/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 400+600, Wbijanie słupków barier energochłonnych, 01.10.2020

km 400+600, Wbijanie słupków barier energochłonnych, 01.10.2020

km 413+500, Montowanie słupów oświetleniowych, 01.10.2020

km 413+500, Montowanie słupów oświetleniowych, 01.10.2020

km 414+550, Budowa pasa włączenia, 02.10.2020

km 414+550, Budowa pasa włączenia, 02.10.2020

km 404+200, Montaż podwalin, 02.10.2020

km 404+200, Montaż podwalin, 02.10.2020

415+200, Wiercenie pod wykonanie pali ekranów energochłonnych, 05.10.2020

415+200, Wiercenie pod wykonanie pali ekranów energochłonnych, 05.10.2020

km 416+650, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 05.10.2020

km 416+650, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 05.10.2020

km 416+550, Roboty brukarskie na kolumnie alarmowej, 05.10.2020

km 416+550, Roboty brukarskie na kolumnie alarmowej, 05.10.2020

km 414+550, Budowa pasa wyłączenia, 06.10.2020

km 414+550, Budowa pasa wyłączenia, 06.10.2020

km 416+550, Roboty brukarskie na kolumnie alarmowej , 06.10.2020

km 416+550, Roboty brukarskie na kolumnie alarmowej , 06.10.2020

km 414+500, Ułożona nawierzchnia betonowa w klinie między A1 a łącznicą C, 07.10.2020

km 414+500, Ułożona nawierzchnia betonowa w klinie między A1 a łącznicą C, 07.10.2020

km 0+070, DP1025S, Wykonywanie nasypu pod ścieżkę rowerową i chodnik, 08.10.2020

km 0+070, DP1025S, Wykonywanie nasypu pod ścieżkę rowerową i chodnik, 08.10.2020

km 404+500, Malowanie pasów, 09.10.2020

km 404+500, Malowanie pasów, 09.10.2020

km 404+500, Malowanie pasów, 09.10.2020

km 404+500, Malowanie pasów, 09.10.2020

km 404+100, Słupy ekranów, 09.10.2020

km 404+100, Słupy ekranów, 09.10.2020

km 403+400, Układanie kruszywa na poboczu, 09.10.2020

km 403+400, Układanie kruszywa na poboczu, 09.10.2020

km 403+400, Układanie kruszywa na poboczu, 09.10.2020

km 403+400, Układanie kruszywa na poboczu, 09.10.2020

km 416+100, Humusowanie rowu przy drodze serwisowej, 09.10.2020

km 416+100, Humusowanie rowu przy drodze serwisowej, 09.10.2020

km 404+000, Skarpowanie po wykonaniu słupów ekranów, 09.10.2020

km 404+000, Skarpowanie po wykonaniu słupów ekranów, 09.10.2020

km 410+000, Wykonywanie warstwy nasypu, 09.10.2020

km 410+000, Wykonywanie warstwy nasypu, 09.10.2020

ŁC, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 15.10.2020

ŁC, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 15.10.2020

ŁC, Układanie podbudowy bitumicznej 15.10.2020

ŁC, Układanie podbudowy bitumicznej 15.10.2020

Łącznica ŁBC, skropienie podbudowy z kruszywa, 15.10.2020

Łącznica ŁBC, skropienie podbudowy z kruszywa, 15.10.2020

km 413+800, Montowanie barier energochłonnych, 15.10.2020

km 413+800, Montowanie barier energochłonnych, 15.10.2020

km 413+800, Wbijanie słupka do bariery energochłonnej, 15.10.2020

km 413+800, Wbijanie słupka do bariery energochłonnej, 15.10.2020

km 403+000, Montowanie słupów ekranów akustycznych, 15.10.2020

km 403+000, Montowanie słupów ekranów akustycznych, 15.10.2020

km 407+000, Wypełnianie dylatacji nawierzchni betonowej, 15.10.2020

km 407+000, Wypełnianie dylatacji nawierzchni betonowej, 15.10.2020

km 409+500, Skarpowanie, 15.10.2020

km 409+500, Skarpowanie, 15.10.2020

km 407+500, Roboty ziemne, wykop - skarpowanie, 15.10.2020

km 407+500, Roboty ziemne, wykop - skarpowanie, 15.10.2020

km 411+300, DL07, Roboty ziemne, 15.10.2020

km 411+300, DL07, Roboty ziemne, 15.10.2020

Łącznica ŁBC, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 16.10.2020

Łącznica ŁBC, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 16.10.2020

Łącznica ŁBC, Układanie podbudowy bitumicznej, 16.10.2020

Łącznica ŁBC, Układanie podbudowy bitumicznej, 16.10.2020

km 411+300, DL07, Roboty ziemne, 15.10.2020

km 411+300, DL07, Roboty ziemne, 15.10.2020

DP1025S, Budowa oświetlenia, 16.10.2020

DP1025S, Budowa oświetlenia, 16.10.2020