Loga UE

/ Roboty drogowe

km 414+800 str. P odhumusowanie w rejonie węzła Mykanów, 02.05.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie w rejonie węzła Mykanów, 02.05.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie w rejonie węzła Mykanów, 02.05.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie w rejonie węzła Mykanów, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 411+500 str. L składowanie pozostałości po wycince, 02.05.2019

km 411+500 str. L składowanie pozostałości po wycince, 02.05.2019

km 411+500 str. L składowanie pozostałości po wycince, 02.05.2019

km 411+500 str. L składowanie pozostałości po wycince, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 403+200 str. L stan placu budowy po wycince, 02.05.2019

km 403+200 str. L stan placu budowy po wycince, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 402+700 str. P pozostałości po wycince drzew, 02.05.2019

km 402+700 str. P pozostałości po wycince drzew, 02.05.2019

km 402+700 str. P pozostałości po wycince drzew, 02.05.2019

km 402+700 str. P pozostałości po wycince drzew, 02.05.2019

km 402+100 str. P DP 1002S, 02.05.2019

km 402+100 str. P DP 1002S, 02.05.2019

km 402+100 str. P DP 1002S, 02.05.2019

km 402+100 str. P DP 1002S, 02.05.2019

km 410+400 str. P składowisko drewna po wycince, 02.05.2019

km 410+400 str. P składowisko drewna po wycince, 02.05.2019

stan rzeki Pijawka, 02.05.2019

stan rzeki Pijawka, 02.05.2019

km 413+000, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 413+000, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 413+000, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 410+500, rzeka Pijawka, 07.05.2019

km 410+500, rzeka Pijawka, 07.05.2019

km 409+000 str. P, pozostałości po wycince, 07.05.2019

km 409+000 str. P, pozostałości po wycince, 07.05.2019

km 409+000 str. L, wywożenie odpadów pozrębowych, 07.05.2019

km 409+000 str. L, wywożenie odpadów pozrębowych, 07.05.2019

km 409+000 str. L, wywożenie odpadów pozrębowych, 07.05.2019

km 409+000 str. L, wywożenie odpadów pozrębowych, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 402+300 str. P, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 402+300 str. P, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 402+300 str. P, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 402+300 str. P, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

Zbiornik ZZ01, 13.05.2019

Zbiornik ZZ01, 13.05.2019

Zbiornik ZZ01, 13.05.2019

Zbiornik ZZ01, 13.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.19, odhumusowanie, 16.05.2019

DS.19, odhumusowanie, 16.05.2019

DS.19, odhumusowanie, 16.05.2019

DS.19, odhumusowanie, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

Script logo