/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
412+700 str. P

412+700 str. P

400+450 PZ338a

400+450 PZ338a

404+500

404+500

404+500 str. P

404+500 str. P

406+700 str. P

406+700 str. P

410+400

410+400

411+000 str. L

411+000 str. L

411+000 str. L

411+000 str. L

412+700 str. L

412+700 str. L

412+700 str. P

412+700 str. P

400+450 PZ338a

400+450 PZ338a

404+500 str. P

404+500 str. P

badania zagęszczenia płytą VSS 413+150

badania zagęszczenia płytą VSS 413+150

wycinka gałęzi – porządkowanie 410 +800

wycinka gałęzi – porządkowanie 410 +800

wycinka gałęzi – porządkowanie 410 +800

wycinka gałęzi – porządkowanie 410 +800

poszerzenie pasa ruchu 414 + 500 (kierunek Katowice)

poszerzenie pasa ruchu 414 + 500 (kierunek Katowice)

teren przygotowany jako miejsce składowania drewna w km 415+400

teren przygotowany jako miejsce składowania drewna w km 415+400

pikietaż km 415 + 000

pikietaż km 415 + 000

teren przygotowany jako miejsce składowania drewna w km 415+400

teren przygotowany jako miejsce składowania drewna w km 415+400

teren przygotowany jako miejsce składowania drewna w km 415+400

teren przygotowany jako miejsce składowania drewna w km 415+400

teren przygotowany jako miejsce składowania drewna w km 415+400

teren przygotowany jako miejsce składowania drewna w km 415+400

teren po wycince 415+400

teren po wycince 415+400

teren po wycince 415+400

teren po wycince 415+400

teren po wycince 415+400

teren po wycince 415+400

teren po wycince 415+400

teren po wycince 415+400

teren po wycince 415+400

teren po wycince 415+400

rebakowanie gałęzi pochodzących z wycinki ok km 406 +600

rebakowanie gałęzi pochodzących z wycinki ok km 406 +600

teren przygotowany jako miejsce do  składowania drewna oraz zaplecze techniczne   wykonawcy ok km 404+500

teren przygotowany jako miejsce do składowania drewna oraz zaplecze techniczne wykonawcy ok km 404+500

teren przygotowany jako miejsce do  składowania drewna oraz zaplecze techniczne   wykonawcy ok km 404+500

teren przygotowany jako miejsce do składowania drewna oraz zaplecze techniczne wykonawcy ok km 404+500

teren przygotowany jako miejsce do  składowania drewna oraz zaplecze techniczne   wykonawcy ok km 404+500

teren przygotowany jako miejsce do składowania drewna oraz zaplecze techniczne wykonawcy ok km 404+500

teren przygotowany jako miejsce do  składowania drewna oraz zaplecze techniczne   wykonawcy ok km 404+500

teren przygotowany jako miejsce do składowania drewna oraz zaplecze techniczne wykonawcy ok km 404+500

teren przygotowany jako miejsce do  składowania drewna oraz zaplecze techniczne   wykonawcy ok km 404+500

teren przygotowany jako miejsce do składowania drewna oraz zaplecze techniczne wykonawcy ok km 404+500

404+400 str. L teren po wycince - w oddali hałd gałęzi z wycinki

404+400 str. L teren po wycince - w oddali hałd gałęzi z wycinki

413+700 ciągnik z mulczerem

413+700 ciągnik z mulczerem

413+800 spycharka

413+800 spycharka

416+000 koparka w trakcie karczowania

416+000 koparka w trakcie karczowania

410+300 str. L

410+300 str. L

404+500 str. L teren po karczowaniu

404+500 str. L teren po karczowaniu

403+100 str. P teren po wycince

403+100 str. P teren po wycince

402+300 str. P

402+300 str. P

402+500 str. P

402+500 str. P

404+300 str. L odhumusowanie terenu pod zaplecze wykonawcy

404+300 str. L odhumusowanie terenu pod zaplecze wykonawcy

410+400 str. L

410+400 str. L

412+643 do 413+900 przebijanie brier

412+643 do 413+900 przebijanie brier

412+643 do 413+900 przebijanie barier

412+643 do 413+900 przebijanie barier

412+643 do 413+900 przebijanie barier

412+643 do 413+900 przebijanie barier

412+643 do 413+900 przebijanie barier

412+643 do 413+900 przebijanie barier

413+475 do 413+650 przebijanie barier w pasie rozdziału

413+475 do 413+650 przebijanie barier w pasie rozdziału

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu

403+500 zdejmowanie warstwy humusu