Loga UE

/ Roboty drogowe

km 412+700 str. P hałda gałęzi z wycinki

km 412+700 str. P hałda gałęzi z wycinki

km 402+300 str. P świeżo wykarczowany teren

km 402+300 str. P świeżo wykarczowany teren

km 402+200 str. P zalegające karcze

km 402+200 str. P zalegające karcze

km 404+500 str. P wykarczowany teren

km 404+500 str. P wykarczowany teren

km 404+400 str. P zalegające gałęzie

km 404+400 str. P zalegające gałęzie

km 404+400 str. L teren po wycince, w oddali hałda gałęzi z wycinki

km 404+400 str. L teren po wycince, w oddali hałda gałęzi z wycinki

km 413+700 str. P ciągnik z mulczerem

km 413+700 str. P ciągnik z mulczerem

km 413+800 spycharka

km 413+800 spycharka

km ok 416+000 koparka w trakcie karczowania

km ok 416+000 koparka w trakcie karczowania

km 410+300 str. L

km 410+300 str. L

km 404+500 str. L teren po karczowaniu

km 404+500 str. L teren po karczowaniu

km 412+300 str. L teren po wycince i hałda gałęzi

km 412+300 str. L teren po wycince i hałda gałęzi

km 403+100 str. P teren po wycince

km 403+100 str. P teren po wycince

km 410 + 400 str. L teren po wycince

km 410 + 400 str. L teren po wycince

km 410+350 str. P hałda wykarczowanych korzeni

km 410+350 str. P hałda wykarczowanych korzeni

km 401+600 str. L wycinka pod PZ 338B

km 401+600 str. L wycinka pod PZ 338B

km 399+900 str. P teren po wycince

km 399+900 str. P teren po wycince

km 400+100 str. P gałęzie zalegające po wycince

km 400+100 str. P gałęzie zalegające po wycince

km 402+700 str. P gałęzie zalegające po wycince

km 402+700 str. P gałęzie zalegające po wycince

km 402+500 str. P koparka karczująca korzenie w trakcie serwisu

km 402+500 str. P koparka karczująca korzenie w trakcie serwisu

km 412+650 do 413+900 przebijanie barier drogowych

km 412+650 do 413+900 przebijanie barier drogowych

km 412+650 do 413+900 przebijanie barier drogowych

km 412+650 do 413+900 przebijanie barier drogowych

km 412+650 do 413+900 przebijanie barier drogowych

km 412+650 do 413+900 przebijanie barier drogowych

km 412+650 do 413+900 przebijanie barier drogowych

km 412+650 do 413+900 przebijanie barier drogowych

km 412+650 do 413+900 przebijanie barier drogowych

km 412+650 do 413+900 przebijanie barier drogowych

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumousowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumousowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 403+500 odhumusowywanie terenu pod zaplecze budowy

km 404+500 str. P teren budowy po wycince

km 404+500 str. P teren budowy po wycince

km 406+700 str. P uprzątanie drzew po wycince

km 406+700 str. P uprzątanie drzew po wycince

km 412+700 str. L teren budowy po wycince

km 412+700 str. L teren budowy po wycince

km 412+700 str. P teren budowy po wycince

km 412+700 str. P teren budowy po wycince

km 404+500 str. P teren budowy po wycince

km 404+500 str. P teren budowy po wycince

km 406+700 str. P uprzątanie drzew po wycince

km 406+700 str. P uprzątanie drzew po wycince

km 412+700 str. L uporządkowywanie terenu po wycince

km 412+700 str. L uporządkowywanie terenu po wycince

km 406+700 str. P teren budowy po wycince

km 406+700 str. P teren budowy po wycince

km 412+700 str. P teren budowy od strony drogi lokalnej

km 412+700 str. P teren budowy od strony drogi lokalnej

km 406+700 str. P teren budowy po wycince

km 406+700 str. P teren budowy po wycince

km 411+000 str. L uporządkowywanie terenu budowy po wycince

km 411+000 str. L uporządkowywanie terenu budowy po wycince

km 412+700 str. P teren budowy po wycince od strony drogi lokalnej

km 412+700 str. P teren budowy po wycince od strony drogi lokalnej

km 413+475 do 413+650 przebijanie barier w pasie rozdziału

km 413+475 do 413+650 przebijanie barier w pasie rozdziału

km 413+475 do 413+650 przebijanie barier w pasie rozdziału

km 413+475 do 413+650 przebijanie barier w pasie rozdziału

km 413+475 do 413+650 przebijanie barier w pasie rozdziału

km 413+475 do 413+650 przebijanie barier w pasie rozdziału

km 402+500 str. P teren budowy po wycince od strony drogi lokalnej

km 402+500 str. P teren budowy po wycince od strony drogi lokalnej

km 404+300 str. L odhumusowanie terenu budowy pod zaplecze budowy

km 404+300 str. L odhumusowanie terenu budowy pod zaplecze budowy

km 414+500 poszerzenie pasa ruchu w kierunku Łodzi

km 414+500 poszerzenie pasa ruchu w kierunku Łodzi

km 414+500 poszerzenie pasa ruchu w kierunku Łodzi

km 414+500 poszerzenie pasa ruchu w kierunku Łodzi

km 413+150 badanie zagęszczenia płytą VSS

km 413+150 badanie zagęszczenia płytą VSS

km 413+150 korytowanie pod poszerzenie jezdni

km 413+150 korytowanie pod poszerzenie jezdni

km 413+150 badanie zagęszczenia płytą VSS

km 413+150 badanie zagęszczenia płytą VSS

km 410+800 porządkowanie terenu budowy po wycince

km 410+800 porządkowanie terenu budowy po wycince

km 410+800 porządkowanie terenu budowy po wycince

km 410+800 porządkowanie terenu budowy po wycince

km 414+500 poszerzenie pasa ruchu w kierunku Katowic

km 414+500 poszerzenie pasa ruchu w kierunku Katowic

km 415+400 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 415+400 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 415+000 słupki kilometrażowego

km 415+000 słupki kilometrażowego

km 415+400 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 415+400 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 415+400 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 415+400 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 415+400 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 415+400 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 415+400 teren budowy po wycince

km 415+400 teren budowy po wycince

km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki

km 406+600 rębakowanie gałęzi z wycinki

km 406+600 rębakowanie gałęzi z wycinki

km 404+500 km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki oraz zaplecza Wykonawcy

km 404+500 km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki oraz zaplecza Wykonawcy

km 404+500 km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki oraz zaplecza Wykonawcy

km 404+500 km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki oraz zaplecza Wykonawcy

km 404+500 km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki oraz zaplecza Wykonawcy

km 404+500 km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki oraz zaplecza Wykonawcy

km 404+500 km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki oraz zaplecza Wykonawcy

km 404+500 km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki oraz zaplecza Wykonawcy

km 404+500 km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki oraz zaplecza Wykonawcy

km 404+500 km 409+000 przygotowanie terenu do składowania drewna z wycinki oraz zaplecza Wykonawcy

Script logo