Loga UE

/ Roboty drogowe

km 414+800 str. P odhumusowanie, 06.06.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie, 06.06.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie, 06.06.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie, 06.06.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie, 06.06.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie, 06.06.2019

węzeł Mykanów, odhumusowanie, 06.06.2019

węzeł Mykanów, odhumusowanie, 06.06.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie, 06.06.2019

km 414+800 str. P odhumusowanie, 06.06.2019

km 413+500 str. L stan zabezpieczeń herpetologicznych, 06.06.2019

km 413+500 str. L stan zabezpieczeń herpetologicznych, 06.06.2019

km 413+500 str. L stan zabezpieczeń herpetologicznych, 06.06.2019

km 413+500 str. L stan zabezpieczeń herpetologicznych, 06.06.2019

km 413+500 str P odhumusowanie, 06.06.2019

km 413+500 str P odhumusowanie, 06.06.2019

km 411+500 str P składowanie humusu, 06.06.2019

km 411+500 str P składowanie humusu, 06.06.2019

km 404+400 przygotowania zaplecza budowy, 06.06.2019

km 404+400 przygotowania zaplecza budowy, 06.06.2019

km 404+400 przygotowania zaplecza budowy, 06.06.2019

km 404+400 przygotowania zaplecza budowy, 06.06.2019

km 404+400 przygotowania zaplecza budowy, 06.06.2019

km 404+400 przygotowania zaplecza budowy, 06.06.2019

km 404+400 przygotowania zaplecza budowy, 06.06.2019

km 404+400 przygotowania zaplecza budowy, 06.06.2019

rzeka Pijjawka, 06.06.2019

rzeka Pijjawka, 06.06.2019

km 402+200 str. P, składowisko odpadów po wycince, 06.06.2019

km 402+200 str. P, składowisko odpadów po wycince, 06.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, humusowanie, 05.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, humusowanie, 05.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, humusowanie, 05.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, humusowanie, 05.06.2019

DS.07, odhumusowanie, 05.06.2019

DS.07, odhumusowanie, 05.06.2019

DS.07, odhumusowanie, 05.06.2019

DS.07, odhumusowanie, 05.06.2019

DS.06, odhumusowanie, 05.06.2019

DS.06, odhumusowanie, 05.06.2019

km 413+700 do 413+900 str. P, odhumusowanie, 05.06.2019

km 413+700 do 413+900 str. P, odhumusowanie, 05.06.2019

km 413+700 do 413+900 str. P, odhumusowanie, 05.06.2019

km 413+700 do 413+900 str. P, odhumusowanie, 05.06.2019

km 413+800, zagęszczenie podłoża pod nasyp DS.16, 10.06.2019

km 413+800, zagęszczenie podłoża pod nasyp DS.16, 10.06.2019

km 413+800, zagęszczenie podłoża pod nasyp DS.16, 10.06.2019

km 413+800, zagęszczenie podłoża pod nasyp DS.16, 10.06.2019

łącznica BC, zagęszczenie warstw nasypy, 10.06.2019

łącznica BC, zagęszczenie warstw nasypy, 10.06.2019

łącznica BC, zagęszczenie warstw nasypy, 10.06.2019

łącznica BC, zagęszczenie warstw nasypy, 10.06.2019

łącznica D, badanie płytą VSS, 10.06.2019

łącznica D, badanie płytą VSS, 10.06.2019

łącznica D, badanie płytą VSS, 10.06.2019

łącznica D, badanie płytą VSS, 10.06.2019

łacznica D, wykonywanie warstwy nasypu, 10.06.2019

łacznica D, wykonywanie warstwy nasypu, 10.06.2019

km 414+000,wykonywanie warstwy nasypu, 10.06.2019

km 414+000,wykonywanie warstwy nasypu, 10.06.2019

km 411+500 str. L, miejsce składowania odpadów po wycince, 13.06.2019

km 411+500 str. L, miejsce składowania odpadów po wycince, 13.06.2019

km 411+500 str. L, miejsce składowania odpadów po wycince, 13.06.2019

km 411+500 str. L, miejsce składowania odpadów po wycince, 13.06.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 13.06.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 13.06.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 13.06.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 13.06.2019

km 404+400, "stary MOP", 13.06.2019

km 404+400, "stary MOP", 13.06.2019

km 404+400, "stary MOP", 13.06.2019

km 404+400, "stary MOP", 13.06.2019

km 404+400, "stary MOP", 13.06.2019

km 404+400, "stary MOP", 13.06.2019

km 404+400, "stary MOP", 13.06.2019

km 404+400, "stary MOP", 13.06.2019

km 404+400, "stary MOP", 13.06.2019

km 404+400, "stary MOP", 13.06.2019

km 402+200, pozostałości po wycince, 13.06.2019

km 402+200, pozostałości po wycince, 13.06.2019

km 404+300, odhumusowanie drogi serwisowej, 13.06.2019

km 404+300, odhumusowanie drogi serwisowej, 13.06.2019

okolice rzeki Pijawka, płotki herpetologiczne, 13.06.2019

okolice rzeki Pijawka, płotki herpetologiczne, 13.06.2019

okolice rzeki Pijawka, płotki herpetologiczne, 13.06.2019

okolice rzeki Pijawka, płotki herpetologiczne, 13.06.2019

rzeka Pijawka, 13.06.2019

rzeka Pijawka, 13.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 19.06.2019

Rondo w ciągu drogi DP 1059, 19.06.2019

Rondo w ciągu drogi DP 1059, 19.06.2019

Budowa nasypu TG, 19.06.2019

Budowa nasypu TG, 19.06.2019

Węzeł Mykanów - łącznica BC, 19.06.2019

Węzeł Mykanów - łącznica BC, 19.06.2019

Węzeł Mykanów - łącznica BC, 19.06.2019

Węzeł Mykanów - łącznica BC, 19.06.2019

Węzeł Mykanów - łącznica BC, 19.06.2019

Węzeł Mykanów - łącznica BC, 19.06.2019

Węzeł Mykanów - łącznica BC, 19.06.2019

Węzeł Mykanów - łącznica BC, 19.06.2019

Węzeł Mykanów - łącznica BC, 19.06.2019

Węzeł Mykanów - łącznica BC, 19.06.2019

km 414+300, wykonanie wykopu, 19.06.2019

km 414+300, wykonanie wykopu, 19.06.2019

km 414+300, wykonanie wykopu, 19.06.2019

km 414+300, wykonanie wykopu, 19.06.2019

km 414+300, wykonanie wykopu, 19.06.2019

km 414+300, wykonanie wykopu, 19.06.2019

km 414+300, wykonanie wykopu, 19.06.2019

km 414+300, wykonanie wykopu, 19.06.2019

DS.16, wykonanie nasypu, 19.06.2019

DS.16, wykonanie nasypu, 19.06.2019

DS.16, wykonanie nasypu, 19.06.2019

DS.16, wykonanie nasypu, 19.06.2019

DS.16, wykonanie nasypu, 19.06.2019

DS.16, wykonanie nasypu, 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 26.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 26.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 26.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 26.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 26.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie, 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt, odhumusowanie, 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt, odhumusowanie, 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt, odhumusowanie, 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt, odhumusowanie, 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt, odhumusowanie, 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt, odhumusowanie, 26.06.2019

km 404+400 str. L, odhumusowanie, 26.06.2019

km 404+400 str. L, odhumusowanie, 26.06.2019

km 404+400 str. L, odhumusowanie, 26.06.2019

km 404+400 str. L, odhumusowanie, 26.06.2019

km 404+300 str. L, odhumusowanie, 26.06.2019

km 404+300 str. L, odhumusowanie, 26.06.2019

km 404+300 str. L, odhumusowanie, 26.06.2019

km 404+300 str. L, odhumusowanie, 26.06.2019

km 410+400 str. P, 26.06.2019

km 410+400 str. P, 26.06.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, wykonanie nasypów,  26.06.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, wykonanie nasypów, 26.06.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, wykonanie nasypów,  26.06.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, wykonanie nasypów, 26.06.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, wykonanie nasypów,  26.06.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, wykonanie nasypów, 26.06.2019

Badanie płytą VSS, 25.06.2019

Badanie płytą VSS, 25.06.2019

Badanie płytą VSS, 25.06.2019

Badanie płytą VSS, 25.06.2019

km 401+200, przebijanie barier, 27.06.2019

km 401+200, przebijanie barier, 27.06.2019

km 413+600, wykonanie nasypu, 27.06.2019

km 413+600, wykonanie nasypu, 27.06.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, wykonanie nasypów, 25.06.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, wykonanie nasypów, 25.06.2019

DP 1059S, badanie płytą VSS, 25.06.2019

DP 1059S, badanie płytą VSS, 25.06.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, wykonanie nasypów, 25.06.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, wykonanie nasypów, 25.06.2019

Script logo