Loga UE

/ Roboty drogowe

km 400+600, Montaż słupków barier energochłonnych, 01.10.2020

km 400+600, Montaż słupków barier energochłonnych, 01.10.2020

km 413+500, Montaż słupów oświetleniowych, 01.10.2020

km 413+500, Montaż słupów oświetleniowych, 01.10.2020

km 414+550, Budowa pasa włączenia, 02.10.2020

km 414+550, Budowa pasa włączenia, 02.10.2020

km 404+200, Montaż podwalin pod ekrany akustyczne, 02.10.2020

km 404+200, Montaż podwalin pod ekrany akustyczne, 02.10.2020

415+200, Wykonanie pali ekranów akustycznych, 05.10.2020

415+200, Wykonanie pali ekranów akustycznych, 05.10.2020

km 416+650, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 05.10.2020

km 416+650, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 05.10.2020

km 416+550, Roboty brukarskie na kolumnie alarmowej, 05.10.2020

km 416+550, Roboty brukarskie na kolumnie alarmowej, 05.10.2020

km 414+550, Budowa pasa wyłączenia, 06.10.2020

km 414+550, Budowa pasa wyłączenia, 06.10.2020

km 416+550, Roboty brukarskie na kolumnie alarmowej , 06.10.2020

km 416+550, Roboty brukarskie na kolumnie alarmowej , 06.10.2020

km 414+500, Wykonana nawierzchnia betonowa w klinie między A1 a łącznicą C, 07.10.2020

km 414+500, Wykonana nawierzchnia betonowa w klinie między A1 a łącznicą C, 07.10.2020

km 0+070, DP1025S, Wykonywanie nasypu pod ścieżkę rowerową i chodnik, 08.10.2020

km 0+070, DP1025S, Wykonywanie nasypu pod ścieżkę rowerową i chodnik, 08.10.2020

km 404+500, Wykonywanie oznakowania poziomego, 09.10.2020

km 404+500, Wykonywanie oznakowania poziomego, 09.10.2020

km 404+500, Wykonywanie oznakowania poziomego, 09.10.2020

km 404+500, Wykonywanie oznakowania poziomego, 09.10.2020

km 404+100, Montaż słupów ekranów akustycznych, 09.10.2020

km 404+100, Montaż słupów ekranów akustycznych, 09.10.2020

km 403+400, Wykonywanie kruszywa na poboczu, 09.10.2020

km 403+400, Wykonywanie kruszywa na poboczu, 09.10.2020

km 403+400, Wykonywanie kruszywa na poboczu, 09.10.2020

km 403+400, Wykonywanie kruszywa na poboczu, 09.10.2020

km 416+100, Humusowanie rowu przy drodze serwisowej, 09.10.2020

km 416+100, Humusowanie rowu przy drodze serwisowej, 09.10.2020

km 404+000, Skarpowanie po wykonaniu słupów ekranów, 09.10.2020

km 404+000, Skarpowanie po wykonaniu słupów ekranów, 09.10.2020

km 410+000, Wykonywanie warstwy nasypu, 09.10.2020

km 410+000, Wykonywanie warstwy nasypu, 09.10.2020

ŁC, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 15.10.2020

ŁC, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 15.10.2020

ŁC, Wykonywanie podbudowy bitumicznej 15.10.2020

ŁC, Wykonywanie podbudowy bitumicznej 15.10.2020

Łącznica ŁBC, Skropienie podbudowy z kruszywa, 15.10.2020

Łącznica ŁBC, Skropienie podbudowy z kruszywa, 15.10.2020

km 413+800, Montaż barier energochłonnych, 15.10.2020

km 413+800, Montaż barier energochłonnych, 15.10.2020

km 413+800, Montaż słupków barier energochłonnych, 15.10.2020

km 413+800, Montaż słupków barier energochłonnych, 15.10.2020

km 403+000, Montaż słupów ekranów akustycznych, 15.10.2020

km 403+000, Montaż słupów ekranów akustycznych, 15.10.2020

km 407+000, Wypełnianie dylatacji nawierzchni betonowej, 15.10.2020

km 407+000, Wypełnianie dylatacji nawierzchni betonowej, 15.10.2020

km 409+500, Skarpowanie, 15.10.2020

km 409+500, Skarpowanie, 15.10.2020

km 407+500, Roboty ziemne, wykop - skarpowanie, 15.10.2020

km 407+500, Roboty ziemne, wykop - skarpowanie, 15.10.2020

km 411+300, DL07, Roboty ziemne, 15.10.2020

km 411+300, DL07, Roboty ziemne, 15.10.2020

Łącznica ŁBC, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 16.10.2020

Łącznica ŁBC, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 16.10.2020

Łącznica ŁBC, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 16.10.2020

Łącznica ŁBC, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 16.10.2020

km 411+300, DL07, Roboty ziemne, 15.10.2020

km 411+300, DL07, Roboty ziemne, 15.10.2020

DP1025S, Montaż oświetlenia, 16.10.2020

DP1025S, Montaż oświetlenia, 16.10.2020

km 404+800, Wykonywanie ścieków trójkątnych metodą ślizgową, 20.10.2020

km 404+800, Wykonywanie ścieków trójkątnych metodą ślizgową, 20.10.2020

Łącznica ŁBC, Wykonanie drugiej warstwy podbudowy bitumicznej, 20.10.2020

Łącznica ŁBC, Wykonanie drugiej warstwy podbudowy bitumicznej, 20.10.2020

DP1059S, km 0+650, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 22.10.2020

DP1059S, km 0+650, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 22.10.2020

DP1059S, km 0+650, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 22.10.2020

DP1059S, km 0+650, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 22.10.2020

DP1059S, km 0+650, Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 22.10.2020

DP1059S, km 0+650, Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 22.10.2020

DP1059S, km 0+650, Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 22.10.2020

DP1059S, km 0+650, Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 22.10.2020

Łącznica ŁBC, Roboty poprawkowe górnej warstwy podbudowy bitumicznej, 22.10.2020

Łącznica ŁBC, Roboty poprawkowe górnej warstwy podbudowy bitumicznej, 22.10.2020

DP1059S, km 0+650, Wykonanie drugiej warstwy podbudowy bitumicznej,  23.10.2020

DP1059S, km 0+650, Wykonanie drugiej warstwy podbudowy bitumicznej, 23.10.2020

DP1059S, km 0+650, Wykonanie drugiej warstwy podbudowy bitumicznej,  23.10.2020

DP1059S, km 0+650, Wykonanie drugiej warstwy podbudowy bitumicznej, 23.10.2020

km 406+300, Uzupełnianie pobocza, 23.10.2020

km 406+300, Uzupełnianie pobocza, 23.10.2020

km 406+300, Uzupełnianie pobocza, 23.10.2020

km 406+300, Uzupełnianie pobocza, 23.10.2020

km 405+000, Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 23.10.2020

km 405+000, Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 23.10.2020

km 405+000, Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 23.10.2020

km 405+000, Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 23.10.2020

km 400+000, Oznakowanie poziome, 20.10.2020

km 400+000, Oznakowanie poziome, 20.10.2020

km 400+000, Oznakowanie pionowe, 20.10.2020

km 400+000, Oznakowanie pionowe, 20.10.2020

km 412+000, Montaż słupów ekranów akustycznych, 26.10.2020

km 412+000, Montaż słupów ekranów akustycznych, 26.10.2020

DL07, km 4+680, Zagęszczanie terenu, 26.10.2020

DL07, km 4+680, Zagęszczanie terenu, 26.10.2020

DL07, km 5+500, Roboty ziemne, 26.10.2020

DL07, km 5+500, Roboty ziemne, 26.10.2020

DP1025S, km 0+650, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 26.10.2020

DP1025S, km 0+650, Zagęszczanie podbudowy bitumicznej, 26.10.2020

km 416+000, Betonowanie pali ekranów akustycznych, 26.10.2020

km 416+000, Betonowanie pali ekranów akustycznych, 26.10.2020

km 415+500, Wykonywanie warstwy kruszywa na poboczu, 26.10.2020

km 415+500, Wykonywanie warstwy kruszywa na poboczu, 26.10.2020

DL07, km 3+560, Podbudowa pomocnicza C3/4, 26.10.2020

DL07, km 3+560, Podbudowa pomocnicza C3/4, 26.10.2020

DP1025S, Podbudowa CNR pod opaskę z kostki, 26.10.2020

DP1025S, Podbudowa CNR pod opaskę z kostki, 26.10.2020

km 405+000, Rozbiórka barier stalowych, 28.10.2020

km 405+000, Rozbiórka barier stalowych, 28.10.2020

km 402+500, Rozpoczęcie frezowania, 28.10.2020

km 402+500, Rozpoczęcie frezowania, 28.10.2020

km 399+900, Dowóz materiału pod nasyp, 28.10.2020

km 399+900, Dowóz materiału pod nasyp, 28.10.2020

km 415+300, Wypełnianie dylatacji, 29.10.2020

km 415+300, Wypełnianie dylatacji, 29.10.2020

km 415+600, Umacnianie pobocza kruszywem, 29.10.2020

km 415+600, Umacnianie pobocza kruszywem, 29.10.2020

km 409+400, Uszczelnianie krawędzi warstw bitumicznych, 29.10.2020

km 409+400, Uszczelnianie krawędzi warstw bitumicznych, 29.10.2020

km 407+800, Zagęszczanie warstwy humusu na skarpach, 29.10.2020

km 407+800, Zagęszczanie warstwy humusu na skarpach, 29.10.2020

km 404+000, Frezowanie podbudowy betonowej, 29.10.2020

km 404+000, Frezowanie podbudowy betonowej, 29.10.2020

Łącznica ŁBC, Wykonywanie ścieku metodą betonowania ślizgowego, 30.10.2020

Łącznica ŁBC, Wykonywanie ścieku metodą betonowania ślizgowego, 30.10.2020

Łącznica ŁBC, Wykonywanie warstwy wiążącej – odcinek próbny, 30.10.2020

Łącznica ŁBC, Wykonywanie warstwy wiążącej – odcinek próbny, 30.10.2020

Łącznica ŁBC, Zagęszczanie masy bitumicznej, 30.10.2020

Łącznica ŁBC, Zagęszczanie masy bitumicznej, 30.10.2020

Opublikowano: czw, 08/10/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo