Loga UE

/ Roboty drogowe

km 416+300, Montaż barier energochłonnych, 30.11.2020

km 416+300, Montaż barier energochłonnych, 30.11.2020

km 407+700, Frezowanie nawierzchni, 02.12.2020

km 407+700, Frezowanie nawierzchni, 02.12.2020

km 409+200, Humusowanie skarpy, 02.12.2020

km 409+200, Humusowanie skarpy, 02.12.2020

DP1025S, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 04.12.2020

DP1025S, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 04.12.2020

DP1025S, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 04.12.2020

DP1025S, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 04.12.2020

km 409+600, Frezowanie podbudowy betonowej, 04.12.2020

km 409+600, Frezowanie podbudowy betonowej, 04.12.2020

km 406+300, Roboty ziemne, 04.12.2020

km 406+300, Roboty ziemne, 04.12.2020

km 405+300, Roboty ziemne, 04.12.2020

km 405+300, Roboty ziemne, 04.12.2020

km 404+500, Profilowanie skarpy, 04.12.2020

km 404+500, Profilowanie skarpy, 04.12.2020

km 404+300, Zagęszczanie warstwy nasypu, 04.12.2020

km 404+300, Zagęszczanie warstwy nasypu, 04.12.2020

km 402+000, Montaż barier energochłonnych, 04.12.2020

km 402+000, Montaż barier energochłonnych, 04.12.2020

km 400+400, Profilowanie GWN, 04.12.2020

km 400+400, Profilowanie GWN, 04.12.2020

DP1025S, Wykonywanie warstwy SMA, 07.12.2020

DP1025S, Wykonywanie warstwy SMA, 07.12.2020

DP1025S, Zagęszczanie warstwy SMA, 07.12.2020

DP1025S, Zagęszczanie warstwy SMA, 07.12.2020

DP1025S, Roboty ziemne, 09.12.2020

DP1025S, Roboty ziemne, 09.12.2020

km 405+400, Montaż barier energochłonnych 09.12.2020

km 405+400, Montaż barier energochłonnych 09.12.2020

km 402+300, Stabilizacja GWN, 09.12.2020

km 402+300, Stabilizacja GWN, 09.12.2020

km 415+500, Roboty ziemne na pasie technologicznym, 10.12.2020

km 415+500, Roboty ziemne na pasie technologicznym, 10.12.2020

km 410+500, Montaż barier energochłonnych, 10.12.2020

km 410+500, Montaż barier energochłonnych, 10.12.2020

km 410+500, Zmiana organizacji ruchu, 10.12.2020

km 410+500, Zmiana organizacji ruchu, 10.12.2020

km 410+500, Zmiana organizacji ruchu, 10.12.2020

km 410+500, Zmiana organizacji ruchu, 10.12.2020

km 401+750, Wymiana gruntu organicznego, 10.12.2020

km 401+750, Wymiana gruntu organicznego, 10.12.2020

km 401+750, Wymiana gruntu organicznego, 10.12.2020

km 401+750, Wymiana gruntu organicznego, 10.12.2020

km 410+400, Wypełnienia ekranów akustycznych, 11.12.2020

km 410+400, Wypełnienia ekranów akustycznych, 11.12.2020

km 416+200, Frezowanie nawierzchni, 14.12.2020

km 416+200, Frezowanie nawierzchni, 14.12.2020

km 408+900, Stabilizacja pasa technologicznego, 14.12.2020

km 408+900, Stabilizacja pasa technologicznego, 14.12.2020

km 408+600, Wykonanie ulepszonego podłoża, 14.12.2020

km 408+600, Wykonanie ulepszonego podłoża, 14.12.2020

km 408+500, Ulepszanie podłoża na pasie technologicznym, 14.12.2020

km 408+500, Ulepszanie podłoża na pasie technologicznym, 14.12.2020

km 402+800, Roboty ziemne na pasie technologicznym, 14.12.2020

km 402+800, Roboty ziemne na pasie technologicznym, 14.12.2020

km 402+100, Ulepszanie podłoża, 14.12.2020

km 402+100, Ulepszanie podłoża, 14.12.2020

km 399+900, Wykonanie przykanalików, 14.12.2020

km 399+900, Wykonanie przykanalików, 14.12.2020

km 403+400, Roboty ziemne – zagęszczanie nasypów, 14.12.2020

km 403+400, Roboty ziemne – zagęszczanie nasypów, 14.12.2020

km 403+700, Skarpowanie, 14.12.2020

km 403+700, Skarpowanie, 14.12.2020

km 410+500, Frezowanie nawierzchni, 16.12.2020

km 410+500, Frezowanie nawierzchni, 16.12.2020

km 408+600, Ulepszanie warstwy nasypu, 16.12.2020

km 408+600, Ulepszanie warstwy nasypu, 16.12.2020

km 408+600, Wykonywanie pasa technologicznego, 16.12.2020

km 408+600, Wykonywanie pasa technologicznego, 16.12.2020

km 408+500, Wykonywanie warstwy nasypu, 16.12.2020

km 408+500, Wykonywanie warstwy nasypu, 16.12.2020

km 404+600, Ulepszanie warstwy nasypu, 16.12.2020

km 404+600, Ulepszanie warstwy nasypu, 16.12.2020

DP1025S, Montaż barier energochłonnych, 17.12.2020

DP1025S, Montaż barier energochłonnych, 17.12.2020

km 401+700, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 21.12.2020

km 401+700, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 21.12.2020

km 404+500, Zagęszczanie warstwy nasypu, 21.12.2020

km 404+500, Zagęszczanie warstwy nasypu, 21.12.2020

km 411+500, Frezowanie nawierzchni, 21.12.2020

km 411+500, Frezowanie nawierzchni, 21.12.2020

km 415+500, Frezowanie nawierzchni, 22.12.2020

km 415+500, Frezowanie nawierzchni, 22.12.2020

km 414+500, Odhumusowanie, 22.12.2020

km 414+500, Odhumusowanie, 22.12.2020

Węzeł Mykanów, Kruszenie materiału z rozbiórki, 29.12.2020

Węzeł Mykanów, Kruszenie materiału z rozbiórki, 29.12.2020

km 411+300, Roboty rozbiórkowe, 29.12.2020

km 411+300, Roboty rozbiórkowe, 29.12.2020

Opublikowano: pon, 30/11/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo