Loga UE

/ Roboty drogowe

Przebijanie barier w pasie rozdziału w km 408+100 04.07.2019

Przebijanie barier w pasie rozdziału w km 408+100 04.07.2019

Odhumusowanie w km 411+900 04.07.2019

Odhumusowanie w km 411+900 04.07.2019

Odhumusowanie w km 412+200  04.07.2019

Odhumusowanie w km 412+200 04.07.2019

Km 411+999 do 412+020 stabilizacja podłoża 04.07.2019

Km 411+999 do 412+020 stabilizacja podłoża 04.07.2019

Km 411+999 do 412+020 stabilizacja podłoża 04.07.2019

Km 411+999 do 412+020 stabilizacja podłoża 04.07.2019

Km 412+095 do 412+045 stabilizacja podłoża 04.07.2019

Km 412+095 do 412+045 stabilizacja podłoża 04.07.2019

Km 412+095 do 412+045 stabilizacja podłoża 04.07.2019

Km 412+095 do 412+045 stabilizacja podłoża 04.07.2019

km 413+060 do 413+600 03.07.2019

km 413+060 do 413+600 03.07.2019

km 413+060 do 413+600 03.07.2019

km 413+060 do 413+600 03.07.2019

km 414+200 str. P  03.07.2019

km 414+200 str. P 03.07.2019

km 414+200 str. P  03.07.2019

km 414+200 str. P 03.07.2019

Wykop w km 414+200 str. P	03.07.2019

Wykop w km 414+200 str. P 03.07.2019

Wykop w km 414+200 str. P	03.07.2019

Wykop w km 414+200 str. P 03.07.2019

Budowa warstwy nasypu Łącznica BC str. P	03.07.2019

Budowa warstwy nasypu Łącznica BC str. P 03.07.2019

Budowa warstwy nasypu Łącznica BC str. P	03.07.2019

Budowa warstwy nasypu Łącznica BC str. P 03.07.2019

Rondo Dp 1059s 03.07.2019

Rondo Dp 1059s 03.07.2019

Rondo Dp 1059s 03.07.2019

Rondo Dp 1059s 03.07.2019

węzeł Mykanów Łącznica B-C str. L  03.07.2019

węzeł Mykanów Łącznica B-C str. L 03.07.2019

węzeł Mykanów Łącznica B-C str. L  03.07.2019

węzeł Mykanów Łącznica B-C str. L 03.07.2019

węzeł Mykanów Łącznica B-C str. L  03.07.2019

węzeł Mykanów Łącznica B-C str. L 03.07.2019

węzeł Mykanów Łącznica B-C str. P 03.07.2019

węzeł Mykanów Łącznica B-C str. P 03.07.2019

wprowadzenie TOR 04.07.2019

wprowadzenie TOR 04.07.2019

Przebijanie barier w pasie rozdziału w km 408+100 04.07.2019

Przebijanie barier w pasie rozdziału w km 408+100 04.07.2019

Przebijanie barier w pasie rozdziału w km 408+100 04.07.2019

Przebijanie barier w pasie rozdziału w km 408+100 04.07.2019

DP 1059S badanie ulepszonej warstwy nasypu - warstwa 9

DP 1059S badanie ulepszonej warstwy nasypu - warstwa 9

DP 1059S badanie ulepszonej warstwy nasypu - warstwa 9

DP 1059S badanie ulepszonej warstwy nasypu - warstwa 9

Łącznica BC - warstwa 4

Łącznica BC - warstwa 4

Łącznica BC - warstwa 4

Łącznica BC - warstwa 4

Poszerzanie pod obiekt WD 344

Poszerzanie pod obiekt WD 344

Poszerzanie pod obiekt WD 344

Poszerzanie pod obiekt WD 344

DS16 w km 1+500 do 1+550

DS16 w km 1+500 do 1+550

DS16 w km 1+500 do 1+550

DS16 w km 1+500 do 1+550

Podłoże pod nasyp w km od 413+465 do 413+615

Podłoże pod nasyp w km od 413+465 do 413+615

Podłoże pod nasyp w km od 413+465 do 413+615

Podłoże pod nasyp w km od 413+465 do 413+615

Demontaż barier w km 414+800  10.07.2019

Demontaż barier w km 414+800 10.07.2019

Budowa nasypu Łącznica BC 10.07.2019

Budowa nasypu Łącznica BC 10.07.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 11.07.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 11.07.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 11.07.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 11.07.2019

„Stary MOP” w km 404+400 11.07.2019

„Stary MOP” w km 404+400 11.07.2019

„Stary MOP” w km 404+400 11.07.2019

„Stary MOP” w km 404+400 11.07.2019

„Stary MOP” w km 404+400 11.07.2019

„Stary MOP” w km 404+400 11.07.2019

km 403+400 str. P 11.07.2019

km 403+400 str. P 11.07.2019

km 403+400 str. P 11.07.2019

km 403+400 str. P 11.07.2019

km 402+200 str.P 11.07.2019

km 402+200 str.P 11.07.2019

km 410+400 str. P 11.07.2019

km 410+400 str. P 11.07.2019

Węzeł Mykanów ŁBC badanie podłoża gruntowego

Węzeł Mykanów ŁBC badanie podłoża gruntowego

Węzeł Mykanów ŁBC badanie podłoża gruntowego

Węzeł Mykanów ŁBC badanie podłoża gruntowego

Węzeł Mykanów ŁBC badanie podłoża gruntowego

Węzeł Mykanów ŁBC badanie podłoża gruntowego

Węzeł Mykanów rondo DP1059s warstwa II  17.07.2019

Węzeł Mykanów rondo DP1059s warstwa II 17.07.2019

Węzeł Mykanów rondo DP1059s warstwa II  17.07.2019

Węzeł Mykanów rondo DP1059s warstwa II 17.07.2019

Budowa nasypu Węzeł Mykanów ŁBC  16.07.2019

Budowa nasypu Węzeł Mykanów ŁBC 16.07.2019

Węzeł Mykanów Rondo DP1059s 16.07.2019

Węzeł Mykanów Rondo DP1059s 16.07.2019

Składowanie drewna w km 406+700 str. L 18.07.2019

Składowanie drewna w km 406+700 str. L 18.07.2019

Węzeł Mykanów ŁBC 17.07.2019

Węzeł Mykanów ŁBC 17.07.2019

Węzeł Mykanów ŁBC 17.07.2019

Węzeł Mykanów ŁBC 17.07.2019

Węzeł Mykanów ŁBC 17.07.2019

Węzeł Mykanów ŁBC 17.07.2019

Poszerzenie pod wiadukt WD 344 17.07.2019

Poszerzenie pod wiadukt WD 344 17.07.2019

Poszerzenie pod wiadukt WD 344 17.07.2019

Poszerzenie pod wiadukt WD 344 17.07.2019

Zbiornik zastępczy dla płazów ZZ01 18.07.2019

Zbiornik zastępczy dla płazów ZZ01 18.07.2019

Zbiornik zastępczy dla płazów ZZ01 18.07.2019

Zbiornik zastępczy dla płazów ZZ01 18.07.2019

Stary MOP w km 404+400 str. L 18.07.2019

Stary MOP w km 404+400 str. L 18.07.2019

- Rzeka Pijawka 18.07.2019

- Rzeka Pijawka 18.07.2019

Stabilizowane podłoże w km 412+000 do 412+430 str. L 18.07.2019

Stabilizowane podłoże w km 412+000 do 412+430 str. L 18.07.2019

Stabilizowane podłoże w km 412+000 do 412+430 str. L 18.07.2019

Stabilizowane podłoże w km 412+000 do 412+430 str. L 18.07.2019

Stabilizowane podłoże w km 412+000 do 412+430 str. L 18.07.2019

Stabilizowane podłoże w km 412+000 do 412+430 str. L 18.07.2019

Wykop fundamentowy Obiekt WD-351	 24.07.2019

Wykop fundamentowy Obiekt WD-351 24.07.2019

Wykop fundamentowy Obiekt WD-351	 24.07.2019

Wykop fundamentowy Obiekt WD-351 24.07.2019

Budowa nasypu w km 	412+100 str.P	25.07.2019

Budowa nasypu w km 412+100 str.P 25.07.2019

Budowa nasypu w km 	412+100 str.L  25.07.2019

Budowa nasypu w km 412+100 str.L 25.07.2019

Podbudowa na poszerzeniach koniecznych do wdrożenia TOR w okolicy stacji ORLEN  25.07.2019

Podbudowa na poszerzeniach koniecznych do wdrożenia TOR w okolicy stacji ORLEN 25.07.2019

Podbudowa na poszerzeniach koniecznych do wdrożenia TOR w okolicy stacji ORLEN  25.07.2019

Podbudowa na poszerzeniach koniecznych do wdrożenia TOR w okolicy stacji ORLEN 25.07.2019

Podbudowa na poszerzeniach koniecznych do wdrożenia TOR w okolicy stacji ORLEN  25.07.2019

Podbudowa na poszerzeniach koniecznych do wdrożenia TOR w okolicy stacji ORLEN 25.07.2019

A1 str L 410+400 25.07.2019

A1 str L 410+400 25.07.2019

Tymczasowe poszerzenie jezdni 25.07.2019

Tymczasowe poszerzenie jezdni 25.07.2019

Odhumusowanie skarpy A1 oraz DP1018S 25.07.2019

Odhumusowanie skarpy A1 oraz DP1018S 25.07.2019

Budowa nasypu ŁBC węzeł Mykanów 25.07.2019

Budowa nasypu ŁBC węzeł Mykanów 25.07.2019

Budowa nasypu ŁBC węzeł Mykanów 25.07.2019

Budowa nasypu ŁBC węzeł Mykanów 25.07.2019

Budowa nasypów DP1059S wraz z rondem 25.07.2019

Budowa nasypów DP1059S wraz z rondem 25.07.2019

Budowa nasypów DP1059S wraz z rondem 25.07.2019

Budowa nasypów DP1059S wraz z rondem 25.07.2019

Opublikowano: pon, 08/07/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo