Loga UE

/ Roboty drogowe

km 414+800, Profilowanie terenu płaskiego, 04.07.2022

km 414+800, Profilowanie terenu płaskiego, 04.07.2022

Przejazd gospodarczy PG-347, Oznakowanie pionowe nad przejazdem, 05.07.2022

Przejazd gospodarczy PG-347, Oznakowanie pionowe nad przejazdem, 05.07.2022

km 412+200, Wygrodzenia dla płazów wzdłuż Trasy Głównej, 06.07.2022

km 412+200, Wygrodzenia dla płazów wzdłuż Trasy Głównej, 06.07.2022

km 406+500, Wykonywanie rowu drogowego, 06.07.2022

km 406+500, Wykonywanie rowu drogowego, 06.07.2022

km 402+790, Montaż wygrodzeń dla płazów przy obiekcie, 06.07.2022

km 402+790, Montaż wygrodzeń dla płazów przy obiekcie, 06.07.2022

km 402+600, Wygrodzenia dla płazów przy obiekcie, 06.07.2022

km 402+600, Wygrodzenia dla płazów przy obiekcie, 06.07.2022

km 409+300, Pielęgnowanie zieleni wzdłuż Trasy Głównej, 06.07.2022

km 409+300, Pielęgnowanie zieleni wzdłuż Trasy Głównej, 06.07.2022

DP01-2, km 0+750, Humusowanie skarpy, 07.07.2022

DP01-2, km 0+750, Humusowanie skarpy, 07.07.2022

DL07, km 1+050, Wykonywanie rowu drogowego, 12.07.2022

DL07, km 1+050, Wykonywanie rowu drogowego, 12.07.2022

DL07, km1+050, Wykonywanie rowu drogowego, 12.07.2022

DL07, km1+050, Wykonywanie rowu drogowego, 12.07.2022

km 402+300, Pielęgnowanie zieleni wzdłuż Trasy Głównej, 12.07.2022

km 402+300, Pielęgnowanie zieleni wzdłuż Trasy Głównej, 12.07.2022

km 400+300, Widok na tablicę pamiątkową, 12.07.2022

km 400+300, Widok na tablicę pamiątkową, 12.07.2022

DL07, km 1+300, Wygrodzenia dla płazów, 12.07.2022

DL07, km 1+300, Wygrodzenia dla płazów, 12.07.2022

km 406+300, Wygrodzenia dla płazów na ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 13.07.2022

km 406+300, Wygrodzenia dla płazów na ogrodzeniu wzdłuż Trasy Głównej, 13.07.2022

DL-01, km 0+800, Stabilizacja pasa drogowego, 13.07.2022

DL-01, km 0+800, Stabilizacja pasa drogowego, 13.07.2022

DS-07, km 0+000, Widok na oznakowanie pionowe oraz poziome, 13.07.2022

DS-07, km 0+000, Widok na oznakowanie pionowe oraz poziome, 13.07.2022

DL07, km 2+800, Widok na oznakowanie pionowe oraz poziome, 13.07.2022

DL07, km 2+800, Widok na oznakowanie pionowe oraz poziome, 13.07.2022

km 410+380, Miejsce do zawracania, 13.07.2022

km 410+380, Miejsce do zawracania, 13.07.2022

Rondo Mykanów, Udostępniony zjazd na drogę DL07, 13.07.2022

Rondo Mykanów, Udostępniony zjazd na drogę DL07, 13.07.2022

km 410+500, Wygrodzenia dla płazów, 20.07.2022

km 410+500, Wygrodzenia dla płazów, 20.07.2022

DS-07, km 0+000, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 20.07.2022

DS-07, km 0+000, Widok na oznakowanie poziome oraz pionowe, 20.07.2022

km 416+350, Widok na tablicę pamiątkową, 21.07.2022

km 416+350, Widok na tablicę pamiątkową, 21.07.2022

km 413+100, Widok na tablicę informacyjną, 21.07.2022

km 413+100, Widok na tablicę informacyjną, 21.07.2022

Widok na wjazd na łącznicę D, 21.07.2022

Widok na wjazd na łącznicę D, 21.07.2022

DS-03, km 0+600, Humusowanie terenu płaskiego, 21.07.2022

DS-03, km 0+600, Humusowanie terenu płaskiego, 21.07.2022

DS-12, km 0+300, Widok na drogę, chodnik i pobocze, 21.07.2022

DS-12, km 0+300, Widok na drogę, chodnik i pobocze, 21.07.2022

Przejście dla pieszych przy drodze DS-12, 21.07.2022

Przejście dla pieszych przy drodze DS-12, 21.07.2022

Przejście dla pieszych przy drodze DS-12, 21.07.2022

Przejście dla pieszych przy drodze DS-12, 21.07.2022

Widok na autostradę A1 z wiaduktu WD-348, 21.07.2022

Widok na autostradę A1 z wiaduktu WD-348, 21.07.2022

km 416+000, Umocnienie ścieku skarpowego, 21.07.2022

km 416+000, Umocnienie ścieku skarpowego, 21.07.2022

km 406+660, Widok na furtkę na wiadukcie autostradowym WA-341, 21.07.2022

km 406+660, Widok na furtkę na wiadukcie autostradowym WA-341, 21.07.2022

Opublikowano: pią, 22/07/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo