Loga UE

/ Roboty drogowe

km 414+800 str. P odhumusowanie w rejonie węzła Mykanów, 02.05.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie w rejonie węzła Mykanów, 02.05.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie w rejonie węzła Mykanów, 02.05.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie w rejonie węzła Mykanów, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 415+400 str. P składowanie humusu, 02.05.2019

km 411+500 str. L składowanie pozostałości po wycince, 02.05.2019

km 411+500 str. L składowanie pozostałości po wycince, 02.05.2019

km 411+500 str. L składowanie pozostałości po wycince, 02.05.2019

km 411+500 str. L składowanie pozostałości po wycince, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 410+650 rzeka Pijawka i jej otoczenia, 02.05.2019

km 403+200 str. L stan placu budowy po wycince, 02.05.2019

km 403+200 str. L stan placu budowy po wycince, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 404+300 str. L przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy, 02.05.2019

km 402+700 str. P pozostałości po wycince drzew, 02.05.2019

km 402+700 str. P pozostałości po wycince drzew, 02.05.2019

km 402+700 str. P pozostałości po wycince drzew, 02.05.2019

km 402+700 str. P pozostałości po wycince drzew, 02.05.2019

km 402+100 str. P DP 1002S, 02.05.2019

km 402+100 str. P DP 1002S, 02.05.2019

km 402+100 str. P DP 1002S, 02.05.2019

km 402+100 str. P DP 1002S, 02.05.2019

km 410+400 str. P składowisko drewna po wycince, 02.05.2019

km 410+400 str. P składowisko drewna po wycince, 02.05.2019

stan rzeki Pijawka, 02.05.2019

stan rzeki Pijawka, 02.05.2019

km 413+000, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 413+000, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000 do 413+600 str. L, odhumusowanie drogi technologicznej, 07.05.2019

km 413+000, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 413+000, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 410+500, rzeka Pijawka, 07.05.2019

km 410+500, rzeka Pijawka, 07.05.2019

km 409+000 str. P, pozostałości po wycince, 07.05.2019

km 409+000 str. P, pozostałości po wycince, 07.05.2019

km 409+000 str. L, wywożenie odpadów pozrębowych, 07.05.2019

km 409+000 str. L, wywożenie odpadów pozrębowych, 07.05.2019

km 409+000 str. L, wywożenie odpadów pozrębowych, 07.05.2019

km 409+000 str. L, wywożenie odpadów pozrębowych, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 407+500 str. L, zrębkowanie gałęzi, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 404+200 str. L, przygotowanie terenu pod zaplecze Wykonawcy, 07.05.2019

km 402+300 str. P, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 402+300 str. P, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 402+300 str. P, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

km 402+300 str. P, zabezpieczenia herpetologiczne, 07.05.2019

Zbiornik ZZ01, 13.05.2019

Zbiornik ZZ01, 13.05.2019

Zbiornik ZZ01, 13.05.2019

Zbiornik ZZ01, 13.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

Zbiornik ZZ01, 15.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

rejon rzeki Pijawka, kontrola pułapek herpetologicznych, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.16, odhumusowanie, 13.05.2019

DS.19, odhumusowanie, 16.05.2019

DS.19, odhumusowanie, 16.05.2019

DS.19, odhumusowanie, 16.05.2019

DS.19, odhumusowanie, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

km 415+800 do 416+300, roboty ziemne, 16.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, organizacja robót, 23.05.2019

węzeł Mykanów, organizacja robót, 23.05.2019

węzeł Mykanów, organizacja robót, 23.05.2019

węzeł Mykanów, organizacja robót, 23.05.2019

węzeł Mykanów, organizacja robót, 23.05.2019

węzeł Mykanów, organizacja robót, 23.05.2019

km 410+400 str. L, miejsce składowania drewna, 23.05.2019

km 410+400 str. L, miejsce składowania drewna, 23.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

węzeł Mykanów, wzmocnienie podłoża pod nasyp łącznicy BC, 21.05.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 23.05.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 23.05.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 23.05.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 23.05.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 23.05.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 23.05.2019

km 403+150 str. L odhumusowanie pod drogi technologiczne, 21.05.2019

km 403+150 str. L odhumusowanie pod drogi technologiczne, 21.05.2019

km 403+150 str. L odhumusowanie pod drogi technologiczne, 21.05.2019

km 403+150 str. L odhumusowanie pod drogi technologiczne, 21.05.2019

km 404+300 str. L, przygotowanie zaplecza budowy Wykonawacy,

km 404+300 str. L, przygotowanie zaplecza budowy Wykonawacy,

km 404+300 str. L, przygotowanie zaplecza budowy Wykonawacy,

km 404+300 str. L, przygotowanie zaplecza budowy Wykonawacy,

km 404+300 str. L, przygotowanie zaplecza budowy Wykonawacy,

km 404+300 str. L, przygotowanie zaplecza budowy Wykonawacy,

km 410+400 str. P, miejsce składowania drewna, 23.05.2019

km 410+400 str. P, miejsce składowania drewna, 23.05.2019

tama na Pijawce, 23.05.2019

tama na Pijawce, 23.05.2019

km 406+250 do 406+400 str. P odhumusowanie pasa technologicznego, 30.05.2019

km 406+250 do 406+400 str. P odhumusowanie pasa technologicznego, 30.05.2019

DS.06 odhumusowanie, 30.05.2019

DS.06 odhumusowanie, 30.05.2019

DS.06 odhumusowanie, 30.05.2019

DS.06 odhumusowanie, 30.05.2019

DS.06-2 odhumusowanie, 30.05.2019

DS.06-2 odhumusowanie, 30.05.2019

DS.06-2 odhumusowanie, 30.05.2019

DS.06-2 odhumusowanie, 30.05.2019

km 415+700 do 415+850 str. L i P odhumusowanie i wykop, 30.05.2019

km 415+700 do 415+850 str. L i P odhumusowanie i wykop, 30.05.2019

km 415+700 do 415+850 str. L i P odhumusowanie i wykop, 30.05.2019

km 415+700 do 415+850 str. L i P odhumusowanie i wykop, 30.05.2019

km 415+700 do 415+850 str. L i P odhumusowanie i wykop, 30.05.2019

km 415+700 do 415+850 str. L i P odhumusowanie i wykop, 30.05.2019

km 415+700 do 415+850 str. L i P odhumusowanie i wykop, 30.05.2019

km 415+700 do 415+850 str. L i P odhumusowanie i wykop, 30.05.2019

Węzeł Mykanów odhumusowanie ronda wraz z wlotami, 30.05.2019

Węzeł Mykanów odhumusowanie ronda wraz z wlotami, 30.05.2019

Węzeł Mykanów odhumusowanie ronda wraz z wlotami, 30.05.2019

Węzeł Mykanów odhumusowanie ronda wraz z wlotami, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC stabilizacja podłoża pod nasyp, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC stabilizacja podłoża pod nasyp, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC stabilizacja podłoża pod nasyp, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC stabilizacja podłoża pod nasyp, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC roboty ziemne, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC roboty ziemne, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC roboty ziemne, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC roboty ziemne, 30.05.2019

WBT Radomsko zaroby próbne, 30.05.2019

WBT Radomsko zaroby próbne, 30.05.2019

WBT Radomsko zaroby próbne, 30.05.2019

WBT Radomsko zaroby próbne, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC stabilizacja podłoża pod nasyp, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC stabilizacja podłoża pod nasyp, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC stabilizacja podłoża pod nasyp, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC stabilizacja podłoża pod nasyp, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC stabilizacja podłoża pod nasyp, 30.05.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC stabilizacja podłoża pod nasyp, 30.05.2019

Script logo