Loga UE

/ Roboty drogowe

DL07, km 0+500, Układanie kruszywa pod MCE, 01.09.2021

DL07, km 0+500, Układanie kruszywa pod MCE, 01.09.2021

DS-12, km 1+300, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 01.09.2021

DS-12, km 1+300, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 01.09.2021

DS-12, km 1+300, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 01.09.2021

DS-12, km 1+300, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 01.09.2021

DS-12, km 1+300, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC16W, 01.09.2021

DS-12, km 1+300, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC16W, 01.09.2021

Obiekt MDPZ-345a, Doziarnienie MCE kruszywem 0/16, 02.09.2021

Obiekt MDPZ-345a, Doziarnienie MCE kruszywem 0/16, 02.09.2021

Obiekt MDPZ-345a, Doziarnienie MCE kruszywem 0/16, 02.09.2021

Obiekt MDPZ-345a, Doziarnienie MCE kruszywem 0/16, 02.09.2021

DS-12, km 0+900, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 02.09.2021

DS-12, km 0+900, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 02.09.2021

DS-12, km 0+900, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC16W, 02.09.2021

DS-12, km 0+900, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC16W, 02.09.2021

km 404+500, Wykonywanie ścieków trójkątnych, 02.09.2021

km 404+500, Wykonywanie ścieków trójkątnych, 02.09.2021

km 404+500, Wykonywanie ścieków trójkątnych, 02.09.2021

km 404+500, Wykonywanie ścieków trójkątnych, 02.09.2021

km 403+700, Humusowanie pasa rozdziału, 02.09.2021

km 403+700, Humusowanie pasa rozdziału, 02.09.2021

km 417+000, Wykonywanie płyt ażurowych w pasie technologicznym, 03.09.2021

km 417+000, Wykonywanie płyt ażurowych w pasie technologicznym, 03.09.2021

DL07, km 7+000, Wykonywanie rowu drogowego, 03.09.2021

DL07, km 7+000, Wykonywanie rowu drogowego, 03.09.2021

DP1018S, Wykonywanie destruktu pod MCE, 03.09.2021

DP1018S, Wykonywanie destruktu pod MCE, 03.09.2021

DP1018S, Roboty ziemne, 03.09.2021

DP1018S, Roboty ziemne, 03.09.2021

DS-09.1, Wykonywanie rowu drogowego, 03.09.2021

DS-09.1, Wykonywanie rowu drogowego, 03.09.2021

km 402+600, Ulepszanie podłoża w pasie technologicznym, 03.09.2021

km 402+600, Ulepszanie podłoża w pasie technologicznym, 03.09.2021

km 401+300, Humusowanie pasa rozdziału, 03.09.2021

km 401+300, Humusowanie pasa rozdziału, 03.09.2021

km 401+200, Umocnienie wylotów wpustów do rowu drogowego, 03.09.2021

km 401+200, Umocnienie wylotów wpustów do rowu drogowego, 03.09.2021

km 402+200,  Oczyszczanie dylatacji podłużnej, 03.09.2021

km 402+200, Oczyszczanie dylatacji podłużnej, 03.09.2021

km 416+420, Oczyszczenie nawierzchni pod wykonanie betonu, 06.09.2021

km 416+420, Oczyszczenie nawierzchni pod wykonanie betonu, 06.09.2021

km 416+000, Oczyszczenie nawierzchni pod wykonanie betonu, 06.09.2021

km 416+000, Oczyszczenie nawierzchni pod wykonanie betonu, 06.09.2021

km 416+000, Skropienie nawierzchni pod wykonanie betonu, 06.09.2021

km 416+000, Skropienie nawierzchni pod wykonanie betonu, 06.09.2021

DL07, km 7+000, Wykonywanie rowu, 06.09.2021

DL07, km 7+000, Wykonywanie rowu, 06.09.2021

km 405+100, Wykonywanie barier energochłonnych, 06.09.2021

km 405+100, Wykonywanie barier energochłonnych, 06.09.2021

km 416+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.09.2021

km 416+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.09.2021

km 416+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.09.2021

km 416+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.09.2021

km 416+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.09.2021

km 416+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.09.2021

Obiekt WA-339, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 07.09.2021

Obiekt WA-339, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 07.09.2021

Obiekt WA-339, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 07.09.2021

Obiekt WA-339, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 07.09.2021

km 415+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 08.09.2021

km 415+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 08.09.2021

km 415+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 08.09.2021

km 415+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 08.09.2021

km 411+600, Wykonanie drenażu w pasie rozdziału, 08.09.2021

km 411+600, Wykonanie drenażu w pasie rozdziału, 08.09.2021

km 411+500, Wykonanie drenażu w pasie rozdziału, 08.09.2021

km 411+500, Wykonanie drenażu w pasie rozdziału, 08.09.2021

DL07, km 2+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 08.09.2021

DL07, km 2+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 08.09.2021

DL07, km 2+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 08.09.2021

DL07, km 2+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 08.09.2021

km 412+500, Humusowanie skarp, 08.09.2021

km 412+500, Humusowanie skarp, 08.09.2021

km 411+500, Wykonywanie pasa technologicznego, 08.09.2021

km 411+500, Wykonywanie pasa technologicznego, 08.09.2021

km 411+500, Wykonywanie pasa technologicznego, 08.09.2021

km 411+500, Wykonywanie pasa technologicznego, 08.09.2021

km 403+500, Wykonywanie podwalin ekranów akustycznych, 14.09.2021

km 403+500, Wykonywanie podwalin ekranów akustycznych, 14.09.2021

km 402+000, Wykonywanie dylatacji w nawierzchni betonowej, 14.09.021

km 402+000, Wykonywanie dylatacji w nawierzchni betonowej, 14.09.021

km 402+100, Wykonywanie dylatacji w nawierzchni betonowej, 14.09.021

km 402+100, Wykonywanie dylatacji w nawierzchni betonowej, 14.09.021

DL07, km 3+000, Wykonywanie podbudowy MCE, 14.09.2021

DL07, km 3+000, Wykonywanie podbudowy MCE, 14.09.2021

DL07, km 3+000, Wykonywanie podbudowy MCE, 14.09.2021

DL07, km 3+000, Wykonywanie podbudowy MCE, 14.09.2021

DL07, km 7+000, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 14.09.2021

DL07, km 7+000, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 14.09.2021

DS-06.2, Wykonywanie krawężników, 14.09.2021

DS-06.2, Wykonywanie krawężników, 14.09.2021

km 415+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 15.09.2021

km 415+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 15.09.2021

km 415+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 15.09.2021

km 415+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 15.09.2021

DL07, km 6+500, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 15.09.2021

DL07, km 6+500, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 15.09.2021

DL07, km 6+500, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 15.09.2021

DL07, km 6+500, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 15.09.2021

km 402+800, Montaż bramownicy, 15.09.2021

km 402+800, Montaż bramownicy, 15.09.2021

km 402+800, Montaż bramownicy, 15.09.2021

km 402+800, Montaż bramownicy, 15.09.2021

km 414+200, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 16.09.2021

km 414+200, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 16.09.2021

km 414+200, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 16.09.2021

km 414+200, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 16.09.2021

km 403+800, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 16.09.2021

km 403+800, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 16.09.2021

km 403+800, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 16.09.2021

km 403+800, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 16.09.2021

km 413+700, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 20.09.2021

km 413+700, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 20.09.2021

km 413+700, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 20.09.2021

km 413+700, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 20.09.2021

km 404+300, Wykonywanie warstwy ścieralnej SMA, 20.09.2021

km 404+300, Wykonywanie warstwy ścieralnej SMA, 20.09.2021

km 404+300, Wykonywanie warstwy ścieralnej SMA, 20.09.2021

km 404+300, Wykonywanie warstwy ścieralnej SMA, 20.09.2021

km 403+000, Humusowanie skarpy, 20.09.2021

km 403+000, Humusowanie skarpy, 20.09.2021

Obiekt WD-344, Profilowanie skarpy, 20.09.2021

Obiekt WD-344, Profilowanie skarpy, 20.09.2021

km 403+800, Montaż barier energochłonnych, 21.09.2021

km 403+800, Montaż barier energochłonnych, 21.09.2021

km 403+400, Montaż barier energochłonnych, 21.09.2021

km 403+400, Montaż barier energochłonnych, 21.09.2021

km 413+150, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 21.09.2021

km 413+150, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 21.09.2021

km 404+700, Humusowanie skarpy, 21.09.2021

km 404+700, Humusowanie skarpy, 21.09.2021

DL07, km 3+500, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 22.09.2021

DL07, km 3+500, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 22.09.2021

DL07, km 3+500, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 22.09.2021

DL07, km 3+500, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 22.09.2021

DL07, km 6+000, Wykonywanie podbudowy MCE, 22.09.2021

DL07, km 6+000, Wykonywanie podbudowy MCE, 22.09.2021

km 403+700, Montaż barier energochłonnych, 22.09.2021

km 403+700, Montaż barier energochłonnych, 22.09.2021

km 404+500, Montaż barier energochłonnych, 22.09.2021

km 404+500, Montaż barier energochłonnych, 22.09.2021

Opublikowano: śro, 22/09/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo