Loga UE

/ Roboty drogowe

km 408+100 przebijanie barier w pasie rozdziału, 04.07.2019

km 408+100 przebijanie barier w pasie rozdziału, 04.07.2019

km 411+900 odhumusowanie, 04.07.2019

km 411+900 odhumusowanie, 04.07.2019

km 412+200 odhumusowanie, 04.07.2019

km 412+200 odhumusowanie, 04.07.2019

km 411+990 do 412+020 stabilizacja podłoża, 04.07.2019

km 411+990 do 412+020 stabilizacja podłoża, 04.07.2019

km 411+990 do 412+020 stabilizacja podłoża, 04.07.2019

km 411+990 do 412+020 stabilizacja podłoża, 04.07.2019

km 412+095 do 412+045 stabilizacja podłoża, 04.07.2019

km 412+095 do 412+045 stabilizacja podłoża, 04.07.2019

km 412+095 do 412+045 stabilizacja podłoża, 04.07.2019

km 412+095 do 412+045 stabilizacja podłoża, 04.07.2019

km 413+060 do 413+600, 03.07.2019

km 413+060 do 413+600, 03.07.2019

km 413+060 do 413+600, 03.07.2019

km 413+060 do 413+600, 03.07.2019

km 414+200 str. P, 03.07.2019

km 414+200 str. P, 03.07.2019

km 414+200 str. P, 03.07.2019

km 414+200 str. P, 03.07.2019

km 414+200 str. P, wykop, 03.07.2019

km 414+200 str. P, wykop, 03.07.2019

km 414+200 str. P, wykop, 03.07.2019

km 414+200 str. P, wykop, 03.07.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

Węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

Węzeł Mykanów, rondo DP 1059S, 03.07.2019

Węzeł Mykanów, rondo DP 1059S, 03.07.2019

Węzeł Mykanów, rondo DP 1059S, 03.07.2019

Węzeł Mykanów, rondo DP 1059S, 03.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, 03.07.2019

wprowadzanie TOR, 04.07.2019

wprowadzanie TOR, 04.07.2019

km 408+100 przebijanie barier w pasie rozdziału, 04.07.2019

km 408+100 przebijanie barier w pasie rozdziału, 04.07.2019

km 408+100 przebijanie barier w pasie rozdziału, 04.07.2019

km 408+100 przebijanie barier w pasie rozdziału, 04.07.2019

DP 1059S, badanie ulepszonej warstwy nasypu, 10.07.2019

DP 1059S, badanie ulepszonej warstwy nasypu, 10.07.2019

DP 1059S, badanie ulepszonej warstwy nasypu, 10.07.2019

DP 1059S, badanie ulepszonej warstwy nasypu, 10.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, budowa nasypu, 10.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, budowa nasypu, 10.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, budowa nasypu, 10.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, budowa nasypu, 10.07.2019

km 410+390, poszerzanie pod obiekt WD-344, 10.07.2019

km 410+390, poszerzanie pod obiekt WD-344, 10.07.2019

km 410+390, poszerzanie pod obiekt WD-344, 10.07.2019

km 410+390, poszerzanie pod obiekt WD-344, 10.07.2019

DS 16, budowa nasypu, 10.07.2019

DS 16, budowa nasypu, 10.07.2019

DS 16, budowa nasypu, 10.07.2019

DS 16, budowa nasypu, 10.07.2019

km 413+465 do 416+615, przygotowanie podłoża pod nasyp, 10.07.2019

km 413+465 do 416+615, przygotowanie podłoża pod nasyp, 10.07.2019

km 413+465 do 416+615, przygotowanie podłoża pod nasyp, 10.07.2019

km 413+465 do 416+615, przygotowanie podłoża pod nasyp, 10.07.2019

km 414+800, demontaż barier, 10.07.2019

km 414+800, demontaż barier, 10.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, budowa nasypu, 10.07.2019

węzeł Mykanów łącznica BC, budowa nasypu, 10.07.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 11.07.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 11.07.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 11.07.2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie, 11.07.2019

km 403+400 str. P, stary MOP, 11.07.2019

km 403+400 str. P, stary MOP, 11.07.2019

km 403+400 str. P, stary MOP, 11.07.2019

km 403+400 str. P, stary MOP, 11.07.2019

km 403+400 str. P, stary MOP, 11.07.2019

km 403+400 str. P, stary MOP, 11.07.2019

km 403+400 str. P, płotki herpetologiczne, 11.07.2019

km 403+400 str. P, płotki herpetologiczne, 11.07.2019

km 403+400 str. P, płotki herpetologiczne, 11.07.2019

km 403+400 str. P, płotki herpetologiczne, 11.07.2019

km 402+200 str. P, pozostałości po karczowaniu, 11.07.2019

km 402+200 str. P, pozostałości po karczowaniu, 11.07.2019

km 410+400 str. P, składowanie drewna, 11.07.2019

km 410+400 str. P, składowanie drewna, 11.07.2019

węzeł Mykanów, łącznica BC, badanie podłoża gruntowego, 17.07.2019

węzeł Mykanów, łącznica BC, badanie podłoża gruntowego, 17.07.2019

węzeł Mykanów, łącznica BC, badanie podłoża gruntowego, 17.07.2019

węzeł Mykanów, łącznica BC, badanie podłoża gruntowego, 17.07.2019

węzeł Mykanów, łącznica BC, badanie podłoża gruntowego, 17.07.2019

węzeł Mykanów, łącznica BC, badanie podłoża gruntowego, 17.07.2019

węzeł Mykanów, rondo DP 1059S, wykonanie nasypu, 17.07.2019

węzeł Mykanów, rondo DP 1059S, wykonanie nasypu, 17.07.2019

węzeł Mykanów, rondo DP 1059S, wykonanie nasypu, 17.07.2019

węzeł Mykanów, rondo DP 1059S, wykonanie nasypu, 17.07.2019

węzeł Mykanów, łącznica BC, bdowa nasypu, 16.07.2019

węzeł Mykanów, łącznica BC, bdowa nasypu, 16.07.2019

węzeł Mykanów, rondo DP 1059S, 16.07.2019

węzeł Mykanów, rondo DP 1059S, 16.07.2019

km 406+700 str. L, składowanie drewna, 18.07.2019

km 406+700 str. L, składowanie drewna, 18.07.2019

wężeł Mykanów, łącznica BC, 17.07.2019

wężeł Mykanów, łącznica BC, 17.07.2019

wężeł Mykanów, łącznica BC, 17.07.2019

wężeł Mykanów, łącznica BC, 17.07.2019

wężeł Mykanów, łącznica BC, 17.07.2019

wężeł Mykanów, łącznica BC, 17.07.2019

km 410+390, poszerzenie pod wiadukt WD-344, 17.07.2019

km 410+390, poszerzenie pod wiadukt WD-344, 17.07.2019

km 410+390, poszerzenie pod wiadukt WD-344, 17.07.2019

km 410+390, poszerzenie pod wiadukt WD-344, 17.07.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 18.07.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 18.07.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 18.07.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01, 18.07.2019

km 404+400 str. L, stary MOP, 18.07.2019

km 404+400 str. L, stary MOP, 18.07.2019

rzeka Pijawka, 18.07.2019

rzeka Pijawka, 18.07.2019

km 412+000 do 412+430 str. L, stabilizowanie podłoża, 18.07.2019

km 412+000 do 412+430 str. L, stabilizowanie podłoża, 18.07.2019

km 412+000 do 412+430 str. L, stabilizowanie podłoża, 18.07.2019

km 412+000 do 412+430 str. L, stabilizowanie podłoża, 18.07.2019

km 412+000 do 412+430 str. L, stabilizowanie podłoża, 18.07.2019

km 412+000 do 412+430 str. L, stabilizowanie podłoża, 18.07.2019

km 412+100 str. P, budowa nasypu, 25.07.2019

km 412+100 str. P, budowa nasypu, 25.07.2019

km 412+100 str. L, budowa nasypu, 25.07.2019

km 412+100 str. L, budowa nasypu, 25.07.2019

km 403+500 str. P, podbudowa na poszerzeniach jezdni w okolicy stacji ORLEN, 25.07.2019

km 403+500 str. P, podbudowa na poszerzeniach jezdni w okolicy stacji ORLEN, 25.07.2019

km 403+500 str. P, podbudowa na poszerzeniach jezdni w okolicy stacji ORLEN, 25.07.2019

km 403+500 str. P, podbudowa na poszerzeniach jezdni w okolicy stacji ORLEN, 25.07.2019

km 403+500 str. P, podbudowa na poszerzeniach jezdni w okolicy stacji ORLEN, 25.07.2019

km 403+500 str. P, podbudowa na poszerzeniach jezdni w okolicy stacji ORLEN, 25.07.2019

km 410+400 str. L, poszerzenie jezdni A1, 25.07.2019

km 410+400 str. L, poszerzenie jezdni A1, 25.07.2019

DP1018S, odhumusownie, 25.07.2019

DP1018S, odhumusownie, 25.07.2019

km 410+400 str. L., odhumusowanie skarpy A1, 25.07.2019

km 410+400 str. L., odhumusowanie skarpy A1, 25.07.2019

Węzeł Mykanów, łącznica ŁBC, budowa nasypu, 25.07.2019

Węzeł Mykanów, łącznica ŁBC, budowa nasypu, 25.07.2019

Węzeł Mykanów, łącznica ŁBC, budowa nasypu, 25.07.2019

Węzeł Mykanów, łącznica ŁBC, budowa nasypu, 25.07.2019

Węzeł Mykanów, DP1059S, budowa nasypów, 25.07.2019

Węzeł Mykanów, DP1059S, budowa nasypów, 25.07.2019

Węzeł Mykanów, DP1059S, budowa nasypów, 25.07.2019

Węzeł Mykanów, DP1059S, budowa nasypów, 25.07.2019

km 413+420, ob. PZ-349a, wbijanie ścianki szczelnej, 23.07.2019

km 413+420, ob. PZ-349a, wbijanie ścianki szczelnej, 23.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 24.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 24.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 24.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 24.07.2019

km 413+420, ob. PZ-349a, wbijanie ścianki szczelnej, 23.07.2019

km 413+420, ob. PZ-349a, wbijanie ścianki szczelnej, 23.07.2019

km 413+420, ob. PZ-349a, wbijanie ścianki szczelnej, 23.07.2019

km 413+420, ob. PZ-349a, wbijanie ścianki szczelnej, 23.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 26.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 26.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 26.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 26.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 26.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 26.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 26.07.2019

km 415+750, ob. WD-351, wykopy pod fundamenty, 26.07.2019

km 413+460, ob. PG-349, wbijanie ścianki szczelnej, 26.07.2019

km 413+460, ob. PG-349, wbijanie ścianki szczelnej, 26.07.2019

km 413+460, ob. PG-349 wbijanie ścianki szczelnej, 26.07.2019

km 413+460, ob. PG-349 wbijanie ścianki szczelnej, 26.07.2019

km 413+460, ob. PG-349 wbijanie ścianki szczelnej, 26.07.2019

km 413+460, ob. PG-349 wbijanie ścianki szczelnej, 26.07.2019

km 413+420, ob. PZ-349a, wbijanie ścianki szczelnej, 26.07.2019

km 413+420, ob. PZ-349a, wbijanie ścianki szczelnej, 26.07.2019

Script logo