Loga UE

/ Roboty drogowe

Pętla autobusowa, Układanie kostki brukowej na chodniku, 04.05.2022

Pętla autobusowa, Układanie kostki brukowej na chodniku, 04.05.2022

DL07, km 4+000, Siatka wygrodzeniowa dla płazów, 04.05.2022

DL07, km 4+000, Siatka wygrodzeniowa dla płazów, 04.05.2022

km 413+420, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 04.05.2022

km 413+420, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 04.05.2022

km 412+030, Siatka wygrodzeniowa dla płazów, 04.05.2022

km 412+030, Siatka wygrodzeniowa dla płazów, 04.05.2022

km 410+500, Stabilizacja podłoża, 04.05.2022

km 410+500, Stabilizacja podłoża, 04.05.2022

DL07, km 0+300, Humusowanie rowu, 04.05.2022

DL07, km 0+300, Humusowanie rowu, 04.05.2022

km 406+400, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 04.05.2022

km 406+400, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 04.05.2022

km 406+650, Profilowanie terenów płaskich, 04.05.2022

km 406+650, Profilowanie terenów płaskich, 04.05.2022

DS-12, km 2+150, Oznakowanie poziome na drodze, 04.05.2022

DS-12, km 2+150, Oznakowanie poziome na drodze, 04.05.2022

DS-12.2, Wykonywanie podłoża pod chodnik, 04.05.2022

DS-12.2, Wykonywanie podłoża pod chodnik, 04.05.2022

km 416+800 – Droga lokalna, Montaż barier energochłonnych, 05.05.2022

km 416+800 – Droga lokalna, Montaż barier energochłonnych, 05.05.2022

DS-12, km 0+150, Humusowanie rowu, 05.05.2022

DS-12, km 0+150, Humusowanie rowu, 05.05.2022

DL07, km 0+200, Wałowanie humusu na skarpie, 05.05.2022

DL07, km 0+200, Wałowanie humusu na skarpie, 05.05.2022

km 400+400, Płyty ażurowe wzdłuż Trasy Głównej, 05.05.2022

km 400+400, Płyty ażurowe wzdłuż Trasy Głównej, 05.05.2022

DP01-2, km 0+450, Montaż wygrodzeń dla płazów, 05.05.2022

DP01-2, km 0+450, Montaż wygrodzeń dla płazów, 05.05.2022

DL07, km 0+250, Montaż słupków pod siatki wygradzające dla płazów, 06.05.2022

DL07, km 0+250, Montaż słupków pod siatki wygradzające dla płazów, 06.05.2022

DS-16, km 1+680, Montaż kotew pod ogrodzenie, 06.05.2022

DS-16, km 1+680, Montaż kotew pod ogrodzenie, 06.05.2022

DS-06.2, km 0+280, Oznakowanie pionowe, 06.05.2022

DS-06.2, km 0+280, Oznakowanie pionowe, 06.05.2022

DS06.1, km 0+260, Wykonywanie najazdu, 06.05.2022

DS06.1, km 0+260, Wykonywanie najazdu, 06.05.2022

DP01-2, km 0+350, Wykonywanie pobocza, 06.05.2022

DP01-2, km 0+350, Wykonywanie pobocza, 06.05.2022

km 416+840, Przygotowanie do montażu barier energochłonnych, 09.05.2022

km 416+840, Przygotowanie do montażu barier energochłonnych, 09.05.2022

km 402+900, Profilowanie terenu płaskiego, 09.05.2022

km 402+900, Profilowanie terenu płaskiego, 09.05.2022

DL07, km 1+300, Montaż słupków pod wygrodzenia dla płazów, 10.05.2022

DL07, km 1+300, Montaż słupków pod wygrodzenia dla płazów, 10.05.2022

DS-03, km 1+300, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 10.05.2022

DS-03, km 1+300, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 10.05.2022

DS-03, km 1+300, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 10.05.2022

DS-03, km 1+300, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 10.05.2022

km 409+700, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 11.05.2022

km 409+700, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 11.05.2022

km 406+550, Montaż wypełnień aluminiowych ekranów akustycznych, 11.05.2022

km 406+550, Montaż wypełnień aluminiowych ekranów akustycznych, 11.05.2022

km 406+640, Układanie płyt ażurowych na pasie technologicznym, 11.05.2022

km 406+640, Układanie płyt ażurowych na pasie technologicznym, 11.05.2022

km 403+800, Bramy w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 12.05.2022

km 403+800, Bramy w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 12.05.2022

km 403+800, Bramy w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej 12.05.2022

km 403+800, Bramy w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej 12.05.2022

km 400+450, Humusowanie płyt ażurowych na pasie technologicznym, 13.05.2022

km 400+450, Humusowanie płyt ażurowych na pasie technologicznym, 13.05.2022

km 400+450, Humusowanie płyt ażurowych na pasie technologicznym, 13.05.2022

km 400+450, Humusowanie płyt ażurowych na pasie technologicznym, 13.05.2022

km 405+100, Płyty ażurowe na pasie technologicznym, 16.05.2022

km 405+100, Płyty ażurowe na pasie technologicznym, 16.05.2022

km 407+300, Wykonywanie koryta pod umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej, 16.05.2022

km 407+300, Wykonywanie koryta pod umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej, 16.05.2022

km 417+440, Montaż bram w ogrodzeniu, 16.05.2022

km 417+440, Montaż bram w ogrodzeniu, 16.05.2022

km 406+900, Montaż słupków ogrodzeniowych, 16.05.2022

km 406+900, Montaż słupków ogrodzeniowych, 16.05.2022

DS-06.1, km 0+100, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 16.05.2022

DS-06.1, km 0+100, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 16.05.2022

km 410+380, Kotwy pod ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 18.05.2022

km 410+380, Kotwy pod ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 18.05.2022

km 410+400, Płyty ażurowe na pasie technologicznym, 18.05.2022

km 410+400, Płyty ażurowe na pasie technologicznym, 18.05.2022

km 405+100, Montaż kotew pod ogrodzenie, 18.05.2022

km 405+100, Montaż kotew pod ogrodzenie, 18.05.2022

km 403+150, Brama w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 18.05.2022

km 403+150, Brama w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 18.05.2022

km 410+638, Profilowanie terenu płaskiego pod obiektem, 19.05.2022

km 410+638, Profilowanie terenu płaskiego pod obiektem, 19.05.2022

km 410+600, Wykonywanie rowu drogowego, 19.05.2022

km 410+600, Wykonywanie rowu drogowego, 19.05.2022

km 406+300, Roboty ziemne przy przepuście, 23.05.2022

km 406+300, Roboty ziemne przy przepuście, 23.05.2022

km 400+850, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 400+850, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 400+880, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 400+880, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 400+800, Bramy w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 400+800, Bramy w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 400+800, Bramy w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 400+800, Bramy w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 403+915, Drewniane drzwi ewakuacyjne wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 403+915, Drewniane drzwi ewakuacyjne wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 403+920, Drewniane drzwi ewakuacyjne wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

km 403+920, Drewniane drzwi ewakuacyjne wzdłuż Trasy Głównej, 23.05.2022

DS06.2, km 0+200, Wygrodzenia dla płazów, 23.05.2022

DS06.2, km 0+200, Wygrodzenia dla płazów, 23.05.2022

DS16, km 1+200, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 23.05.2022

DS16, km 1+200, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 23.05.2022

km 417+449, Brama ogrodzeniowa przy obiekcie, 24.05.2022

km 417+449, Brama ogrodzeniowa przy obiekcie, 24.05.2022

km 403+920, Balustrada przy schodach skarpowych, 24.05.2022

km 403+920, Balustrada przy schodach skarpowych, 24.05.2022

km 402+800, Brama w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 24.05.2022

km 402+800, Brama w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 24.05.2022

km 410+700, Prace przy stacji meteorologicznej, 24.05.2022

km 410+700, Prace przy stacji meteorologicznej, 24.05.2022

DL07, km 0+600, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 26.05.2022

DL07, km 0+600, Wykonywanie pobocza z kruszywa, 26.05.2022

km 406+300, Płyty ażurowe na pasie technologicznym, 26.05.2022

km 406+300, Płyty ażurowe na pasie technologicznym, 26.05.2022

km 406+350, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 26.05.2022

km 406+350, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 26.05.2022

km 409+230, Montaż bramy ogrodzeniowej wzdłuż Trasy Głównej, 26.05.2022

km 409+230, Montaż bramy ogrodzeniowej wzdłuż Trasy Głównej, 26.05.2022

km 404+270, Furtki w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 27.05.2022

km 404+270, Furtki w ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 27.05.2022

Łącznik w km 412+670, Plantowanie ziemi wzdłuż chodnika, 31.05.2022

Łącznik w km 412+670, Plantowanie ziemi wzdłuż chodnika, 31.05.2022

Łącznik w km 412+670, Plantowanie ziemi wzdłuż chodnika, 31.05.2022

Łącznik w km 412+670, Plantowanie ziemi wzdłuż chodnika, 31.05.2022

Opublikowano: wto, 31/05/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo