Loga UE

/ Roboty drogowe

Przełożenie ruchu w km 399+742 – 406+100 j.prawa, 03.11.2021

Przełożenie ruchu w km 399+742 – 406+100 j.prawa, 03.11.2021

Przełożenie ruchu w km 399+742 – 406+100 j.prawa, 03.11.2021

Przełożenie ruchu w km 399+742 – 406+100 j.prawa, 03.11.2021

Przełożenie ruchu w km 399+742 – 406+100 j.prawa, 03.11.2021

Przełożenie ruchu w km 399+742 – 406+100 j.prawa, 03.11.2021

Przełożenie ruchu w km 399+742 – 406+100 j.prawa, 03.11.2021

Przełożenie ruchu w km 399+742 – 406+100 j.prawa, 03.11.2021

Przełożenie ruchu w km 399+742 – 406+100 j.prawa, 03.11.2021

Przełożenie ruchu w km 399+742 – 406+100 j.prawa, 03.11.2021

km 414+000, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 03.11.2021

km 414+000, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 03.11.2021

km 406+600, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 03.11.2021

km 406+600, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 03.11.2021

DL07, km 5+000, Uszczelnianie rowów, 03.11.2021

DL07, km 5+000, Uszczelnianie rowów, 03.11.2021

DS-03, km 0+800, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 03.11.2021

DS-03, km 0+800, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 03.11.2021

DS-03, km 0+800, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC16W, 03.11.2021

DS-03, km 0+800, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC16W, 03.11.2021

km 412+100, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 05.11.2021

km 412+100, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 05.11.2021

km 412+100, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 05.11.2021

km 412+100, Wykonywanie ścieków metodą ślizgową, 05.11.2021

km 413+800, Układanie płyt ażurowych w pasie technologicznym, 05.11.2021

km 413+800, Układanie płyt ażurowych w pasie technologicznym, 05.11.2021

km 412+100, Montaż barier energochłonnych, 05.11.2021

km 412+100, Montaż barier energochłonnych, 05.11.2021

km 409+300, Humusowanie pasa rozdziału, 05.11.2021

km 409+300, Humusowanie pasa rozdziału, 05.11.2021

km 408+900, Wypełnianie szczelin skurczowych, 05.11.2021

km 408+900, Wypełnianie szczelin skurczowych, 05.11.2021

km 408+700, Uszczelnianie szczelin skurczowych, 08.11.2021

km 408+700, Uszczelnianie szczelin skurczowych, 08.11.2021

km 408+600, Układanie płyt ażurowych na Pasie Technologicznym, 08.11.2021

km 408+600, Układanie płyt ażurowych na Pasie Technologicznym, 08.11.2021

km 409+100, Przygotowanie podłoża pod pobocze z kruszywa, 08.11.2021

km 409+100, Przygotowanie podłoża pod pobocze z kruszywa, 08.11.2021

DP1018S, Wykonywanie warstwy ścieralnej, 08.11.2021

DP1018S, Wykonywanie warstwy ścieralnej, 08.11.2021

DS10.2, Wykonywanie warstwy ścieralnej, 09.11.2021

DS10.2, Wykonywanie warstwy ścieralnej, 09.11.2021

km 407+800, Wykonywanie ścieku monolitycznego, 09.11.2021

km 407+800, Wykonywanie ścieku monolitycznego, 09.11.2021

km 407+500, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 10.11.2021

km 407+500, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 10.11.2021

km 407+500, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 10.11.2021

km 407+500, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 10.11.2021

DL07, km 3+100, Profilowanie skarp, 10.11.2021

DL07, km 3+100, Profilowanie skarp, 10.11.2021

km 406+500, Wykonywanie ścieku monolitycznego, 10.11.2021

km 406+500, Wykonywanie ścieku monolitycznego, 10.11.2021

km 412+900, Wykonywanie ulepszonego podłoża na pasie technologicznym, 10.11.2021

km 412+900, Wykonywanie ulepszonego podłoża na pasie technologicznym, 10.11.2021

km 412+900, Wykonywanie ulepszonego podłoża na pasie technologicznym, 10.11.2021

km 412+900, Wykonywanie ulepszonego podłoża na pasie technologicznym, 10.11.2021

DL07, 6+000, Wykonanie wjazdu do stacji BP, 12.11.2021

DL07, 6+000, Wykonanie wjazdu do stacji BP, 12.11.2021

DL07, 6+000,  Wykonanie wjazdu do stacji BP, 12.11.2021

DL07, 6+000, Wykonanie wjazdu do stacji BP, 12.11.2021

DL07, 5+400, Montaż tablicy informacyjnej, 12.11.2021

DL07, 5+400, Montaż tablicy informacyjnej, 12.11.2021

km 412+700, Wykonywanie chodnika, 16.11.2021

km 412+700, Wykonywanie chodnika, 16.11.2021

km 412+600, Roboty ziemne, 16.11.2021

km 412+600, Roboty ziemne, 16.11.2021

Dojazd do obiektu WD-344, Humusowanie skarpy, 16.11.2021

Dojazd do obiektu WD-344, Humusowanie skarpy, 16.11.2021

km 408+200, Montaż barier energochłonnych, 16.11.2021

km 408+200, Montaż barier energochłonnych, 16.11.2021

km 408+200, Układanie płyt ażurowych na pasie technologicznym, 16.11.2021

km 408+200, Układanie płyt ażurowych na pasie technologicznym, 16.11.2021

km 408+100, Wykonywanie ścieków, 16.11.2021

km 408+100, Wykonywanie ścieków, 16.11.2021

km 400+000, Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej, 16.11.2021

km 400+000, Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej, 16.11.2021

DG-05, km 0+300, Wykonywanie warstwy ścieralnej, 18.11.2021

DG-05, km 0+300, Wykonywanie warstwy ścieralnej, 18.11.2021

DG-05, km 0+300, Zagęszczanie warstwy ścieralnej, 18.11.2021

DG-05, km 0+300, Zagęszczanie warstwy ścieralnej, 18.11.2021

DL07, km 5+200, Wykonywanie warstwy ścieralnej, 18.11.2021

DL07, km 5+200, Wykonywanie warstwy ścieralnej, 18.11.2021

km 413+000, Montaż wypełnień aluminiowych ekranów akustycznych, 18.11.2021

km 413+000, Montaż wypełnień aluminiowych ekranów akustycznych, 18.11.2021

km 407+100, Montaż barier energochłonnych, 18.11.2021

km 407+100, Montaż barier energochłonnych, 18.11.2021

km 406+200, Montaż barier energochłonnych, 22.11.2021

km 406+200, Montaż barier energochłonnych, 22.11.2021

DP1018S, Profilowanie skarpy, 22.11.2021

DP1018S, Profilowanie skarpy, 22.11.2021

km 409+050, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 22.11.2021

km 409+050, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 22.11.2021

km 401+800, Montaż ogrodzeń, 23.11.2021

km 401+800, Montaż ogrodzeń, 23.11.2021

km 406+500, Wykonywanie poboczy, 23.11.2021

km 406+500, Wykonywanie poboczy, 23.11.2021

DL07, km 5+000, Humusowanie rowu, 24.11.2021

DL07, km 5+000, Humusowanie rowu, 24.11.2021

km 410+500, Wykonywanie dylatacji, 25.11.2021

km 410+500, Wykonywanie dylatacji, 25.11.2021

km 408+200, Humusowanie pasa rozdziału, 25.11.2021

km 408+200, Humusowanie pasa rozdziału, 25.11.2021

km 414+800, Montaż tablic informacyjnych, 26.11.2021

km 414+800, Montaż tablic informacyjnych, 26.11.2021

km 412+000, Montaż podwalin ekranów akustycznych, 26.11.2021

km 412+000, Montaż podwalin ekranów akustycznych, 26.11.2021

km 406+300, Montaż barier energochłonnych, 26.11.2021

km 406+300, Montaż barier energochłonnych, 26.11.2021

Opublikowano: wto, 30/11/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo