Loga UE

/ Roboty drogowe

km 411+300, Wykonywanie warstwy nasypu, 03.02.2021

km 411+300, Wykonywanie warstwy nasypu, 03.02.2021

km 411+000, Roboty ziemne, 03.02.2021

km 411+000, Roboty ziemne, 03.02.2021

km 410+100, Odhumusowanie, 03.02.2021

km 410+100, Odhumusowanie, 03.02.2021

DL07, km 0+100, Odhumusowanie, 03.02.2021

DL07, km 0+100, Odhumusowanie, 03.02.2021

km 407+000, Roboty ziemne, 03.02.2021

km 407+000, Roboty ziemne, 03.02.2021

km 406+500, Roboty ziemne, 03.02.2021

km 406+500, Roboty ziemne, 03.02.2021

km 405+000, Roboty ziemne, 03.02.2021

km 405+000, Roboty ziemne, 03.02.2021

km 417+000, Utrzymanie oznakowania tymczasowego, 03.02.2021

km 417+000, Utrzymanie oznakowania tymczasowego, 03.02.2021

km 404+700, Roboty ziemne, 03.02.2021

km 404+700, Roboty ziemne, 03.02.2021

km 409+000, Utrzymanie oznakowania tymczasowego, 04.02.2021

km 409+000, Utrzymanie oznakowania tymczasowego, 04.02.2021

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

Prowadzenie bieżącego utrzymania

km 401+800, Odpompowanie wody z rowów, 19.02.2021

km 401+800, Odpompowanie wody z rowów, 19.02.2021

km 401+600, Wywóz humusu, 19.02.2021

km 401+600, Wywóz humusu, 19.02.2021

Węzeł Mykanów, Wywóz humusu, 17.02.2021

Węzeł Mykanów, Wywóz humusu, 17.02.2021

Węzeł Mykanów, Roboty przygotowawcze pod ustawienie wytwórni mas bitumicznych, 17.02.2021

Węzeł Mykanów, Roboty przygotowawcze pod ustawienie wytwórni mas bitumicznych, 17.02.2021

Węzeł Mykanów, Roboty przygotowawcze pod ustawienie wytwórni mas bitumicznych, 17.02.2021

Węzeł Mykanów, Roboty przygotowawcze pod ustawienie wytwórni mas bitumicznych, 17.02.2021

km 406+300, Prace zabezpieczające, 17.02.2021

km 406+300, Prace zabezpieczające, 17.02.2021

Wytwórnia Górażdże – Zaroby próbne, 23.02.2021

Wytwórnia Górażdże – Zaroby próbne, 23.02.2021

Wytwórnia Górażdże – Zaroby próbne, 23.02.2021

Wytwórnia Górażdże – Zaroby próbne, 23.02.2021

Wytwórnia Górażdże – Zaroby próbne, 23.02.2021

Wytwórnia Górażdże – Zaroby próbne, 23.02.2021

km 403+200, Ulepszanie drugiej warstwy nasypu, 23.02.2021

km 403+200, Ulepszanie drugiej warstwy nasypu, 23.02.2021

km 403+200, Ulepszanie drugiej warstwy nasypu, 23.02.2021

km 403+200, Ulepszanie drugiej warstwy nasypu, 23.02.2021

km 403+200, Ulepszanie drugiej warstwy nasypu, 23.02.2021

km 403+200, Ulepszanie drugiej warstwy nasypu, 23.02.2021

km 403+200, Ulepszanie drugiej warstwy nasypu, 23.02.2021

km 403+200, Ulepszanie drugiej warstwy nasypu, 23.02.2021

km 403+100, Ulepszanie drugiej warstwy nasypu, 25.02.2021

km 403+100, Ulepszanie drugiej warstwy nasypu, 25.02.2021

Zaroby, Wytwórnia Górażdże, 25.02.2021

Zaroby, Wytwórnia Górażdże, 25.02.2021

Zaroby, Wytwórnia Górażdże, 25.02.2021

Zaroby, Wytwórnia Górażdże, 25.02.2021

Zaroby, Wytwórnia Górażdże, 25.02.2021

Zaroby, Wytwórnia Górażdże, 25.02.2021

Zaroby, Wytwórnia Górażdże, 25.02.2021

Zaroby, Wytwórnia Górażdże, 25.02.2021

Opublikowano: pią, 26/02/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo