Loga UE

/ Roboty drogowe

DL07, km 4+800, Roboty ziemne, 01.03.2022

DL07, km 4+800, Roboty ziemne, 01.03.2022

DP1018S, Wykonywanie podłoża pod chodnik, 01.03.2022

DP1018S, Wykonywanie podłoża pod chodnik, 01.03.2022

DL07, km 6+500, Wykonywanie umocnień rowów, 01.03.2022

DL07, km 6+500, Wykonywanie umocnień rowów, 01.03.2022

km 415+500, Układanie płyt ażurowych wzdłuż trasy głównej, 01.03.2022

km 415+500, Układanie płyt ażurowych wzdłuż trasy głównej, 01.03.2022

km 411+600, Wykonywanie rowów, 02.03.2022

km 411+600, Wykonywanie rowów, 02.03.2022

DL07, km 0+300,  Profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego, 02.03.2022

DL07, km 0+300, Profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego, 02.03.2022

km 412+400, Wykonywanie koryta pod wjazd, 03.03.2022

km 412+400, Wykonywanie koryta pod wjazd, 03.03.2022

km 402+300, Przygotowanie terenu pod montaż ogrodzenia, 04.03.2022

km 402+300, Przygotowanie terenu pod montaż ogrodzenia, 04.03.2022

DP01-1, km 0+200, Zagęszczanie podłoża pod wjazd, 04.03.2022

DP01-1, km 0+200, Zagęszczanie podłoża pod wjazd, 04.03.2022

DP1059S, Zagęszczanie podłoża pod chodnik, 04.03.2022

DP1059S, Zagęszczanie podłoża pod chodnik, 04.03.2022

km 415+000, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 07.03.2022

km 415+000, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 07.03.2022

DL07, km 6+700, Humusowanie rowów, 07.03.2022

DL07, km 6+700, Humusowanie rowów, 07.03.2022

DS-09, km 0+800, Stabilizacja podłoża na wjeździe, 07.03.2022

DS-09, km 0+800, Stabilizacja podłoża na wjeździe, 07.03.2022

DS-09, km 0+800, Stabilizacja podłoża na wjeździe, 07.03.2022

DS-09, km 0+800, Stabilizacja podłoża na wjeździe, 07.03.2022

DP01-1, km 0+100, Warstwa wiążąca na dojeździe do posesji, 07.03.2022

DP01-1, km 0+100, Warstwa wiążąca na dojeździe do posesji, 07.03.2022

km 416+820, Wykonywanie ogrodzenia na obiekcie, 07.03.2022

km 416+820, Wykonywanie ogrodzenia na obiekcie, 07.03.2022

DL07, km 4+300, Wykonywanie rowów, 08.03.2022

DL07, km 4+300, Wykonywanie rowów, 08.03.2022

km 403+600, Wykonywanie koryta pod wjazd/zjazd, 08.03.2022

km 403+600, Wykonywanie koryta pod wjazd/zjazd, 08.03.2022

Przejazd gospodarczy PG-347, Chodnik wzdłuż drogi, 08.03.2022

Przejazd gospodarczy PG-347, Chodnik wzdłuż drogi, 08.03.2022

Przejazd gospodarczy PG-347, Chodnik wzdłuż drogi, 08.03.2022

Przejazd gospodarczy PG-347, Chodnik wzdłuż drogi, 08.03.2022

DL07, km 4+500, Wykonywanie rowu, 09.03.2022

DL07, km 4+500, Wykonywanie rowu, 09.03.2022

DL07, km 3+400, Humusowanie rowów, 09.03.2022

DL07, km 3+400, Humusowanie rowów, 09.03.2022

DL07, km 3+400, Humusowanie rowów, 09.03.2022

DL07, km 3+400, Humusowanie rowów, 09.03.2022

DS-09, km 0+400, Wykonywanie warstwy ścieralnej na wjeździe/zjeździe, 14.03.2022

DS-09, km 0+400, Wykonywanie warstwy ścieralnej na wjeździe/zjeździe, 14.03.2022

DL07, km 0+400, Wykonywanie rowu, 14.03.2022

DL07, km 0+400, Wykonywanie rowu, 14.03.2022

DL07, km 0+400, Wykonywanie rowu, 14.03.2022

DL07, km 0+400, Wykonywanie rowu, 14.03.2022

km 412+100, Profilowanie dojazdu do obiektu, 14.03.2022

km 412+100, Profilowanie dojazdu do obiektu, 14.03.2022

DP1025S, Wykonywanie rowów, 14.03.2022

DP1025S, Wykonywanie rowów, 14.03.2022

km 414+200, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 14.03.2022

km 414+200, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 14.03.2022

km 414+800, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 16.03.2022

km 414+800, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 16.03.2022

km 414+800, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 16.03.2022

km 414+800, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 16.03.2022

km 412+600, Montaż słupków ogrodzeniowych, 16.03.2022

km 412+600, Montaż słupków ogrodzeniowych, 16.03.2022

km 412+100, Humusowanie dojazdu do obiektu, 16.03.2022

km 412+100, Humusowanie dojazdu do obiektu, 16.03.2022

DS-07, km 0+500, Wykonywanie warstwy ścieralnej na wjeździe/zjeździe, 16.03.2022

DS-07, km 0+500, Wykonywanie warstwy ścieralnej na wjeździe/zjeździe, 16.03.2022

km 414+400, Wykonywanie nawierzchni z płyt ażurowych na pasie technologicznym, 17.03.2022

km 414+400, Wykonywanie nawierzchni z płyt ażurowych na pasie technologicznym, 17.03.2022

km 410+400, Tablica informacyjna drogowa, 17.03.2022

km 410+400, Tablica informacyjna drogowa, 17.03.2022

km 410+400, Tablica informacyjna drogowa, 17.03.2022

km 410+400, Tablica informacyjna drogowa, 17.03.2022

km 403+800, Montaż bramy ogrodzeniowej, 17.03.2022

km 403+800, Montaż bramy ogrodzeniowej, 17.03.2022

km 405+100, Wykonywanie koryta pod krawężniki, 17.03.2022

km 405+100, Wykonywanie koryta pod krawężniki, 17.03.2022

km 405+000, Ściek monolityczny przy obiekcie, 21.03.2022

km 405+000, Ściek monolityczny przy obiekcie, 21.03.2022

km 405+000, Ściek monolityczny przy obiekcie, 21.03.2022

km 405+000, Ściek monolityczny przy obiekcie, 21.03.2022

km 410+700, Stacja pogodowa przy Trasie Głównej, 21.03.2022

km 410+700, Stacja pogodowa przy Trasie Głównej, 21.03.2022

km 412+600, Profilowanie rowu, 21.03.2022

km 412+600, Profilowanie rowu, 21.03.2022

DG-05, km 0+150, Profilowanie podbudowy z kruszywa na wjeździe/zjeździe, 22.03.2022

DG-05, km 0+150, Profilowanie podbudowy z kruszywa na wjeździe/zjeździe, 22.03.2022

DL07, km 2+900, Uszczelnianie rowu, 22.03.2022

DL07, km 2+900, Uszczelnianie rowu, 22.03.2022

km 412+500, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 22.03.2022

km 412+500, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 22.03.2022

DL07, km 3+400, Montaż barier energochłonnych, 23.03.2022

DL07, km 3+400, Montaż barier energochłonnych, 23.03.2022

DS-19, km 0+500, Profilowanie podbudowy z kruszywa na wjeździe/zjeździe, 23.03.2022

DS-19, km 0+500, Profilowanie podbudowy z kruszywa na wjeździe/zjeździe, 23.03.2022

km 405+060, Wykonywanie ścieku monolitycznego, 23.03.2022

km 405+060, Wykonywanie ścieku monolitycznego, 23.03.2022

km 402+900, Wyjście ewakuacyjne w ekranach akustycznych, 23.03.2022

km 402+900, Wyjście ewakuacyjne w ekranach akustycznych, 23.03.2022

km 412+100, Bariery energochłonne na dojeździe do obiektu, 23.03.2022

km 412+100, Bariery energochłonne na dojeździe do obiektu, 23.03.2022

DL07, km 3+000, Humusowanie rowu, 23.03.2022

DL07, km 3+000, Humusowanie rowu, 23.03.2022

DL07, km 4+800, Wykonywanie warstwy ścieralnej na wjeździe/zjeździe, 23.03.2022

DL07, km 4+800, Wykonywanie warstwy ścieralnej na wjeździe/zjeździe, 23.03.2022

km 414+200, Montaż bramy ogrodzeniowej, 28.03.2022

km 414+200, Montaż bramy ogrodzeniowej, 28.03.2022

DS-06.1, km 0+750, Układanie krawężników chodnikowych, 28.03.2022

DS-06.1, km 0+750, Układanie krawężników chodnikowych, 28.03.2022

km 409+500, Układanie płyt ażurowych wzdłuż Trasy Głównej, 28.03.2022

km 409+500, Układanie płyt ażurowych wzdłuż Trasy Głównej, 28.03.2022

DL07, km 3+000, Humusowanie rowu, 28.03.2022

DL07, km 3+000, Humusowanie rowu, 28.03.2022

DL07, km 6+400, Wykonywanie warstwy wiążącej na zjeździe, 28.03.2022

DL07, km 6+400, Wykonywanie warstwy wiążącej na zjeździe, 28.03.2022

DL07, km 6+400, Wykonywanie warstwy wiążącej na zjeździe, 28.03.2022

DL07, km 6+400, Wykonywanie warstwy wiążącej na zjeździe, 28.03.2022

km 417+100, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 29.03.2022

km 417+100, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 29.03.2022

km 408+200, Ogrodzenie wokół zbiornika ZB10, 29.03.2022

km 408+200, Ogrodzenie wokół zbiornika ZB10, 29.03.2022

DL-01, km 0+300, Montaż słupków ogrodzeniowych, 29.03.2022

DL-01, km 0+300, Montaż słupków ogrodzeniowych, 29.03.2022

km 412+100, Profilowanie rowu drogowego, 30.03.2022

km 412+100, Profilowanie rowu drogowego, 30.03.2022

Łącznik przy DP1025S, Układanie kostki na chodniku, 30.03.2022

Łącznik przy DP1025S, Układanie kostki na chodniku, 30.03.2022

km 400+700, Montaż kotew pod ogrodzenia, 31.03.2022

km 400+700, Montaż kotew pod ogrodzenia, 31.03.2022

km 400+700, Montaż kotew pod ogrodzenia, 31.03.2022

km 400+700, Montaż kotew pod ogrodzenia, 31.03.2022

Opublikowano: czw, 31/03/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo