Loga UE

/ Roboty drogowe

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie skrzyżowanie DK1 - Kościelec

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie skrzyżowanie DK1 - Kościelec

Układanie warsty podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 - Kościelec

Układanie warsty podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 - Kościelec

Układanie warsty podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 - Kościelec

Układanie warsty podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 - Kościelec

Układanie warsty podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 - Kościelec

Układanie warsty podbudowy bitumicznej na poszerzeniu na skrzyżowaniu DK1 - Kościelec

Widok w kierunku autostrady z drogi lokalnej

Widok w kierunku autostrady z drogi lokalnej

km 410+400 str. L uprzątanie terenu po wycince

km 410+400 str. L uprzątanie terenu po wycince

km 410+400 str. L uprzątanie terenu po wycince

km 410+400 str. L uprzątanie terenu po wycince

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy

km 404+300 str. P pozostałości po wycince

km 404+300 str. P pozostałości po wycince

km 404+300 str. P pozostałości po wycince

km 404+300 str. P pozostałości po wycince

km 402+700 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince

km 402+700 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince

km 402+700 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince

km 402+700 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince

km 402+700 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince

km 402+700 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince

km 406+600 str P budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

km 406+600 str P budowa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych

Zakończenie poszerzenia jezdni - warstwa ścieralna, skrzyżowanie DK1 - Łochynia

Zakończenie poszerzenia jezdni - warstwa ścieralna, skrzyżowanie DK1 - Łochynia

Ułożona warstwa ścieralna na poszerzeniu jezdni na skrzyżowaniu DK1 - Kościelec

Ułożona warstwa ścieralna na poszerzeniu jezdni na skrzyżowaniu DK1 - Kościelec

km 413+000 do 414+000 Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa

km 413+000 do 414+000 Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa

km 413+000 do 414+000 Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa

km 413+000 do 414+000 Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa

km 413+000 do 414+000 Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa

km 413+000 do 414+000 Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa

km 413+000 do 414+000 Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa

km 413+000 do 414+000 Montaż separatorów ruchu jezdnia lewa

km 415+400 mulczowanie

km 415+400 mulczowanie

km 415+400 mulczowanie

km 415+400 mulczowanie

km 415+500 przygotowanie miejsc do składowania drewna

km 415+500 przygotowanie miejsc do składowania drewna

km 415+500 przygotowanie miejsc do składowania drewna

km 415+500 przygotowanie miejsc do składowania drewna

km 410+400 przygotowanie miejsc do składowania drewna

km 410+400 przygotowanie miejsc do składowania drewna

km 410+600 tymczasowe zabezpieczenie płotkami herpetologicznymi

km 410+600 tymczasowe zabezpieczenie płotkami herpetologicznymi

km 410+600 tymczasowe zabezpieczenie płotkami herpetologicznymi

km 410+600 tymczasowe zabezpieczenie płotkami herpetologicznymi

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy - ślady bytowania bobrów

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy - ślady bytowania bobrów

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy - ślady bytowania bobrów

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy - ślady bytowania bobrów

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy - ślady bytowania bobrów

km 402+750 sąsiedztwo terenu budowy - ślady bytowania bobrów

km 400+800 sąsiedztwo terenu budowy - ślady bytowania bobrów

km 400+800 sąsiedztwo terenu budowy - ślady bytowania bobrów

rzeka Pijawka - sąsiedztwo terenu budowy - ślady bytowania bobrów

rzeka Pijawka - sąsiedztwo terenu budowy - ślady bytowania bobrów

km 410+600 rzeka Pijawka i jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka i jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka i jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka i jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka i jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka i jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka i jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 410+600 rzeka Pijawka i jej bezpośrednie sąsiedztwo

km 404+400 przygotowania na zapleczu Wykonawcy

km 404+400 przygotowania na zapleczu Wykonawcy

km 404+400 przygotowania na zapleczu Wykonawcy

km 404+400 przygotowania na zapleczu Wykonawcy

km 404+400 przygotowania na zapleczu Wykonawcy

km 404+400 przygotowania na zapleczu Wykonawcy

km 410+400 str. L składowanie drewna po wycince, 18.04.2019

km 410+400 str. L składowanie drewna po wycince, 18.04.2019

km 410+400 str. P tama na rzece Pijawce poza terenem budowy, 18.04.2019

km 410+400 str. P tama na rzece Pijawce poza terenem budowy, 18.04.2019

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy, 18.04.2019

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy, 18.04.2019

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy, 18.04.2019

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy, 18.04.2019

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy, 18.04.2019

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy, 18.04.2019

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy, 18.04.2019

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy, 18.04.2019

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy, 18.04.2019

km 404+400 str. L przygotowanie zaplecza budowy, 18.04.2019

km 410+400 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 410+400 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 410+400 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 410+400 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 415+300 str. P składowanie humusu

km 415+300 str. P składowanie humusu

km 410+400 str. L uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 410+400 str. L uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 407+500 str. L uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 407+500 str. L uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 407+500 str. L uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 407+500 str. L uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 410+800 otoczenie rzeki Pijawki, 18.04.2019

km 410+800 otoczenie rzeki Pijawki, 18.04.2019

km 410+800 otoczenie rzeki Pijawki, 18.04.2019

km 410+800 otoczenie rzeki Pijawki, 18.04.2019

km 410+800 otoczenie rzeki Pijawki, 18.04.2019

km 410+800 otoczenie rzeki Pijawki, 18.04.2019

km 404+300 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 404+300 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince, 18.04.2019

km 414+650 do 414+730 selektywne frezowanie warstw bitumicznych, 18.04.2019

km 414+650 do 414+730 selektywne frezowanie warstw bitumicznych, 18.04.2019

km 414+650 do 414+730 selektywne frezowanie warstw bitumicznych, 18.04.2019

km 414+650 do 414+730 selektywne frezowanie warstw bitumicznych, 18.04.2019

km 414+650 do 414+730 selektywne frezowanie warstw bitumicznych, 18.04.2019

km 414+650 do 414+730 selektywne frezowanie warstw bitumicznych, 18.04.2019

DS16 km 0+200 do 0+ 250 odhumusowywanie drogi serwisowej, 18.04.2019

DS16 km 0+200 do 0+ 250 odhumusowywanie drogi serwisowej, 18.04.2019

DS16 km 0+200 do 0+ 250 odhumusowywanie drogi serwisowej, 18.04.2019

DS16 km 0+200 do 0+ 250 odhumusowywanie drogi serwisowej, 18.04.2019

km 414+800 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince, 25.04.2019

km 414+800 str. P uprzątanie terenu budowy po wycince, 25.04.2019

km 410+400 str. L skadowanie drewna po wycince, 25.04.2019

km 410+400 str. L skadowanie drewna po wycince, 25.04.2019

km 411+000 str. L skadowanie drewna po wycince, 25.04.2019

km 411+000 str. L skadowanie drewna po wycince, 25.04.2019

okolice cieku Pijawka, zabezpieczenia herpetologiczne, 25.04.2019

okolice cieku Pijawka, zabezpieczenia herpetologiczne, 25.04.2019

okolice cieku Pijawka, zabezpieczenia herpetologiczne, 25.04.2019

okolice cieku Pijawka, zabezpieczenia herpetologiczne, 25.04.2019

okolice cieku Pijawka, zabezpieczenia herpetologiczne, 25.04.2019

okolice cieku Pijawka, zabezpieczenia herpetologiczne, 25.04.2019

okolice cieku Pijawka, zabezpieczenia herpetologiczne, 25.04.2019

okolice cieku Pijawka, zabezpieczenia herpetologiczne, 25.04.2019

km 410+400 str. P porządkowanie terenu po wycince, 25.04.2019

km 410+400 str. P porządkowanie terenu po wycince, 25.04.2019

ciek Pijawka, 25.04.2019

ciek Pijawka, 25.04.2019

odhumusowanie DS 16 0+600 do 0+750, 25.04.2019

odhumusowanie DS 16 0+600 do 0+750, 25.04.2019

odhumusowanie DS 16 0+600 do 0+750, 25.04.2019

odhumusowanie DS 16 0+600 do 0+750, 25.04.2019

odhumusowanie DS 19 0+580, 25.04.2019

odhumusowanie DS 19 0+580, 25.04.2019

odhumusowanie DS 19 0+580, 25.04.2019

odhumusowanie DS 19 0+580, 25.04.2019

odhumusowanie DS 19 0+580, 25.04.2019

odhumusowanie DS 19 0+580, 25.04.2019

km 4004+500 do 404+600 odhumusowanie pasa technologicznego po stronie lewej, 25.04.2019

km 4004+500 do 404+600 odhumusowanie pasa technologicznego po stronie lewej, 25.04.2019

odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów, 25.04.2019

odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów, 25.04.2019

odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów, 25.04.2019

odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów, 25.04.2019

odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów, 25.04.2019

odhumusowanie łącznicy BC 0+700 do 0+800 węzeł Mykanów, 25.04.2019

km 411+700 do 416+550 zakończenie frezowania nawierzchni bitumicznej na jezdni prawej A1, 25.04.2019

km 411+700 do 416+550 zakończenie frezowania nawierzchni bitumicznej na jezdni prawej A1, 25.04.2019

km 411+700 do 416+550 zakończenie frezowania nawierzchni bitumicznej na jezdni prawej A1, 25.04.2019

km 411+700 do 416+550 zakończenie frezowania nawierzchni bitumicznej na jezdni prawej A1, 25.04.2019

Script logo