Loga UE

/ Roboty drogowe

DL07, Betonowanie głowic pali ekranów akustycznych, 04.05.2021

DL07, Betonowanie głowic pali ekranów akustycznych, 04.05.2021

km 413+000, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 04.05.2021

km 413+000, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 04.05.2021

km 411+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 04.05.2021

km 411+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 04.05.2021

km 410+000., Profilowanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni (Whitetopping), 04.05.2021

km 410+000., Profilowanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni (Whitetopping), 04.05.2021

DL07, Ulepszanie warstwy nasypu, 06.05.2021

DL07, Ulepszanie warstwy nasypu, 06.05.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 06.05.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 06.05.2021

DL07, km 5+500 - 5+650, Wykonywanie podbudowy MCE (odcinek próbny), 06.05.2021

DL07, km 5+500 - 5+650, Wykonywanie podbudowy MCE (odcinek próbny), 06.05.2021

DL07, km 5+500 - 5+650, Wykonywanie podbudowy MCE (odcinek próbny), 06.05.2021

DL07, km 5+500 - 5+650, Wykonywanie podbudowy MCE (odcinek próbny), 06.05.2021

DL07, km 5+500 - 5+650, Wykonywanie podbudowy MCE (odcinek próbny), 06.05.2021

DL07, km 5+500 - 5+650, Wykonywanie podbudowy MCE (odcinek próbny), 06.05.2021

km 410+200, Frezowanie nawierzchni (Whitetopping), 07.05.2021

km 410+200, Frezowanie nawierzchni (Whitetopping), 07.05.2021

km 409+800, Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, 07.05.2021

km 409+800, Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, 07.05.2021

km 409+600, Ulepszanie górnej warstwy nasypu (Whitetopping), 07.05.2021

km 409+600, Ulepszanie górnej warstwy nasypu (Whitetopping), 07.05.2021

DS-08, Roboty ziemne, 07.05.2021

DS-08, Roboty ziemne, 07.05.2021

DS-08, Roboty ziemne, 07.05.2021

DS-08, Roboty ziemne, 07.05.2021

km 404+600, Profilowanie skarpy, 07.05.2021

km 404+600, Profilowanie skarpy, 07.05.2021

km 405+700, Humusowanie skarpy i uszczelnianie rowów, 07.05.2021

km 405+700, Humusowanie skarpy i uszczelnianie rowów, 07.05.2021

km 413+800, Profilowanie skarpy, 07.05.2021

km 413+800, Profilowanie skarpy, 07.05.2021

km 415+800, Ulepszanie podłoża, 07.05.2021

km 415+800, Ulepszanie podłoża, 07.05.2021

km 416+000, Roboty ziemne - Wykop, 07.05.2021

km 416+000, Roboty ziemne - Wykop, 07.05.2021

km 409+000, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 10.05.2021

km 409+000, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 10.05.2021

km 406+500, Wykonywanie pali ekranów akustycznych, 10.05.2021

km 406+500, Wykonywanie pali ekranów akustycznych, 10.05.2021

km 403+400, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 10.05.2021

km 403+400, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 10.05.2021

km 403+400, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 10.05.2021

km 403+400, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 10.05.2021

km 407+000, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 11.05.2021

km 407+000, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 11.05.2021

km 407+000, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 11.05.2021

km 407+000, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 11.05.2021

km 403+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 11.05.2021

km 403+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 11.05.2021

km 403+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 11.05.2021

km 403+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 11.05.2021

km 415+500, Roboty ziemne, 12.05.2021

km 415+500, Roboty ziemne, 12.05.2021

km 414+400, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 12.05.2021

km 414+400, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 12.05.2021

km 413+800, Roboty ziemne, 12.05.2021

km 413+800, Roboty ziemne, 12.05.2021

km 413+400, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 12.05.2021

km 413+400, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 12.05.2021

km 409+000, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 12.05.2021

km 409+000, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 12.05.2021

km 409+000, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 12.05.2021

km 409+000, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 12.05.2021

km 407+200, Roboty ziemne, 12.05.2021

km 407+200, Roboty ziemne, 12.05.2021

km 407+200, Roboty ziemne, 12.05.2021

km 407+200, Roboty ziemne, 12.05.2021

DS-06.2, Wykonywanie chodników, 12.05.2021

DS-06.2, Wykonywanie chodników, 12.05.2021

DS-06.2, Wykonywanie chodników, 12.05.2021

DS-06.2, Wykonywanie chodników, 12.05.2021

km 403+700, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 12.05.2021

km 403+700, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 12.05.2021

km 403+700, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 12.05.2021

km 403+700, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 12.05.2021

km 414+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 13.05.2021

km 414+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 13.05.2021

km 415+000, Zagęszczanie ulepszonego podłoża, 17.05.2021

km 415+000, Zagęszczanie ulepszonego podłoża, 17.05.2021

km 415+500, Roboty ziemne, 17.05.2021

km 415+500, Roboty ziemne, 17.05.2021

km 415+800, Profilowanie skarpy, 17.05.2021

km 415+800, Profilowanie skarpy, 17.05.2021

DL07, Montaż słupów ekranów akustycznych, 17.05.2021

DL07, Montaż słupów ekranów akustycznych, 17.05.2021

km 408+600, Profilowanie skarpy, 17.05.2021

km 408+600, Profilowanie skarpy, 17.05.2021

km 408+100, Ulepszanie podłoża, 17.05.2021

km 408+100, Ulepszanie podłoża, 17.05.2021

km 407+800, Roboty ziemne, 17.05.2021

km 407+800, Roboty ziemne, 17.05.2021

km 414+750, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 19.05.2021

km 414+750, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 19.05.2021

km 415+900, Ulepszanie podłoża, 19.05.2021

km 415+900, Ulepszanie podłoża, 19.05.2021

km 415+800, Roboty ziemne - Wykop, 21.05.2021

km 415+800, Roboty ziemne - Wykop, 21.05.2021

km 416+350, Wykonywanie rowu i profilowanie skarp, 21.05.2021

km 416+350, Wykonywanie rowu i profilowanie skarp, 21.05.2021

km 410+400, Roboty ziemne, 21.05.2021

km 410+400, Roboty ziemne, 21.05.2021

km 408+000, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 21.05.2021

km 408+000, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 21.05.2021

km 408+000, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 21.05.2021

km 408+000, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 21.05.2021

km 405+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 21.05.2021

km 405+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 21.05.2021

km 405+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 21.05.2021

km 405+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 21.05.2021

km 403+600, Montaż ekranów akustycznych, 21.05.2021

km 403+600, Montaż ekranów akustycznych, 21.05.2021

km 403+850, Montaż ekranów akustycznych, 21.05.2021

km 403+850, Montaż ekranów akustycznych, 21.05.2021

km 403+000, Uszczelnianie rowów, 21.05.2021

km 403+000, Uszczelnianie rowów, 21.05.2021

km 400+900, Roboty ziemne, 21.05.2021

km 400+900, Roboty ziemne, 21.05.2021

km 415+650, Układanie geowłókniny, 25.05.2021

km 415+650, Układanie geowłókniny, 25.05.2021

Łącznica D, Wykonywanie podbudowy z kruszywa, 25.05.2021

Łącznica D, Wykonywanie podbudowy z kruszywa, 25.05.2021

km 413+800, Roboty ziemne, 25.05.2021

km 413+800, Roboty ziemne, 25.05.2021

km 413+850, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 26.05.2021

km 413+850, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 26.05.2021

km 410+400, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 26.05.2021

km 410+400, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 26.05.2021

km 404+200, Humusowanie skarp, 26.05.2021

km 404+200, Humusowanie skarp, 26.05.2021

DP01-3, Roboty ziemne, 26.05.2021

DP01-3, Roboty ziemne, 26.05.2021

km 409+000, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 26.05.2021

km 409+000, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 26.05.2021

km 410+000, Wykonanie nawierzchni przekopów, 26.05.2021

km 410+000, Wykonanie nawierzchni przekopów, 26.05.2021

km 400+250, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 25.05.2021

km 400+250, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 25.05.2021

km 400+250, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 25.05.2021

km 400+250, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 25.05.2021

km 408+500, Wykonywanie ekranów akustycznych, 27.05.2021

km 408+500, Wykonywanie ekranów akustycznych, 27.05.2021

km 408+300, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 27.05.2021

km 408+300, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 27.05.2021

km 404+200, Zagęszczanie humusu na skarpie, 28.05.2021

km 404+200, Zagęszczanie humusu na skarpie, 28.05.2021

km 404+000, Wykonanie pali ekranów akustycznych, 31.05.2021

km 404+000, Wykonanie pali ekranów akustycznych, 31.05.2021

km 402+000, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 31.05.2021

km 402+000, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 31.05.2021

km 402+000, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 31.05.2021

km 402+000, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 31.05.2021

Łącznica ŁBC, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 31.05.2021

Łącznica ŁBC, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 31.05.2021

Łącznica ŁBC, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 31.05.2021

Łącznica ŁBC, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 31.05.2021

km 412+700, Stabilizacja górnej warstwy nasypu, 31.05.2021

km 412+700, Stabilizacja górnej warstwy nasypu, 31.05.2021

PG-343, Wykonywanie warstwy mrozoochronnej, 31.05.2021

PG-343, Wykonywanie warstwy mrozoochronnej, 31.05.2021

DL07, km 7+500, Roboty ziemne, 31.05.2021

DL07, km 7+500, Roboty ziemne, 31.05.2021

Opublikowano: pon, 31/05/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo