Loga UE

/ Roboty drogowe

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie skrzyżowanie DK1 - Kościelec z dn. 02.04.2019r

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie skrzyżowanie DK1 - Kościelec z dn. 02.04.2019r

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie skrzyżowanie DK1 - Kościelec z dn. 02.04.2019r

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie skrzyżowanie DK1 - Kościelec z dn. 02.04.2019r

układanie warstwy podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 – Kościelec z dn. 04.04.2019r

układanie warstwy podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 – Kościelec z dn. 04.04.2019r

układanie warstwy podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 – Kościelec z dn. 04.04.2019r

układanie warstwy podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 – Kościelec z dn. 04.04.2019r

układanie warstwy podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 – Kościelec z dn. 04.04.2019r

układanie warstwy podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 – Kościelec z dn. 04.04.2019r

uprzątanie pozostałości pozrębowych km  410 +400 str L

uprzątanie pozostałości pozrębowych km 410 +400 str L

uprzątanie pozostałości pozrębowych km  410 +400 str L

uprzątanie pozostałości pozrębowych km 410 +400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

stary mop km 404+400 str L

km 404 +300 str P

km 404 +300 str P

km 404 +300 str P

km 404 +300 str P

km 402+700 str P

km 402+700 str P

km 402+700 str P

km 402+700 str P

km 402+700 str P

km 402+700 str P

km 402+700 str P

km 402+700 str P

km 402+700 str P

km 402+700 str P

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

rzeka Struga (Pijawka) ok km 406 + 600 str L i P tutaj m.in. budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

zakończone poszerzenie warstwa ścieralna, skrzyżowanie DK1 - Łochynia

zakończone poszerzenie warstwa ścieralna, skrzyżowanie DK1 - Łochynia

ścieralna na poszerzeniu skrzyżowanie DK1 - Kościelec

ścieralna na poszerzeniu skrzyżowanie DK1 - Kościelec

Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa  413+000 do 414+000

Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa 413+000 do 414+000

Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa  413+000 do 414+000

Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa 413+000 do 414+000

Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa  413+000 do 414+000

Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa 413+000 do 414+000

Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa  413+000 do 414+000

Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa 413+000 do 414+000

km 415+400 mulczowanie

km 415+400 mulczowanie

km 415+400 mulczowanie

km 415+400 mulczowanie

km 415+500 jedno z miejsc z przeznaczonych pod składowanie drewna

km 415+500 jedno z miejsc z przeznaczonych pod składowanie drewna

km 415+500 jedno z miejsc z przeznaczonych pod składowanie drewna

km 415+500 jedno z miejsc z przeznaczonych pod składowanie drewna

km 410+ 400 drugie z miejsc przeznaczonych pod składowanie drewna

km 410+ 400 drugie z miejsc przeznaczonych pod składowanie drewna

km 410+600 tymczasowe zabezpieczenia herpetologiczne

km 410+600 tymczasowe zabezpieczenia herpetologiczne

km 410+600 tymczasowe zabezpieczenia herpetologiczne

km 410+600 tymczasowe zabezpieczenia herpetologiczne

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy – ślady obecności bobrów

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy – ślady obecności bobrów

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy – ślady obecności bobrów

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy – ślady obecności bobrów

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy – ślady obecności bobrów

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy – ślady obecności bobrów

km 400+800 sąsiedztwo terenu budowy – ślady bytowości bobrów w lokalizacji zgłoszonej w roszczeniu przez Wykonawcę

km 400+800 sąsiedztwo terenu budowy – ślady bytowości bobrów w lokalizacji zgłoszonej w roszczeniu przez Wykonawcę

tama na Pijawce poza terenem budowy zgłodzona przez Wykonawcę

tama na Pijawce poza terenem budowy zgłodzona przez Wykonawcę

km  410+600 rzeka Pijawka oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo

km  410+600 rzeka Pijawka oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo

km  410+600 rzeka Pijawka oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo

km  410+600 rzeka Pijawka oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 404+400 planowane zaplecze Wykonawcy, zgłoszone miejsce składowania drewna

km 404+400 planowane zaplecze Wykonawcy, zgłoszone miejsce składowania drewna

km 404+400 planowane zaplecze Wykonawcy, zgłoszone miejsce składowania drewna

km 404+400 planowane zaplecze Wykonawcy, zgłoszone miejsce składowania drewna

km 404+400 planowane zaplecze Wykonawcy, zgłoszone miejsce składowania drewna

km 404+400 planowane zaplecze Wykonawcy, zgłoszone miejsce składowania drewna

strona L km 410+400

strona L km 410+400

strona L km 410+400

strona L km 410+400

strona P km 410+500 tama na Pijawce poza terenem budowy (zgłoszona przez Wykonawcę)

strona P km 410+500 tama na Pijawce poza terenem budowy (zgłoszona przez Wykonawcę)

str L km 404+400

str L km 404+400

str L km 404+400

str L km 404+400

str L km 404+400

str L km 404+400

str L km 404+400

str L km 404+400

str L km 404+400

str L km 404+400

str P km 410+400

str P km 410+400

str P km 410+400

str P km 410+400

str P km 415+300

str P km 415+300

str L km 410+400

str L km 410+400

strona L ok km 407+500

strona L ok km 407+500

strona L ok km 407+500

strona L ok km 407+500

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

otoczenie rzeki Pijawki str P+L km 410+800

str P km 404+300

str P km 404+300

str P km 412+600

str P km 412+600

str P km 412+600

str P km 412+600

Selektywne frezowanie warstw bitumicznych j.P. 414+650 do 414+730

Selektywne frezowanie warstw bitumicznych j.P. 414+650 do 414+730

Selektywne frezowanie warstw bitumicznych j.P. 414+650 do 414+730

Selektywne frezowanie warstw bitumicznych j.P. 414+650 do 414+730

Selektywne frezowanie warstw bitumicznych j.P. 414+650 do 414+730

Selektywne frezowanie warstw bitumicznych j.P. 414+650 do 414+730

Odhumusowanie drogi serwisowej DS16 0+200 do 0+ 250

Odhumusowanie drogi serwisowej DS16 0+200 do 0+ 250

Odhumusowanie drogi serwisowej DS16 0+200 do 0+ 250

Odhumusowanie drogi serwisowej DS16 0+200 do 0+ 250

str P 414+800

str P 414+800

str P 414+800

str P 414+800

str L 410+400

str L 410+400

str L 410+400

str L 410+400

str L 410+400

str L 410+400

str L 411+000

str L 411+000

str L 411+000

str L 411+000

str L 411+000

str L 411+000

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P i L okolice rzeki Pijawki: rzeka i płotki herpetologiczne

str P 410+400

str P 410+400

str P 410+400

str P 410+400

zgłoszona przez Wykonawcę tama bobrów na Pijawce, poza terenem budowy

zgłoszona przez Wykonawcę tama bobrów na Pijawce, poza terenem budowy

zgłoszona przez Wykonawcę tama bobrów na Pijawce, poza terenem budowy

zgłoszona przez Wykonawcę tama bobrów na Pijawce, poza terenem budowy

str P 412+600

str P 412+600

str P 412+600

str P 412+600

Odhumusowanie DS 16 0+600 do 0+750

Odhumusowanie DS 16 0+600 do 0+750

Odhumusowanie DS 16 0+600 do 0+750

Odhumusowanie DS 16 0+600 do 0+750

Odhumusowanie DS19 0+580

Odhumusowanie DS19 0+580

Odhumusowanie DS19 0+580

Odhumusowanie DS19 0+580

Odhumusowanie DS19 0+580

Odhumusowanie DS19 0+580

Odhumusowanie pasa technologicznego po stronie lewej A1 404+500 do 404+600

Odhumusowanie pasa technologicznego po stronie lewej A1 404+500 do 404+600

Odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów

Odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów

Odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów

Odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów

Odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów

Odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów

Zakończono frezowanie nawierzchni bitumicznej na jezdni prawej etap 411+700 do416+550

Zakończono frezowanie nawierzchni bitumicznej na jezdni prawej etap 411+700 do416+550

Zakończono frezowanie nawierzchni bitumicznej na jezdni prawej etap 411+700 do416+550

Zakończono frezowanie nawierzchni bitumicznej na jezdni prawej etap 411+700 do416+550

Opublikowano: pon, 08/04/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo