększanie spoin, 16.09.2020

km 408+800, Powiększanie spoin, 16.09.2020

km 408+800, Powiększanie spoin, 16.09.2020

km 408+800, Powiększanie spoin, 16.09.2020

DP1025S, Wzmacnianie skarpy geokratą, 16.09.2020

DP1025S, Wzmacnianie skarpy geokratą, 16.09.2020

DP1025S, Wzmacnianie skarpy geokratą, 16.09.2020

DP1025S, Wzmacnianie skarpy geokratą, 16.09.2020

DP1059S, Trawa na skarpie, 17.09.2020

DP1059S, Trawa na skarpie, 17.09.2020

DP1059S, Trawa na skarpie, 17.09.2020

DP1059S, Trawa na skarpie, 17.09.2020

km 415+350, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.09.2020

km 415+350, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.09.2020

km 415+350, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.09.2020

km 415+350, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.09.2020

km 415+350, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.09.2020

km 415+350, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.09.2020

km 415+350, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.09.2020

km 415+350, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 18.09.2020

km 402+900, Montaż słupów ekranów akustycznych, 17.09.2020

km 402+900, Montaż słupów ekranów akustycznych, 17.09.2020

km 402+800, Montaż słupów ekranów akustycznych, 16.09.2020

km 402+800, Montaż słupów ekranów akustycznych, 16.09.2020

km 413+500, PG 349, Wykonywanie SMA, 21.09.2020

km 413+500, PG 349, Wykonywanie SMA, 21.09.2020

km 413+500, PG 349, Wykonywanie SMA, 21.09.2020

km 413+500, PG 349, Wykonywanie SMA, 21.09.2020

km 400+000, Montaż ekranów akustycznych, 21.09.2020

km 400+000, Montaż ekranów akustycznych, 21.09.2020

km 400+600, Nawierzchnia z kostki brukowej przy kolumnie alarmowej, 21.09.2020

km 400+600, Nawierzchnia z kostki brukowej przy kolumnie alarmowej, 21.09.2020

DP1018S, Wyrównywanie skarp, 23.09.2020

DP1018S, Wyrównywanie skarp, 23.09.2020

km 410+700, Wykonywanie warstwy nasypu z rumoszu, 23.09.2020

km 410+700, Wykonywanie warstwy nasypu z rumoszu, 23.09.2020

km 405+500, Prace przy barierach energochłonnych, 23.09.2020

km 405+500, Prace przy barierach energochłonnych, 23.09.2020

km  403+500, Wykonywanie głowic pali ekranów akustycznych, 24.09.2020

km 403+500, Wykonywanie głowic pali ekranów akustycznych, 24.09.2020

km 403+300, Montaż pali ekranów akustycznych, 24.09.2020

km 403+300, Montaż pali ekranów akustycznych, 24.09.2020

km 403+400, Montaż słupów ekranów akustycznych, 24.09.2020

km 403+400, Montaż słupów ekranów akustycznych, 24.09.2020

km 401+400, Zamiatanie nawierzchni, 24.09.2020

km 401+400, Zamiatanie nawierzchni, 24.09.2020

km 402+700, Fundament pod konstrukcję, 24.09.2020

km 402+700, Fundament pod konstrukcję, 24.09.2020

km 406+200, Betonowanie pali, 24.09.2020

km 406+200, Betonowanie pali, 24.09.2020

km 403+800, Równanie skarp i wykonywanie rowu, 24.09.2020

km 403+800, Równanie skarp i wykonywanie rowu, 24.09.2020

ŁBC, Badanie VSS, 28.09.2020

ŁBC, Badanie VSS, 28.09.2020

km 414+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej – pas włączenia, 29.09.2020

km 414+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej – pas włączenia, 29.09.2020

km 414+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej – pas włączenia, 29.09.2020

km 414+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej – pas włączenia, 29.09.2020

km 414+500, Nawierzchnia betonowa – tworzenie dziur pod dyble, 29.09.2020

km 414+500, Nawierzchnia betonowa – tworzenie dziur pod dyble, 29.09.2020

km 409+400, Wykonywanie kostki na kolumnie alarmowej, 30.09.2020

km 409+400, Wykonywanie kostki na kolumnie alarmowej, 30.09.2020

km 409+400, Wykonywanie kostki na kolumnie alarmowej, 30.09.2020

km 409+400, Wykonywanie kostki na kolumnie alarmowej, 30.09.2020

km  416+650, Podłoże pod nawierzchnię betonową, 30.09.2020

km 416+650, Podłoże pod nawierzchnię betonową, 30.09.2020

km 406+100, Wykonanie warstwy ścieralnej na przejeździe awaryjnym, 29.09.2020

km 406+100, Wykonanie warstwy ścieralnej na przejeździe awaryjnym, 29.09.2020

km 414+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 28.09.2020

km 414+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 28.09.2020

Opublikowano: śro, 02/09/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo