Loga UE

/ Roboty drogowe

km 415+300, Umacnianie brodów wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 415+300, Umacnianie brodów wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 416+800, Brama ogrodzeniowa przy zbiorniku ZB19, 02.06.2022

km 416+800, Brama ogrodzeniowa przy zbiorniku ZB19, 02.06.2022

km 410+300, Brama ogrodzeniowa wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 410+300, Brama ogrodzeniowa wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 410+300, Montaż siatki ogrodzeniowej wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 410+300, Montaż siatki ogrodzeniowej wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 410+380, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 410+380, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 410+380, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 410+380, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 408+100, Ogrodzenie wokół zbiornika ZB09, 02.06.2022

km 408+100, Ogrodzenie wokół zbiornika ZB09, 02.06.2022

km 406+400, Montaż wypełnień w bramie przesuwnej wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 406+400, Montaż wypełnień w bramie przesuwnej wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 404+270, Płyty ażurowe na pasie technologicznym, 02.06.2022

km 404+270, Płyty ażurowe na pasie technologicznym, 02.06.2022

DL07, km 1+250, Bariera energochłonna, 02.06.2022

DL07, km 1+250, Bariera energochłonna, 02.06.2022

km 416+800, Wykonywanie wjazdu/zjazdu, 02.06.2022

km 416+800, Wykonywanie wjazdu/zjazdu, 02.06.2022

DL07, km 2+900, Wykonywanie nawierzchni z kostki na chodniku, 02.06.2022

DL07, km 2+900, Wykonywanie nawierzchni z kostki na chodniku, 02.06.2022

km 410+400, Umocnienie brodu wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 410+400, Umocnienie brodu wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 416+300, Umocnienia brodów wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 416+300, Umocnienia brodów wzdłuż Trasy Głównej, 02.06.2022

km 415+400, Humusowanie nawierzchni z płyt ażurowych, 07.06.2022

km 415+400, Humusowanie nawierzchni z płyt ażurowych, 07.06.2022

DL07, km 1+050, Profilowanie terenu, 07.06.2022

DL07, km 1+050, Profilowanie terenu, 07.06.2022

km 406+400, Montaż wypełnień w bramie przesuwnej, 07.06.2022

km 406+400, Montaż wypełnień w bramie przesuwnej, 07.06.2022

km 405+100, Montaż bramy ogrodzeniowej wzdłuż Trasy Głównej, 07.06.2022

km 405+100, Montaż bramy ogrodzeniowej wzdłuż Trasy Głównej, 07.06.2022

km 413+420, Drzwi drewniane przy obiekcie, 07.06.2022

km 413+420, Drzwi drewniane przy obiekcie, 07.06.2022

DS-09, km 0+650, Wykonywanie poboczy z kruszywa, 07.06.2022

DS-09, km 0+650, Wykonywanie poboczy z kruszywa, 07.06.2022

km 406+290, Brama ogrodzeniowa wzdłuż Trasy Głównej, 07.06.2022

km 406+290, Brama ogrodzeniowa wzdłuż Trasy Głównej, 07.06.2022

km 406+310, Brama ogrodzeniowa wzdłuż Trasy Głównej, 07.06.2022

km 406+310, Brama ogrodzeniowa wzdłuż Trasy Głównej, 07.06.2022

DP01-1, km 1+000, Wykonanie chodnika na drodze poprzecznej, 07.06.2022

DP01-1, km 1+000, Wykonanie chodnika na drodze poprzecznej, 07.06.2022

DP01-1, km 1+000, Wykonanie chodnika na drodze poprzecznej, 07.06.2022

DP01-1, km 1+000, Wykonanie chodnika na drodze poprzecznej, 07.06.2022

Przejazd gospodarczy PG-349, Wypełnienia drewniane ekranów akustycznych, 09.06.2022

Przejazd gospodarczy PG-349, Wypełnienia drewniane ekranów akustycznych, 09.06.2022

Łącznik w km 412+670, Pobocze z kruszywa, 09.06.2022

Łącznik w km 412+670, Pobocze z kruszywa, 09.06.2022

DL07, km 3+300, Wykonanie oznakowania poziomego na drodze, 09.06.2022

DL07, km 3+300, Wykonanie oznakowania poziomego na drodze, 09.06.2022

ZB19, Montaż ogrodzenia wokół zbiornika, 13.06.2022

ZB19, Montaż ogrodzenia wokół zbiornika, 13.06.2022

km 417+200, Stabilizacja granic pasa drogowego, 13.06.2022

km 417+200, Stabilizacja granic pasa drogowego, 13.06.2022

DL07, km 7+200, Wykonanie oznakowania poziomego, 13.06.2022

DL07, km 7+200, Wykonanie oznakowania poziomego, 13.06.2022

km 413+300, Bramy ogrodzeniowe wzdłuż Trasy Głównej, 13.06.2022

km 413+300, Bramy ogrodzeniowe wzdłuż Trasy Głównej, 13.06.2022

km 413+420, Drzwi techniczne wzdłuż Trasy Głównej, 13.06.2022

km 413+420, Drzwi techniczne wzdłuż Trasy Głównej, 13.06.2022

DS-09, km 0+600, Humusowanie terenu płaskiego, 13.06.2022

DS-09, km 0+600, Humusowanie terenu płaskiego, 13.06.2022

km 40+500, Brama ogrodzeniowa wzdłuż Trasy Głównej, 13.06.2022

km 40+500, Brama ogrodzeniowa wzdłuż Trasy Głównej, 13.06.2022

km 412+060, Montaż drzwi ewakuacyjnych wzdłuż Trasy Głównej, 13.06.2022

km 412+060, Montaż drzwi ewakuacyjnych wzdłuż Trasy Głównej, 13.06.2022

km 415+600, Humusowanie nawierzchni z płyt ażurowych, 14.06.2022

km 415+600, Humusowanie nawierzchni z płyt ażurowych, 14.06.2022

km 417+200, Stabilizacja granic pasa drogowego, 14.06.2022

km 417+200, Stabilizacja granic pasa drogowego, 14.06.2022

km 417+000, Wykonanie wjazdu z kruszywa, 14.06.2022

km 417+000, Wykonanie wjazdu z kruszywa, 14.06.2022

DS-08, km 0+145, Wykonanie oznakowania poziomego na drodze, 14.06.2022

DS-08, km 0+145, Wykonanie oznakowania poziomego na drodze, 14.06.2022

DS-06.1, km 0+320, Wykonane oznakowanie poziome na drodze, 15.06.2022

DS-06.1, km 0+320, Wykonane oznakowanie poziome na drodze, 15.06.2022

DP01-1, Widok na wykonane oznakowanie poziome na drodze, 15.06.2022

DP01-1, Widok na wykonane oznakowanie poziome na drodze, 15.06.2022

DP01-1, Widok na wykonane oznakowanie poziome na drodze, 15.06.2022

DP01-1, Widok na wykonane oznakowanie poziome na drodze, 15.06.2022

km 403+150, Furtka wyjściowa wzdłuż ogrodzenia przy Trasie Głównej, 15.06.2022

km 403+150, Furtka wyjściowa wzdłuż ogrodzenia przy Trasie Głównej, 15.06.2022

km 408+000, Balustrada przy schodach skarpowych, 21.06.2022

km 408+000, Balustrada przy schodach skarpowych, 21.06.2022

km 406+400, Wypełnienia w bramie przesuwnej, 21.06.2022

km 406+400, Wypełnienia w bramie przesuwnej, 21.06.2022

km 404+280, Stabilizacja granic pasa drogowego, 21.06.2022

km 404+280, Stabilizacja granic pasa drogowego, 21.06.2022

DG-05, km 0+000, Wykonywanie oznakowania poziomego, 21.06.2022

DG-05, km 0+000, Wykonywanie oznakowania poziomego, 21.06.2022

DG-05, km 0+000, Wykonywanie oznakowania poziomego, 21.06.2022

DG-05, km 0+000, Wykonywanie oznakowania poziomego, 21.06.2022

DS-12, km 0+450, Humusowanie terenu płaskiego, 22.06.2022

DS-12, km 0+450, Humusowanie terenu płaskiego, 22.06.2022

DS10.2, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 22.06.2022

DS10.2, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 22.06.2022

DP1018S, km 0+650, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 22.06.2022

DP1018S, km 0+650, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 22.06.2022

Przejazd gospodarczy PG-341, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 22.06.2022

Przejazd gospodarczy PG-341, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 22.06.2022

DS-06.1, km 0+300, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 22.06.2022

DS-06.1, km 0+300, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 22.06.2022

DS-19, km 0+450, Widok na oznakowanie pionowe, 22.06.2022

DS-19, km 0+450, Widok na oznakowanie pionowe, 22.06.2022

DS-19, km 0+450, Widok na oznakowanie pionowe, 22.06.2022

DS-19, km 0+450, Widok na oznakowanie pionowe, 22.06.2022

Zjazd z ronda Mykanów, Widok na oznakowanie pionowe, 22.06.2022

Zjazd z ronda Mykanów, Widok na oznakowanie pionowe, 22.06.2022

km 401+700, Pielęgnowanie zieleni wzdłuż Trasy Głównej, 23.06.2022

km 401+700, Pielęgnowanie zieleni wzdłuż Trasy Głównej, 23.06.2022

DP01-2, km 0+900, Siatka wygrodzeniowa dla płazów, 27.06.022

DP01-2, km 0+900, Siatka wygrodzeniowa dla płazów, 27.06.022

DP01-1, km 1+200, Oznakowanie poziome i pionowe, 27.06.2022

DP01-1, km 1+200, Oznakowanie poziome i pionowe, 27.06.2022

DP01-1, km 1+200, Oznakowanie poziome i pionowe, 27.06.2022

DP01-1, km 1+200, Oznakowanie poziome i pionowe, 27.06.2022

DP1059S, km 0+100, Oznakowanie poziome oraz pionowe, 27.06.2022

DP1059S, km 0+100, Oznakowanie poziome oraz pionowe, 27.06.2022

DP1059S, km 0+140, Oznakowanie poziome oraz pionowe, 27.06.2022

DP1059S, km 0+140, Oznakowanie poziome oraz pionowe, 27.06.2022

DS-06.1, km 0+300, Wygrodzenia dla płazów, 27.06.2022

DS-06.1, km 0+300, Wygrodzenia dla płazów, 27.06.2022

DS-06.1, km 0+300, Wygrodzenia dla płazów, 27.06.2022

DS-06.1, km 0+300, Wygrodzenia dla płazów, 27.06.2022

DP1059S, Oznakowanie poziome na ciągu pieszo-rowerowym, 30.06.2022

DP1059S, Oznakowanie poziome na ciągu pieszo-rowerowym, 30.06.2022

DP1059S, Oznakowanie poziome na ciągu pieszo-rowerowym, 30.06.2022

DP1059S, Oznakowanie poziome na ciągu pieszo-rowerowym, 30.06.2022

Widok na autostradę A1 z wiaduktu drogowego WD-351, 30.06.2022

Widok na autostradę A1 z wiaduktu drogowego WD-351, 30.06.2022

km 414+600, Porządkowanie terenu po wytwórni mas bitumicznych, 30.06.2022

km 414+600, Porządkowanie terenu po wytwórni mas bitumicznych, 30.06.2022

DL07, km 5+850, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 30.06.2022

DL07, km 5+850, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 30.06.2022

DL07, km 6+800, Pielęgnowanie zieleni wzdłuż Trasy Głównej, 30.06.2022

DL07, km 6+800, Pielęgnowanie zieleni wzdłuż Trasy Głównej, 30.06.2022

Opublikowano: czw, 30/06/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo