Loga UE

/ Roboty drogowe

km 415+900, Humusowanie skarp, 01.04.2021

km 415+900, Humusowanie skarp, 01.04.2021

Montaż wytwórni mas bitumicznych obok drogi DP1059S i łącznicy ŁBC, 01.04.2021

Montaż wytwórni mas bitumicznych obok drogi DP1059S i łącznicy ŁBC, 01.04.2021

Montaż wytwórni mas bitumicznych obok drogi DP1059S i łącznicy ŁBC, 01.04.2021

Montaż wytwórni mas bitumicznych obok drogi DP1059S i łącznicy ŁBC, 01.04.2021

km 411+000, Roboty ziemne - Rowy, 06.04.2021

km 411+000, Roboty ziemne - Rowy, 06.04.2021

km 411+200, Wykonywanie GWN, 06.04.2021

km 411+200, Wykonywanie GWN, 06.04.2021

km 410+800, Odcinek próbny - Stabilizacja GWN, 06.04.2021

km 410+800, Odcinek próbny - Stabilizacja GWN, 06.04.2021

km 410+800, Odcinek próbny - Stabilizacja GWN, 06.04.2021

km 410+800, Odcinek próbny - Stabilizacja GWN, 06.04.2021

km 414+500, Roboty ziemne, 08.04.2021

km 414+500, Roboty ziemne, 08.04.2021

km 415+200, Uszczelnianie rowów i humusowanie skarp, 08.04.2021

km 415+200, Uszczelnianie rowów i humusowanie skarp, 08.04.2021

km 415+200, Uszczelnianie rowów i humusowanie skarp, 08.04.2021

km 415+200, Uszczelnianie rowów i humusowanie skarp, 08.04.2021

km 403+400, Wykonywanie pali ekranów akustycznych, 08.04.2021

km 403+400, Wykonywanie pali ekranów akustycznych, 08.04.2021

km 403+400, Betonowanie pali ekranów akustycznych, 08.04.2021

km 403+400, Betonowanie pali ekranów akustycznych, 08.04.2021

km 402+500, Wykonywanie GWN, 08.04.2021

km 402+500, Wykonywanie GWN, 08.04.2021

km 402+500, Stabilizacja GWN, 08.04.2021

km 402+500, Stabilizacja GWN, 08.04.2021

km 411+100, Wykonywanie GWN, 08.04.2021

km 411+100, Wykonywanie GWN, 08.04.2021

km 405+400, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 08.04.2021

km 405+400, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 08.04.2021

DP01-1, Wykonywanie nawierzchni chodników, 08.04.2021

DP01-1, Wykonywanie nawierzchni chodników, 08.04.2021

Opublikowano: czw, 08/04/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo