Loga UE

/ Roboty drogowe

km 415+200, Humusowanie pasa rozdziału, 01.10.2021

km 415+200, Humusowanie pasa rozdziału, 01.10.2021

km 415+600, Wykonywanie rowu, 01.10.2021

km 415+600, Wykonywanie rowu, 01.10.2021

km 415+700, Profilowanie poboczy, 01.10.2021

km 415+700, Profilowanie poboczy, 01.10.2021

km 413+900, Wykonywanie podbudowy z kruszywa na przejeździe awaryjnym, 01.10.2021

km 413+900, Wykonywanie podbudowy z kruszywa na przejeździe awaryjnym, 01.10.2021

Węzeł Mykanów, Wykonywanie fundamentów pod konstrukcję znaków pionowych, 01.10.2021

Węzeł Mykanów, Wykonywanie fundamentów pod konstrukcję znaków pionowych, 01.10.2021

PG-346, Wykonywanie podbudowy MCE, 01.10.2021

PG-346, Wykonywanie podbudowy MCE, 01.10.2021

DL07, km 5+200, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 04.10.2021

DL07, km 5+200, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 04.10.2021

km 411+750, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 04.10.2021

km 411+750, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 04.10.2021

PG-343, Układanie kruszywa pod MCE, 04.10.2021

PG-343, Układanie kruszywa pod MCE, 04.10.2021

km 412+200, Wykonywanie rowu, 06.10.2021

km 412+200, Wykonywanie rowu, 06.10.2021

km 0+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 08.10.2021

km 0+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 08.10.2021

km 0+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 08.10.2021

km 0+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 08.10.2021

km 410+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.10.2021

km 410+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.10.2021

km 410+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.10.2021

km 410+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.10.2021

km 410+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.10.2021

km 410+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 07.10.2021

km 416+200, Montaż kręgów dla fundamentów konstrukcji bramownic tablic drogowych, 08.10.2021

km 416+200, Montaż kręgów dla fundamentów konstrukcji bramownic tablic drogowych, 08.10.2021

km 416+200, Montaż kręgów dla fundamentów konstrukcji bramownic tablic drogowych, 08.10.2021

km 416+200, Montaż kręgów dla fundamentów konstrukcji bramownic tablic drogowych, 08.10.2021

DG-05, Wykonanie podbudowy MCE, 08.10.2021

DG-05, Wykonanie podbudowy MCE, 08.10.2021

km 410+000, Profilowanie skarpy, 11.10.2021

km 410+000, Profilowanie skarpy, 11.10.2021

DP1018S, Wykonywanie krawężników, 11.10.2021

DP1018S, Wykonywanie krawężników, 11.10.2021

DL07, km 1+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 11.10.2021

DL07, km 1+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 11.10.2021

km 409+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 11.10.2021

km 409+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 11.10.2021

km 413+500, Wykonywanie fundamentów bramownicy, 12.10.2021

km 413+500, Wykonywanie fundamentów bramownicy, 12.10.2021

km 413+200, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 12.10.2021

km 413+200, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 12.10.2021

km 413+200, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 12.10.2021

km 413+200, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 12.10.2021

PG-341, Wykonywanie krawężników, 12.10.2021

PG-341, Wykonywanie krawężników, 12.10.2021

km 416+000, Wypełnianie szczelin podłużnych, 14.10.2021

km 416+000, Wypełnianie szczelin podłużnych, 14.10.2021

km 416+000, Wypełnianie szczelin podłużnych, 14.10.2021

km 416+000, Wypełnianie szczelin podłużnych, 14.10.2021

km 413+700, Wykonywanie poboczy, 15.10.2021

km 413+700, Wykonywanie poboczy, 15.10.2021

km 412+400, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 15.10.2021

km 412+400, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 15.10.2021

km 411+800, Profilowanie skarpy, 15.10.2021

km 411+800, Profilowanie skarpy, 15.10.2021

DS06, Wykonywanie chodników, 15.10.2021

DS06, Wykonywanie chodników, 15.10.2021

DP01-1, Wykonywanie podbudowy MCE, 15.10.2021

DP01-1, Wykonywanie podbudowy MCE, 15.10.2021

km 411+100, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 20.10.2021

km 411+100, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 20.10.2021

km 402+900, Montaż wypełnień drewnianych ekranów akustycznych, 20.10.2021

km 402+900, Montaż wypełnień drewnianych ekranów akustycznych, 20.10.2021

km 411+500, Humusowanie skarpy, 20.10.2021

km 411+500, Humusowanie skarpy, 20.10.2021

DS-08, km 0+100, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 20.10.2021

DS-08, km 0+100, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 20.10.2021

km 415+000, Wykonywanie poboczy, 21.10.2021

km 415+000, Wykonywanie poboczy, 21.10.2021

DS-08, km 0+100, Zagęszczanie warstwy ścieralnej AC11S, 21.10.2021

DS-08, km 0+100, Zagęszczanie warstwy ścieralnej AC11S, 21.10.2021

km 406+400, Wykonywanie szczelin skurczowych, 21.10.2021

km 406+400, Wykonywanie szczelin skurczowych, 21.10.2021

km 413+000, Roboty ziemne na poboczu, 21.10.2021

km 413+000, Roboty ziemne na poboczu, 21.10.2021

DL07, km 7+200, Wykonywanie rowu, 21.10.2021

DL07, km 7+200, Wykonywanie rowu, 21.10.2021

km 407+100, Wykonywanie fundamentu pod znak pionowy, 21.10.2021

km 407+100, Wykonywanie fundamentu pod znak pionowy, 21.10.2021

km 408+700, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 22.10.2021

km 408+700, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 22.10.2021

DP01-2: 1002S, km 0+400, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 22.10.2021

DP01-2: 1002S, km 0+400, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 22.10.2021

DP01-2: 1002S, km 0+400, Zagęszczanie warstwy ścieralnej AC11S, 22.10.2021

DP01-2: 1002S, km 0+400, Zagęszczanie warstwy ścieralnej AC11S, 22.10.2021

413+100, Wykonywanie poboczy, 26.10.2021

413+100, Wykonywanie poboczy, 26.10.2021

411+500, Wypełnianie szczelin dylatacyjnych, 26.10.2021

411+500, Wypełnianie szczelin dylatacyjnych, 26.10.2021

411+400, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, 26.10.2021

411+400, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, 26.10.2021

DL07, km 0+300, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 26.10.2021

DL07, km 0+300, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 26.10.2021

Dojazd do obiektu WD-344, Humusowanie skarpy, 26.10.2021

Dojazd do obiektu WD-344, Humusowanie skarpy, 26.10.2021

Dojazd do obiektu WD-344, Układanie geokraty na skarpie, 26.10.2021

Dojazd do obiektu WD-344, Układanie geokraty na skarpie, 26.10.2021

km 410+800, Profilowanie skarp, 26.10.2021

km 410+800, Profilowanie skarp, 26.10.2021

km 412+800, Humusowanie skarpy, 29.10.2021

km 412+800, Humusowanie skarpy, 29.10.2021

km 412+850, Montaż podwalin ekranów akustycznych, 29.10.2021

km 412+850, Montaż podwalin ekranów akustycznych, 29.10.2021

DS-12, km 2+000, Wykonywanie podbudowy MCE, 29.10.2021

DS-12, km 2+000, Wykonywanie podbudowy MCE, 29.10.2021

Opublikowano: nie, 31/10/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo